Download
seilturen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seilturen PowerPoint Presentation

Seilturen

116 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Seilturen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seilturen En sommerfortelling…..

  2. Morten hadde fått ny båt. • Den var stor og fin. • Han kunne seile langt ut på havet. • Mye lenger enn før. • En dag dro han på en lang tur….. • Men det begynte å blåse veldig mye !

  3. Det ble storm! • Morten gjorde alt han kunne for å styre båten. • Men bølgene var høye som hus. • Det var som om båten fløy avgårde. • Det var farlig !

  4. Vinden var for sterk! Morten prøvde å ta ned seilene. Men de satt fast….. Så ble båten kastet rundt. Den sank fort…. Morten hoppet i sjøen. Men han slo hodet sitt…..

  5. Morten besvimte. Han sank nedover i vannet….. Noe grep tak i ham. Morten merket ingenting.

  6. Hvordan tror du det gikk med Morten ?