Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOKTALAMA İŞARETLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOKTALAMA İŞARETLERİ

NOKTALAMA İŞARETLERİ

315 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NOKTALAMA İŞARETLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ Kısa Çizgi ( - ) Uzun Çizgi ( — )

 2. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri Satıra sığmayan kelimelerbölünürken satır sonuna kısa çizgikonur. Örnek Noktalama işaretleri konusunu daha dik-katli takip etmek, örneklerle kurallar ara- sındakiilişkiyi iyi kurmak, doğru yorumla- mak gerekir.

 3. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri 2) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır. Örnek Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)

 4. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri 3) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Örnekler Aşçı - lar Gövde Ek Dur - ak Kök Ek

 5. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri 4) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Örnekler Fiil Kökler Al- Dur- Gör- Fiil Gövdeleri Başar- Okut- Yazdır-

 6. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri 5) İsim yapma eklerinin başına,fiil yapma eklerininsebaşına ve sonuna kısa çizgikonur. Örnekler İsim Yapma Ekleri -ak -den -ış • Fiil Yapma • Ekleri • -ımsa- • -la- • -tır-

 7. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri 6) Heceleri göstermek için kullanılır. Örnekler A-raş-tır-ma Ku-yum-cu-luk Prog-ram

 8. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri 7) Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Örnekler Aydın-İzmir yolu Türk-Alman ilişkileri 09.30-10.30 Türkçe-Fransızca Sözlük

 9. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. Örnekler On on beş yıl geçti aradan. Toplantıya üç beş kişi geldi.

 10. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri 8) Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır. Örnekler 50 - 20 = 30 50 20 30

 11. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri 9) Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. Örnek Bugün hava sıcaklığı -2 °C olacakmış.

 12. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ Uzun Çizgi ( — )

 13. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri • Yazıda satır başına alınan konuşmalarıgöstermek içinuzun çizgikullanılır. Buna konuşmaçizgisi de denir. Örnek Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır: — Eski şehri gezdin mi? — Rothschild’in evine gittin mi? — Goethe’nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim)

 14. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri • Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir. Örnek Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister. İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal)

 15. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Örnek Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu: “Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?” (Faruk Nafiz Çamlıbel)

 16. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ Kısa Çizgi ( - ) Uzun Çizgi ( — )

 17. TÜRKÇE/ Noktalama İşaretleri Sevgili Öğrenciler, Ayrıntılı bilgi için TDK’nın yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz.