Download
fyzika vo futbale n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fyzika vo futbale PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fyzika vo futbale

Fyzika vo futbale

486 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fyzika vo futbale

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fyzika vo futbale Andrej Richnavský

  2. Futbalová lopta • Obvod 68-71 cm • Hmotnosť 410-450 g • Pretlak 0,85 atm • Elasticita – takmer žiadna

  3. Aerodynamika letu lopty • Let je ovplynený odporom, zložitými fyzikálnymi zákonmi, ale dôležité je správanie sa tzv. medznej vrstvy. • Pri pohybe guľovitého telesa existuje určitá kritická rýchlosť, nad ktorou odpor začne klesať. (80km/h – 30km/h)

  4. Lopta zahýba za roh • „Banánový kop“ • Magnusov efekt

  5. Ďakujem za pozornosť. http://www.aerospaceweb.org/question/aerodynamics/q0215.shtml http://access.aasd.k12.wi.us/wp/baslerdale/2010/01/10/physics-of-a-different-type-of-football/ http://www.setoop.sk/paragliding/docs/m14.htm http://korzar.sme.sk/c/4654536/futbal-to-je-hra-ale-aj-fyzika.html