Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DISIPLIN SEKOLAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
DISIPLIN SEKOLAH

DISIPLIN SEKOLAH

406 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DISIPLIN SEKOLAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DISIPLIN SEKOLAH

 2. DISIPLIN • PENGERTIAN : DISIPLIN • Kamus Dewan – kepatuhan, kesetiaan dan ketaatan kepada peraturan-peraturan yg ditetapkan. • Konsep yg amat luas • Norma & nilai yang berhubung kait dgn tatatertib, akhlak, kesopanan, keyakinan diri dan ketabahan hati utk mengikut peraturan yg ditetapkan oleh agama, masyarakat dan negara. • yang tidak menyalahi peraturan & boleh diterima semua • yang bertanggungjawab & tidak menyalahi norma • kawal kendiri/latihan • Disiplin sekolah - Melibatkan perlakuan pelajar yg tidak menyalahi peraturan ataupun norma sekolah dan sekiranya dilakukan sebaliknya maka berhak di denda/hukum.

 3. Jadual 1 Statistik Pelajar sekolah terlibat jenayah (ditangkap) (2007-2008)

 4. Jadual 2. Statistik Penglibatan pelajar sekolah dgn masalah disiplin (2007-2008

 5. JADUAL 3. Senarai Laporan Akhbar Arus Perdana Berkaitan Dengan Salah Laku Pelajar Di Luar Waktu Persekolahan

 6. Jadual 4 :Penglibatan Pelajar Dalam Jenayah Mengikut Kaum di Seluruh Negara 2003-2007 Sumber PDRM Bukit Aman 2004 M - Melayu C - Cina I - India

 7. Kes jenayah membabitkan pelajar 2001-2005(sumber: Ibu Pejabat Polis Bukit Aman)

 8. Jadual 5. Statistik penglibatan juvana dlm jenayah mengikut pecahan umur bagi tahun 2005 -2007

 9. Jadual 6. JUMLAH KES DADAH DIKESAN MENGIKUT UMUR (2007)

 10. Jadual 7.KES JUVANA PEREMPUAN MENGIKUT KAUM 2007

 11. Pada 2008 sebanyak 2% drpd jumlah 5 juta pelajar sekolah terlibat dgn jenayah/masalah disiplin yg serius • Walaupun nampak kecil tetapi mewakili 100,000 bilangan pelajar yg terlibat

 12. Henry Gurney’s Residents’ Perception towards Previous School

 13. CIRI-CIRI PELAJAR SEKOLAH HENRY GURNEY Pelajar sekolah Henry Gurney mempunyai ciri-ciri berikut; • keluarga ses rendah, • l/belakang rumahtangga yg pincang, • cicir awal dari sekolah • pernah melakukan salah laku di sekolah. • w/bagaimanapun- Pelajar di sek H.G juga mempunyai kehendak yg sama sepertimana org lain Peranan Guru - Pelajar berisiko di sekolah harian biasa wajar diberikan perhatian agar tidak cicir awal dari sekolah dan akhirnya melibatkan diri dgn gejala sosial. - laporan polis menunjukkan bahawa sebilangan besar kesalahan jenayah dilakukan oleh juvana yg telah meninggalkan bangku sek.- terdedah kpd pengaruh samseng/kawan nakal

 14. DI ANTARA SEBAB BERLAKUNYA MASALAH DISIPLIN • FAKTOR DIRI PELAJAR ITU SENDIRI – Aspek psikososial (pegangan agama lemah, tekanan/stress, konsep kendiri yg rendah) • FAKTOR KELUARGA – KELUARGA PINCANG, IBU/BAPA TUNGGAL, KELUARGA YG BERKONFLIK, SIZE KELUARGA DAN KELAS SOSIAL - KURANG PEMANTAUAN KELUARGA/Parents supervision cth keluarga yg amalkan cara gaya keibubapaan permisif (Baumbrind, 199)9 • FAKTOR SEKOLAH cth Sistem pengaliran/streaming (Hargreaves, 1991), jangkaan rendah guru (melabel pelajar) (Ball, 1989) • PENGARUH RAKAN SEBAYA – mendapat ‘approval’ daripada rakan adalah penting (Jessor & Jessor, 1991) • PENGARUH MEDIA MASSA – cara hidup artis, pergaulan bebas dan sebagainya • Ball (1981) ‘melabel’ pelajar akibatkan pertambahan masalah salah laku

 15. MENGAPA SEKOLAH GAGAL MENANGANI MASALAH DISIPLIN PELAJAR Reynold & Jones (2001) berpendapat • Tumpuan sek hanya terhad kpd memperbaiki tingkah laku pelajar bermasalah semata-mata • Sekolah terlalu mengetatkan peraturan • Sekolah sering meningkatkan kawalan • Tetapi tidak menilai dan mengubah polisi dan keadaan sekolah/tidak mempersoal amalan sendiri dan tidak mahu berubah

 16. PERANAN GURU DLM MENANGANI MASALAH DISIPLIN PELAJAR • Meningkatkan kesedaran kepada diri pelajar dgn menekankan aspek beragama, nilai murni, nilai moral, nilai kewarganegaraan dan nilai patriotik. • Memberikan kaunseling dan khidmat nasihat kepada pelajar • Bersikap prihatin dan bina hubungan yg mesra dgn pelajar juga gunakan daya Kreativiti guru utk menangani masalah disiplin cth kaedah ganjaran, reverse psikologi dan sebagainya lagi • Menggalakkan pelajar terlibat dgn aktiviti ko-korikulum di sekolah • Contoh teladan/role model • Bersikap positif dan jangkaan tinggi guru kepada semua pelajar

 17. Jenis Guru • - sokongan tinggi, kawalan tinggi • - sokongan rendah, kawalan tinggi • - kawalan rendah, sokongan tinggi • - kawalan rendah, sokongan rendah

 18. Kesimpulan • Terdapat pelbagai kaedah dan tindakan yg boleh dilakukan oleh pihak guru dan sekolah amnya cth kem motivasi, demerit points, eratkan hubungan sekolah-ibu bapa dan sebagainya • Gunakan aspek kelebihan diri pelajar dan bukan kelemahannya cth libatkan diri pelajar dgn aktiviti ko-kurikulu • Bersikap positif dan jangkaan tinggi kepada semua pelajar • Kerjasama semua pihak cth pihak sekolah-ibu bapa, komuniti, badan-badan kerajaan maupun bukan kerajaan dlm menangani isu permasalahan disiplin pelajar sekolah masa kini