sila trenja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sila trenja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sila trenja

play fullscreen
1 / 23

Sila trenja

1678 Views Download Presentation
Download Presentation

Sila trenja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sila trenja Katarina Kušec

 2. Definicija • Vrste trenja • Faktor trenja • Uzrok sile trenja

 3. S tom pojavom susrećemo se svakodnevno! • hodanje • vožnja autom, biciklom, tramvajem • otpor fluida (plin ili tekućina)

 4. Što je trenje ? Trenje je sila koja se javlja kad neko tijelo treba pokrenuti ili se već giba, a u dodiru je s drugim tijelom ili podlogom. • trenje može biti : • potrebno: hodanje, ubrzavanje i usporavanje automobila, zatezanje vijaka... • nepoželjno: umanjuje učinkovitost strojeva

 5. Vrste trenja: 1. Trenje klizanja • primjer: čovjek gura kutiju N mirovanje F Ftr mg

 6. 1. Kutija miruje jer na nju ne djeluje nikakva sila u horizontalnom smjeru Ftr - sila trenja F - sila guranja (vučenja)

 7. 2. Kada čovjek počne lagano gurati kutiju kutija i dalje miruje (F=Ftr) • ukupna sila =0 Ftr - sila trenja F - sila guranja (vučenja)

 8. 3. Čovjek pojačava silu – veća i sila trenja – još uvijek mirovanje Ftr - sila trenja F - sila guranja (vučenja)

 9. 4. Kutija se ne miče sve dok su izjednačene sila trenja i sila guranja Ftr - sila trenja F - sila guranja (vučenja)

 10. 5. Kada vanjska sila premaši maksimalnu vrijednost sile trenja kutija dobije akceleraciju Ftr - sila trenja F - sila guranja (vučenja)

 11. 6. Pri daljnjem porastu sile guranja, sila trenja zadržava konstantnu vrijednost (nešto manja od maksimalne) sila statičkog trenja Ftr,s (maksimalna vrijednost sile trenja) Ftr - sila trenja sila dinamičkog trenja Ftr,d (stalna sila trenja tijekom klizanja) F - sila guranja (vučenja)

 12. Vrste trenja: 1. Trenje klizanja • u svakom trenutku iznos ukupne sile na tijelo (kutiju) jednak je razlici između iznosa sile guranja i iznosa sile trenja  zbog utjecaja te ukupne sile tijelo dobiva akceleraciju i giba se

 13. 2. Trenje kotrljanja • primjer: kotač koji se kotrlja ravnom podlogom • u bilo kojem trenutku uočimo najnižu točku koja je u dodiru s podlogom

 14. 2. Trenje kotrljanja • točka promatranja miruje u odnosu na podlogu – nema trenja klizanja • javlja se deformacija i kotača (spljošti se) i podloge (ulekne se) • deformacija se premješta idući obodom kotača – posljedica je trenje kotrljanja – sila koja se opire kotrljanju

 15. trenje kotrljanja manje nego trenje klizanja • primjena trenja kotrljanja: kuglični ležaj • smanjuje se trenje između nepomične osovine kotača i samog kotača

 16. 3. Otpor fluida • na atomskoj ili molekulskoj razini • želimo li tijelo, okruženo fluidom, pomaknuti iz nekog položaja, valja preraspodjeliti - pomaknuti - atome-molekule fluida -> dati im kinetičku energiju • kinetičku energiju će oni dobiti upravo od tijela koje se giba.

 17. 3. Otpor fluida • vrijedi zakon očuvanja energije -> tijelo će gubiti kinetičku energiju (smanjivat će mu se brzina) • kao da na tijelo djeluje sila u smjeru suprotnom od smjera gibanja • rezultat: tijelo je predalo dio energije fluidu čiji se dijelovi onda počinju gibati • to se događa kada pokušamo trčati kroz vodu - zbog trenja to je vrlo teško, a iza nas ostaju valovi i mali virovi

 18. Faktor trenja • sila trenja pri klizanju ovisi: • o sili kojom površina jednog tijela pritišće okomito na površinu drugog tijela • o svojstvima površina koje se dodiruju • što je okomita sila između dvaju tijela veća to je veće dinamičko i statičko trenje • μ – faktor trenja (koeficijent proporcionalnosti)

 19. Uzrok sile trenja • hrapavost površine – površine tijela imaju udubine i izbočine koje zalaze jedne u druge opirući se gibanju jednog tijela u odnosu na drugo • međusobni udarci tih izbočina imaju za posljedicu stvaranje topline - i tijelo i podloga se zagrijavaju • pri tom i dalje vrijedi zakon očuvanja energije: smanjivanje kinetičke energije tijela prelazi u toplinsku energiju tijela i/ili podloge

 20. Uzrok sile trenja • taj učinak se može i iskoristiti, npr. šibice funkcioniraju upravo na tom principu: trenjem glavice ona se zagrije na temperaturu potrebnu da se smjesa zapali • da bi se smanjilo trenje podloge se mogu podmazati – umjesto da se površine taru jedna o drugu tada se i jedna i druga taru o tanak sloj sredstava za podmazivanje

 21. Uzrok sile trenja • djelovanje molekulskih sila između čestica tvari u području dodira- ponekad važnije od hrapavosti – • npr glatki stakleni predmet na glatkoj staklenoj površini • dobro prijanjaju - snažnije djelovanje privlačnih molekulskih sila između čestica na jednoj i drugoj površini

 22. Literatura: • Vladimir Paar: Udžbenik za prvi razred gimnazije • http://eskola.hfd.hr/pitanja_odgovori/show_answ.php?pitanje=/8/trenje.html