Download
green workplaces workshop 2 mobiliteitsbeleid en fiscaliteit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit)

Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit)

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Green workplaces workshop 2Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit) Laakdal 17/10/2012

 2. Programma 12u30 - 13u15 inleiding in mobiliteitsmanagement 13u15 - 13u30 voorbeeld vzw de Branding 13u30 - 14u30 workshop 14u30 - 15u00 fiscaliteit en bedrijfswagens  15u00 – 15u30 Discussie en ervaringsuitwisseling

 3. Aantal afgelegde voertuigkilometers (België) in miljard km Bron: www.mobilit.fgov.be/data

 4. 2010: 6.689.065 voertuigen waaronder 5.276.283 personenwagens (2.035.578 benzine, 3.181.431 diesel, 37.463 gas, 36 elektrisch) ong. 575.00 firma wagens Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

 5. Prognoses Planbureau 2030(publ. april 2009)

 6. Bron: OVG Vlaanderen 2008

 7. Bron: OVG Vlaanderen 2008

 8. Bron: OVG Vlaanderen 2008

 9. Bron: OVG Vlaanderen 2008

 10. omkaderendbeleid: algemeen

 11. 2008: 4,5 miljoen voertuigverliesuren • Kost € 7 à € 12 voor auto, € 45 voor vrachtwagen

 12. ongevallen

 13. maatschappelijke gevolgen

 14. geluidshinder • 14.1% ernstig, 18.1% matig waarvan 83% door autoverkeer • Gevolgen • Hinder • Slaapstoornissen • Verhoogde bloeddruk • Lichamelijke stressreacties • Verhoogde kans op hart- en vaatziekten

 15. uitstoot

 16. omkaderendbeleid: algemeen Bevoegdheidsverdeling: • Federaal niveau: verkeersreglement, fiscaal en financieel kader woon-werkverkeer, verzekeringswetgeving, beleid spoorweg • Vlaams Gewest: ruimtelijke ordening, mobiliteitsbeleid, Gewestwegen (infrastructuur en verkeersregeling), “geregeld vervoer” (De Lijn en kader voor privaat collectief vervoer / taxi’s) • Provincie: provinciewegen (weinig), controle op uitgaven gemeenten, coördinerende rol mobiliteitsmanagement • Gemeente: lokale ruimtelijke ordening, lokaal mobiliteitsbeleid, gemeentewegen (infrastructuur en verkeersregeling), politie

 17. ruimtelijke ordening

 18. Ruimtelijke ordening • Ruimtelijke ordening als kader voor mobiliteit • inplanting functies • locatiebeleid • wonen en werken dichter bij mekaar brengen • inschatten mobiliteitseffecten bij nieuwe ontwikkelingen sinds 1/9/09 (mober) • bouwen van >= 250 woongelegenheden • gebouwen voor handel, horeca, kantoor met bvo >= 7500m² • gebouwen voor industrie, kmo en ambacht met bvo >=15000m² • aanleg van minstens 200 parkeerplaatsen

 19. Mobiliteitsbeleid Meer ruimte en aandacht voor openbaar vervoer, fietser en voetganger betere fietsinfrastructuur , zone 30, beperkt éénrichtingsverkeer voor fietsers, autovrije voetgangerszones, P&R, verlagen snelheid autoverkeer, veiliger weginrichting, wegwerken zwarte punten, meer openbaar vervoer, sneller openbaar vervoer, groene fiscaliteit, ondersteuning sensibilisatiecampagnes, …..

 20. omkaderend beleid Basismobiliteit

 21. beleid openbaar vervoer Netmanagement Optimalisatie van het netwerk (bv. START-netwerk luchthavenregio) Vraaggericht model Tarievenbeleid Omnipass De Lijn: 216€/jaar Derdebetalersysteem 80/20-regeling NMBS

 22. En de werkgevers? en vele anderen....

 23. beleid bedrijfsvervoerplannen Brussel (BHG) • verplicht opstellen van bedrijfsvervoerplan • voor bedrijven > 200 wkn. (verlaging tot > 100 wkn.) Federaal • driejaarlijkse verplichting tot overdracht van mobiliteitsgegevens • voor bedrijven > 100 wkn. en hun vestigingen van + 30 wkn. • voor te leggen aan werknemersvertegenwoordiging http://www.mobilit.fgov.be

 24. beleid bedrijfsvervoerplannen Vlaams niveau • ondersteunend beleid (bedrijven en vakbonden) • vorming door VSV + begeleiding bij opmaak bereikbaarheidsfiches • hulp bij het opstellen/uitwerken van bedrijfsvervoerplannen (mobiscans, quickscans) • module 15 (mobiliteitsconvenant): mogelijkheid voor de gemeente om te werken rond bedrijfsvervoerplannen

 25. het Pendelfonds • fonds voor opzetten concrete projecten rond duurzaam woon-werkverkeer • subsidieert 50% van projecten volgens principe “1€ voor 1€” • Maximum duur ondersteuning is 4 jaar • ondersteuning en indienen via Provinciale Mobiliteitspunten • samenwerking tussen bedrijven wordt extra gevaloriseerd bij beoordeling • indieningsdatum 6de oproep: nog te bepalen  www.mobielvlaanderen.be/pendelfonds/

 26. Provinciale Mobiliteitspunten • ondersteunen van bedrijven bij mobiliteitsbeleid • doorgeefluik van informatie • faciliteren en begeleiden van dossier-opmaak Pendelfonds • begeleiding bij coördinatie, uitwerking, uitvoering en evaluatie van projecten • samenwerkingsverband tussen Vlaams Gewest, De Lijn, Provincies, andere mobiliteitspartners • 1 per Provincie • onderdeel Slimweg / Mobidesk  www.slimweg.be

 27. Een bedrijfsvervoerplan = de studie, de uitvoering en de opvolging van maatregelen om de woon-werk en dienstverplaatsingen van een bedrijf zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten verlopen

 28. Stappen in bedrijfsvervoerplan mobiliteitsprofiel bereikbaarheidsprofiel evt. bijkomend onderzoek personeelsenquête reistijdvergelijking discussiegroepen . . . actieplan uitvoering en opvolging

 29. Bereikbaarheidsprofiel

 30. Mobiliteitsprofiel 5km 7,5km

 31. actieplan • de juiste mix van maatregelen, maatwerk • denk multimodaal • er is niet zoiets als hét juiste vervoermiddel • wel: juiste vervoermiddel op het juiste moment • STOP-principe • honing en azijn • diverse maatregelen • Vergoedingen • aanbod van infrastructuur • parkeerbeleid • Telewerk • Communicatie • Campagnes • collectief vervoer, vanpooling • …

 32. Overzicht maatregelen • preventief • fiets / voetganger • collectief vervoer • carpooling • auto • algemene maatregelen

 33. Woon-werk verplaatsingen vermijden • telewerk : thuis of tele-kantoor • compacte werkweek • verhuispremie voor werknemers • aandacht voor locatie/mobiliteit bij verhuis • decentralisatie bedrijf (bijkantoren)

 34. Dienstverplaatsingen (met auto) vermijden • vergaderingen op de plaatswaar de meestedeelnemerswerken of wonen • tele- of videoconferentie • vergaderingen op OV-locaties • begin- en einduurvergaderingafstemmen op dienstregelingov

 35. Fiets/voetgangers • meest duurzame vervoermiddel • minder absenteïsme (tot 15%) • houdt werknemers fit • groot potentieel in Vlaanderen : • veel werknemers wonen op fietsafstand (28% max 5km, 46% max 10km) • relatief weinig niveau verschillen in landschap • meer en meer investering in fietsinfrastructuur • concurrentieel op meer en meer routes

 36. Fiets/voetgangers • fietsvergoeding/stapvergoeding • faciliteiten • degelijke stallingen • douches • kleedruimtes • aandacht voor fietsroutes op eigen terrein • fietshersteldienst • accessoires • pendelfietsen • alle fietsinvesteringen 120% fiscaal aftrekbaar door de werkgever

 37. UA: degelijke stallingen, geen wielplooiers, overdekt, afsluitbaar Dexia: ombouw carwash directiewagens tot kleedruimte The Green Pod: Fiets parkeren (10 fietsen), douchen, omkleedruimte en opbergfaciliteit ter grootte van 1 parkeerplaats

 38. Nike • Aankoop van bedrijfsfietsen voor wie meer dan 50% met de fiets naar het werk komt / Electrische fietsen voor wie meer dan 20 km moet afleggen / fietsonderhoudsbeurt / fietsvergoeding / Uitbreiding fietsenstalling , kleedruimte, lockers / Verlenging Nikelaan + aanleg fietspad Colruyt gratis fiets voor werknemer die 4 op 5 met fiets komt. Cayman bedrijfsfiets voor woon-werkverkeer en voor verplaatsingen onder de middag

 39. Fiets/voetgangers nieuwe markt en nieuwe mogelijkheden. elektrische fietsen • Grotere afstanden • Niet bezweet op werk vouwfietsen • zeer flexibel • combinatie met OV fietskarren/bakfietsen • antwoord op ketenverplaatsingen • vervoer kinderen/bagage

 40. Openbaar vervoer • beperkt aandeel in woon-werkverkeer • Vlaanderen : 5% bus/tram, 7% trein (2008) • veel bedrijvenzones : 0,..% • bijkomend aanbod openbaar vervoer? • subsidiëring abonnementen • aanpassen werkuren ifv. dienstregeling • zachte maatregelen • bekend maken bestaand aanbod • probeerpassen • bij De Lijn rijdt iedereen gratis mt ov (tec – de lijn – mivb) : voor- en natransport vergoeden

 41. Collectief vervoer • privaat collectief vervoer • financiële draagkracht nodig • 120% aftrekbaar als kost KBC : pendeldienst station Brussel Noord – hoofdzetel Pendelbusdienst Max Mobiel tussen Gent-Dampoort en Gentse kanaalzone. Kostprijs : 5 euro voor H/T rit

 42. Collectief vervoer • vanpooling • « carpool met minibusje » • 120% als kost aftrekbaar voor werkgever • reglement

 43. Carpooling • fiscaal en financieel aantrekkelijk • databank www.carpoolplaza.be • carpoolovereenkomst • campagne Dexia: gratis parkeerplaats voor carpoolers (Brussel) andere medewerkers betalen.

 44. Auto • parkingmanagement • meest efficiënte maatregel in mobiliteitsbeleid • beschikbare parkeerplaats = dé stimulans om met auto te komen • vrijwel onontgonnen in België, courant in Nederland • beschikbare parkeerplaatsen verdelen op basis van (mobiliteits)criteria • werknemer betaalt voor parkeerplaats, lineair of ifv. mobiliteitscriteria (o.a. reistijdverhouding ov – auto), • geen voorbehouden plaatsen voor het management • symbolische waarde • geloofwaardigheid

 45. stad Antwerpen: geen parking voorzien bij renovatie den Bell Colruyt: hoofdzetel Halle alle voorbehouden plaatsen voor directieleden geschrapt.

 46. Auto - dienstverplaatsingen • poolwagen alternatief voor gebruik eigen wagen voor dienstverplaatsingen • kostenbesparing bedrijf • eventueel via deelauto systeem (Cambio) • openbaar vervoer als alternatief: (bv. NMBS railpass, contractual ticketting online, Lijnkaarten,…) • dienstfietsen als alternatief (incl. fietstas) • dienstverplaatsingsreglement

 47. Auto • bedrijfswagen vs mobiliteitsbudget werknemer keuze laten tussen bedrijfswagen of pakket andere mobiliteitsprodukten / mobiliteits-budget • bedrijfswagen + OV + fiets