Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

194 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM TRƯỜNG THPT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM Giáoviên thực hiện:

 2. KIỂM TRA BÀI CŨ * Câu hỏi: Thế nào là từ đồng âm? Cần chú ý gì khi sử dụng từ đồng âm? Cho ví dụ? * Đáp án:-Từ đồng âm là những từ có âm thanh giống nhau nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì đến nhau. - Khi sử dụng từ đồng âm cần chú ý đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa của từ hoặc dùng từ có nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm gây ra. - Ví dụ: Học sinh lấy ví dụ đúng.

 3. THÀNH NGỮ Tuần 12 Tiết 48 I. Thế nào là thành ngữ: * Tìm hiểu ví dụ: Nước non lận đận một mình Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. • Không thể thêm bớt, thay đổi vị trí các từ trong cụm từ. • Có nghĩa: Khó khăn, vất vả, lận đận… • -> Biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. Có thể thay đổi hoặc thêm, bớt từ trong cụm từ này được không? Cụm từ “lên thác xuống ghềnh” có nghĩa là gì? Em có kết luận gì về đặc điểm của cụm từ “lên thác xuống ghềnh”? * Ghi nhớ : Thành ngữ là loại cụm từ cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

 4. * Ví dụ: • - Tham sống sợ chết • - Mưa to gió lớn • - Lên thác xuống ghềnh • - Thắt lưng buộc bụng Nghĩa của thành ngữ đượchiểu theo nghĩa đen Nghĩa của thành ngữ được hiểu theo nghĩa bóng * Ghi nhớ: Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ cấu tạo nên nó, nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh…

 5. THÀNH NGỮ II. Sử dụng thành ngữ: Tuần 12 Tiết 48 • * Ví dụ: • a/Sơn hào hải vị đã sẵn sàng. • b/ Thân em vừa trắng lại vừa tròn, • Bảy nổi ba chìm với nước non. • ( Hồ xuân Hương ) c/(…) phòngkhitắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt • thì em chạy sang … ( Tô Hoài ) • d/ Các lang mang nem công chả phượng tới. I . Thế nào là thành ngữ: CN VN Phụ ngữ Phụ ngữ

 6. * Ghi nhớ: • Thành ngữ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay làm phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ,… - Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

 7. * So sánh hai cách diễn đạt sau, xem cách diễn đạt nào hay hơn ? a1 - Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non a2 - Long đong phiêu bạt với nước non b1- . ..phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào bắt nạtthì em chạy sang. b2 - …Phòng khi khó khăn hoạn nạn có đứa nào bắt nạtthì em chạy sang.

 8. Luyện tập Bài tập 1: Tìm và giải thích các thành ngữ món ăn ngon, lạ, quí hiếm ở rừng và biển a. - Sơn hào hải vị: - Nem công chả phượng: món ăn quý hiếm, sang trọng, chế biến công phu. b. - Khoẻ như voi: - Tứ cố vô thân: rất khoẻ không có ai thân thích, ruột thịt. c.- Da mồi tóc sương: tuổi đã già , da đổi đồi mồi, tóc bạc Bài tập 2: Điền thêm yếu tố để thành ngữ được trọn vẹn. ăn • Lời tiếng nói • Mộtnắnghai • Ngày lành tháng • Bách bách thắng • Sinh lập nghiệp sương tốt chiến cơ

 9. Bài tập 3. Kể vắn tắt truyện “ ếch ngồi đáy giếng’’

 10. Bài tập 4:Nhìn hình đoán thành ngữ Nhanh như chớp

 11. Ném tiền qua cửa sổ

 12. Trên đe dưới búa

 13. Hướng dẫn về nhà: • -Học thuộc - nắm vững ghi nhớ . • - Làm bài tập 4. • Tìm 10 thành ngữ Hán Việt quen thuộc và giải thích ý nghĩa. • - Soạn bài “Cách làm bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học”.

 14. Baøi hoïc ñaõ KEÁT THUÙC Thaân aùi chaøo caùc em.