Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMIRANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMIRANJE

INFORMIRANJE

97 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

INFORMIRANJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INFORMIRANJEVS.OGLAŠEVANJE Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Odvetnik Borut Zajc

  2. INFORMIRANJE OGLAŠEVANJE ______________ NAMEN Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Odvetnik Borut Zajc

  3. INFORMIRANJE=SVOBODA IZRAŽANJA ustava čl. 39 ABSOLUTNOST NE OMEJITVE: USTAVA TEHTANJE PRAVICE DRUGIH * Način uresničevanja pravic se predpiše z zakonom, če tako določa ustava ali je to nujno zaradi narave posamezne pravice ali svoboščine. Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Odvetnik Borut Zajc

  4. OMEJEVANJE KOMUNICIRANJA NE DA AVTOMATIZEM USTAVNO DOPUSTEN NAMEN ‘ZDRAVIL’ npr.: - varovanje človeka/javnosti pred učinki zdravil - varovanje zdravstvene blagajne VEDNO SE VPRAŠAMO PO NAMENU! Zgolj v obsegu namena je mogoče omejevanje! Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Odvetnik Borut Zajc

  5. ČE/KO JE NAMEN UGOTOVLJEN 3 – STOPENJSKI TEST UKREPOV: • NUJEN ni mogoče doseči NAMENA drugače • PRIMEREN ukrep je primeren za dosego NAMENA • SORAZMEREN poseg odtehta NAMEN Kaj pacient sme izgubiti in kaj ne? Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Odvetnik Borut Zajc

  6. JAVNO INFORMIRANJE PACIENTA • Obstoj bolezni? • Možnost zdravljenja? • Možnost izbire zdravljenja, zdravil? • Individualizacija zdravil (znamke, imena)? • Prednosti določenih zdravil? • Navajanje indikacij/kontraindikacij? • Navedbe, ki presegajo klinično dokazana učinkovanja? Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Odvetnik Borut Zajc

  7. NOVE MEJE • Novinarska svoboda – pravila nove stroke? • Sporočila za javnost /medije? • Novinarske konference? • Neposredno obveščanje javnosti o zdravju/boleznih/možnostih zdravljenja? Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Odvetnik Borut Zajc

  8. ODGOVORNOSTI VIŠANJE VIŠANJE STANDARDOV ODGOVORNOSTI ZA INDUSTRIJO Preprečevanje zlorab • Individualna presoja • Sankcioniranje zlorab industrije • Uporaba splošnih pravil (nezavajanje potrošnikov, lojalna konkurenca, …) ¸ Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Odvetnik Borut Zajc