Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ניהול לפי תוצאות MBR PowerPoint Presentation
Download Presentation
ניהול לפי תוצאות MBR

ניהול לפי תוצאות MBR

351 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ניהול לפי תוצאות MBR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ניהול לפי תוצאות ניהול לפי תוצאותMBR פ.נ.ל מכון למשא ומתן דן נאמן

 2. ניהול לפי תוצאות • תקנים של אפקטיביות • שגיאות טיפוסיות בקביעת תח' תוצ' • ניסוח תזכיר • תחומי תוצאות כלליים ויחודיים • דוגמאות הגדרת תח'תוצאות • תפוקות מפגש עב' ממונה – כפוף • הערכת ביצוע של כפיף • מרכיבי MBR • תהליך MBR בארגון ובמחלקה נושאי ההדרכה מודל המערכת הפתוחה דוגמאות ליישום המודל תרגיל מכבי תל-אביב גזירה לאחור של יעדים כלים תכנוניים תוכנית פעולה 7 שלבים יעילות ואפקטיביות קריטריונים להגדרת יעד ניסוח תחומי תוצאה

 3. ניהול לפי תוצאות בקרה על ידי משוב מודל המערכת הפתוחה גבול סביבה/ות תרבותית, כלכלית חברתית, פוליטית תהליכי המרה, שינוי, עיבוד תפוקות תשומות תוצאות

 4. ניהול לפי תוצאות לימוד קריאה תהליכי המרה תפוקות תשומות תוצאות הבנת הנקרא ילד יודע לקרוא שיעור התנסות מורה ידע ספרים זמן עזרים תוכנות

 5. ניהול לפי תוצאות כושר קרבי תהליכי המרה תפוקות תשומות תוצאות סיבולת במצבי קרב ריצה למרחק כושר נשיאת משקל למרחק אימוני כושר גופני זמן ידע מד"ס מתקנים

 6. ניהול לפי תוצאות חוג לקרמיקה תהליכי המרה תפוקות תשומות תוצאות מיומנות עיצוב חוש אסטתי קשרים חברתיים כמות כלי חימר, פסלים תערוכה עיצוב כיור, בניה, צביעה, שריפה בתנור משתתפים ידע כלי עבודה אובנים זמן

 7. ניהול לפי תוצאות מחויבות נוער לדמוקרטיה תהליכי המרה תפוקות תשומות תוצאות ? ? ? ?

 8. ניהול לפי תוצאות מצוינות נוער במדעים תהליכי המרה תפוקות תשומות תוצאות ? ? ? ?

 9. ניהול לפי תוצאות ביד אחת סיום לטבעת 2 ידים לאחור עליה ב 2 ידיים תרגיל מכבי תל-אביב גזירה של תחומי תוצאות זכייה בגביע אירופה רמה ספורטיבית עבודת צוות צורות הגנה פריצות קליעת ניתור בשלבים מתיחות הטבעות חלוקת תפקידים תיאום יחסים בין אישיים הישגיות ציוותית

 10. ניהול לפי תוצאות נתוני פתיחה "גזירה לאחור"של יעדים תחומי תוצאות זמן 11 חודש 6 חודשים 2 חודשים יעדי שיפור יעדי ביצוע יעדי ביצוע • הטבעות • 1.1 הטבעה יד אחת • 1.2 הטבעה 2 ידיים • לאחור רצוי מצוי רצוי מצוי רצוי מצוי הטבעה ביד אחת: שיטת המדידה נקבעה כאחוז ההטבעות המוצלחות מתוך כל הניסיונות לשחקן או לקבוצה במשחק נתון, או בכל פרק זמן שיקבע. הטבעה משולבת ב 2 ידיים לאחור: שיטת המדידה נקבעה כאחוז הפסילות מתוך סך כל הניסיונות בשעה. התקן הוא 5%

 11. ניהול לפי תוצאות הכלים התכנוניים של נ.ל.ת("לרוחב" ו ל"אורך") תפקיד תחום תוצאה תחום תוצאה תחום תוצאה תחום תוצאה יעד 3 יעד 2 יעד 1 תוכנית פעולה בזמן תת יעד 2 תת יעד 1 תת יעד 2 תת יעד 1 התחלה

 12. ניהול לפי תוצאות תכנית פעולה 7 שלבים: 1 1.1 הגדר את התוצאה 1.2 הגדר תחומי תוצאה ותת תחומים • בכל תחום תוצאה זהה מסלולי פעילות • 2.1 תן משקל יחסי לכל פעילות עפ"י פוטנציאל התרומה שלה למימוש התוצאה הסופית • 2.2 הגדר יעדים על כל מסלול פעילות 3. קבע את סדר הפעילויות ואת יחסי הגומלין ביניהן ע"פ סדר עדיפויות 4. הגדר תפקידים, יחסי גומלין בין בעלי תפקידים ותחומי אחריות 5. הערך זמן לכל פעילות לפי הערכת הזמן הנדרש לכל אחד ממרכיביה 6. זהה משאבים נוספים שנדרשים לכל פעילות. צפה מראש "אזורים בעייתיים" 7. ודא גבולות זמן ((Dead Lines עדכן ושנה תכנית ע"פ הצורך תוך דבקות במשימה ועמידה בלוחות זמנים ;

 13. ניהול לפי תוצאות יעילות לעומת אפקטיביות אפקטיביות יעילות עשית הדברים הנכונים עשית דברים בצורה נכונה פתרון בעיות יצירת אלטרנטיבות חדשות אופטימיזצית שימוש במשאבים שימור משאבים השגת תוצאות מילוי חובות הגדלת רווחים הקטנת הוצאות

 14. ניהול לפי תוצאות קריטריונים להגדרת יעד יעד מגדיר:מה להשיג, כמה להשיג, באיזו איכות, מתי ובאיזו עלות אין להגדיר את שיטת ההשגה – זה בתחום אחריותו של המבצע עליו להציב אתגר מציאותי ובר השגה עליו להיות ניתן למדידה כמותית ו/או איכותית יש להגדיר איזה מידע נדרש למדידה ו/או לאימות התוצאות וכן את רווחי הזמן בין מועדי הערכת ההתקדמות

 15. ניהול לפי תוצאות קריטריונים להגדרת יעד (המשך) יש להגדיר את אופן שילוב היעד עם יעדים אחרים יש להגדיר פעילויות אחרות התלויות במימוש היעד היעד יכול להיות אישי או צוותי רלבנטיות: קשר ברור למטרות ולתוצאות

 16. ניהול לפי תוצאות ניסוח תזכיר • הגדרת היעד • הסיבה להגדרת היעד • דרכי פעולה חליפיות להשגת היעד • הזמן המוקדש להשגת היעד • פרקי זמן למדידת ההתקדמות • תקן מדידה של הצלחה ושל כשלון • אחריות • הגדרת שינויים שידרשו, ניסוח מחודש של יעדים

 17. ניהול לפי תוצאות ניסוח תחומי תוצאות ניסוח קצר ומובן לא יותר מדי/לא פחות מדי תחומים ניסוח במונחי תפוקה תחומי תוצאות מאפשר למדוד לוודא מטרות הימנעות מחפיפה בין תחומים חלק חשוב מהתפקיד הימנעות מכוונות (להעלות…להפחית) הימנעות מתיאור כמויות, זמנים וכו'

 18. ניהול לפי תוצאות תקנים של אפקטיביות דוגמאות מס' היחידות המיוצרות במשמרת כמות מס' תוכניות המעובדות בשבוע טעויות בתכנית קצב הטעות איכות יחס פסולים אחוז המשלוחים המגיעים בזמן אחוז דוחו"ת תקציב המוגשים בזמן זמן זמן עיבוד נתונים אחוז הסטייה מהתקציב עלות עלות עיבוד

 19. ניהול לפי תוצאות שגיאות טיפוסיות בקביעת תחומי תוצאה התבססות על תשומות במקום על תפוקות תחום התשומה תחומי תוצאות שמנהל מקבל "תחת חסותו" למרות היותם שייכים למרחב אחריות של מנהל אחר תחום "הדאגה" תחומי תוצאות שמנהל מייחס לעצמו, למרות שאינו שולט בהם או מפקח על מימוש התוצאות בהם תחומו של האחר תחומי תוצאות שהיעדים הנגזרים ממנו אינם ניתנים למדידה תחום שאינו בר מדידה מייצג נושא שגוזל שיעור ניכר מזמנו של המנהל, למרות שאינו בתחום האחריות שלו תחום הזמן

 20. ניהול לפי תוצאות תחומי תוצאות כלליים תחומי תוצאות עמיתים פיתוח אישי משימות מיוחדות חדשנות כפיפים תחומי תוצאות ייחודיים

 21. ניהול לפי תוצאות הגדרת תחומי תוצאות למנהל בי"ס לחינוך גופני (צוות בן 10 איש) הגדרה סופית נסיון ראשון הסבר עיצוב אופי תחומים אלה כוללים גורמים שאינם בפיקוחו. עצוב אופי אינו מדיד בריאות ניצול מתקנים פעילות ספורטיבית ניסוח מחודש שמשקף תפוקות הנדרשות ממנהל ביה"ס כשירות מתקנים תחזוקה בוטל בגלל היותו תשומה איוש ניסוח תפוקה יותר מוגדרת שיעור החדשנות בתוכניות תוכניות לעתיד הגדרת התפקיד הביאה לזיהוי תחום שהוזנח עד כה הרחבת המתקנים

 22. ניהול לפי תוצאות תהליך הגדרת תחומי תוצאותנשיא חברה לייצור מזון (5000 עובדים) הגדרה סופית נסיון ראשון הסבר רווחיות רווחיות נשאר כפי שהיה תכנון תכנון נופה : זה תחום תוצאות כללי איכות הסגל הבכיר תת תחום של רווחיות שיעור צמיחת הרווח מוניטין לחברה בתעשייה מוקד בפלח השוק החשוב ביותר הוצאת מוניטין לחברה אפיון יותר ייחודי יחסי לקוח – הנהלה בכירה יחסים בתעשייה תחום אפקטיביות של סגן הנשיא יחסים עם הממשל אקלים ארגוני יחסי עובדים - הנהלה תחומי תוצאות של סגן הנשיא ניצול ההון תשואות ההשקעות המשכיות באיוש העמדות הניהוליות

 23. ניהול לפי תוצאות תהליך הגדרת תחומי תוצאותיו"ר מועצת מנהלים (ארגון בן 6000 עובדים) הגדרה סופית ניסיון ראשון הסבר המינוח התשומתי הומר למינוח תפוקתי איכות הכרעות מועצת מנהלים שיפור ערכה של מועצת המנהלים הבטחת "פוריותם" של מפגשי הצוות הניהולי הורד מעל הפרק, נתפס מעתה כהתערבות בעניינים שאינם נוגעים לו סיוע בעצה טובה למנהלים השונים בחברה דאגה לתגמולים ולמדיניות של כוח אדם אפקטיבית עבור הצוות הניהולי הבכיר תחומו של אחר – תחומו של מנכ"ל הארגון תדמית נשארה בתחום האפקטיביות, אך הורחבה לרמה כלל לאומית פיתוח תדמית חיובית של הארגון ודאגה ליחסי ציבור התדמית הלאומית של החברה המינוח התשומתי הומר למינוח תפוקתי אסטרטגית אב יוזמת תכנון לטווח ארוך

 24. ניהול לפי תוצאות היחס בין מטרות הפרט ומטרות הארגון מטרות הפרט מטרות הארגון (המחלקה) תהליך קביעת מטרות ויעדים ומו"מ עליהם "מהדורה חדשה" של מטרות הפרט "מהדורה חדשה" של מטרות היחידה הארגונית

 25. ניהול לפי תוצאות תהליך הנ.ל.י.מנהל כפיף תחומי תוצאה תקנים של ביצוע תוכניות פעולה בוא נקבע מה נדרש ממני תן לי הזדמנות לעשות זאת הזדמנות לבצע מימוש יעדים הדרכה יומיומית בקרה/פיקוח תקופתי ספר לי איך אני מתקדם תן לי הדרכה, אם אני זקוק לכך הערכת ביצוע

 26. ניהול לפי תוצאות רשימת תיוג (CHECKLIST) עבור מנהל או כפיף בבואו להגדיר את תחומי התוצאות שלו עם מנהלו • מהן מטרות היחידה לה אני שייך ומהם יעדי הדרג הממונה עלי, שדורשים את תמיכתי וסיועי? • אילו משימות, פעילויות ופונקציות ספציפיות שלי תומכות ומסייעות לדרג הממונה? • מהן רמות הביצוע הקיימות בכל אחד מהתחומים הללו? • איזה מידע עומד לרשותי כדי למדוד תוצאות בתחומים אלה? מה מידת המהימנות של המידע? אם לא ניתן למדוד כמותית – כיצד למדוד איכותית? • לאילו מבין הפעילויות שלי, שתומכות ביעדי הדרג הממונה, הפוטנציאל הגבוה ביותר להגברת תרומתי למימוש מטרות היחידה ויעדי הדרג הממונה? • כיצד אוכל לממש מקסימום תועלת במינימום עלות בתחום בעל פוטנציאל גבוה לתרומה? • כיצד תשפענה התוצאות המשופרות?

 27. ניהול לפי תוצאות התפוקות של מפגש העבודה בין ממונה לכפיף שלב 1: יזוהו פעילויות המפתח, תחומי התוצאות בתפקיד הכפיף שלב 2: כל פעילות מפתח תקבל משקל יחסי ויוגדר סדר עדיפויות בין התחומים שלב 3: בכל פעילות מפתח יוגדרו התקנים המצופים של רמות הביצוע שלב 4: תוגדרנה שיטות המדידה של תוצאות ותקנים למדידה שלב 5: יוגדר מחדש תפקיד הכפיף (במונחי תפוקות) והשיפורים הצפויים בטווח הקצר שלב 6: יוגדרו נהלי התקשורת: הדיווח התיאום בתקופת הביצוע הבקרה

 28. ניהול לפי תוצאות הערכת ביצוע של כפיף הנחיות כלליות לממונה ביצוע והישגים יוערכו במונחים הניתנים לאימות ולבדיקה. שים לב לאפשרות קיומן של "נסיבות מיוחדות" שאף לאובייקטיביות ההערכה חייבת להתבסס על התנהגות הניתנת לתצפית. חפש אינפורמציה שלמה ועובדתית התמקד על ההתנהגות הנראית ניתוח הביצוע חייב להתבסס על התרחשויות המספקות תובנה לגבי התנהגות הכפיף בעבודה של הכפיף חפש אירועים משמעותיים

 29. ניהול לפי תוצאות הערכת ביצוע של כפיף (המשך) הנחיות כלליות לממונה במהלך העבודה יש לנהל מדי פעם רישום של התנהגויות נצפות, שידונו במהלך הראיון השתמש בדוגמאות הבא בחשבון את השפעתך על מאמצי הכפיף להשיג תוצאות הכר באחריות משותפת פידבק בצורתו הנכונה הינו כלי אפקטיבי לשיפור הביצוע התכונן למתן פידבק

 30. ניהול לפי תוצאות איפיונים שפה – אוריינטציה תפוקתית התמקדות על "מצב המטרה" תכנון – פעילות מתואמת לאורך ולרוחב הארגון זרימת מידע מתקן לגבי מטרות, יעדים ותפקוד המערכת תהליך דינאמי של שיפור מוטיבציה - מו"מ על מטרות ויעדים. מרחב מחיה ואפשרות ליצירתיות בקביעת אופן השגת היעדים. ידיעת התוצאות. פיקוח ותיקון עצמי . הכשרה ופיתוח מנהלים. תכנון קריירה ומשאבי אנוש השלבים ניסוח תוצאות ארוכות טווח של הארגון קביעת תחומים ותת מטרות קביעת יעדים מחלקתיים הצבת יעדים אישיים ניסוח תכניות פעולה קביעת מדדי ביצוע יישום תוכניות הפעולה ביצוע פעולות מתקנות סקירת ההתמקדות לקראת השגת יעדים הערכת רמת הביצוע הכוללת הפקת לקחים, פתרון בעיות שכלול המערכת הכוללת המרכיבים המרכזיים הצבת מטרות תכניות פעולה פיקוח עצמי הערכות תקופתיות

 31. ניהול לפי תוצאות תהליך MBR בארגון ובמחלקה השפעות חוץ ארגוניות (סביבה) הצבת מטרות ארוכות טווח וקביעת תכניות אסטרטגיות השפעות פנים ארגוניות תכנון קריירה ומשאבי אנוש • הצבת מטרות • ארגון • פרט פתרון בעיות הערכת ביצוע של הפרטים בארגון • תכניות פעולה • בכל רמות הארגון • פרט ישום התכניות ופיקוח עצמי ביצוע כולל ביצוע MBR הערכה תקופתית של התקדמות להשגת מטרות ויעדים

 32. ניהול לפי תוצאות מטרות ותוצאות אם לא קבעת לאן אתה רוצה להגיע, כל דרך תוביל אותך לשם

 33. ניהול לפי תוצאות סוף ועכשיו בהצלחה ביישום ……