Download
jubileum symposium n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jubileum- symposium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jubileum- symposium

Jubileum- symposium

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jubileum- symposium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jubileum-symposium VRIJDAG 30 NOVEMBER 2012

 2. Programma 12.00 uur Ontvangst 12.30 uurLunch 13.45 uurOpening dagvoorzitter drs. Ine Spee 13.55 uurProf. Dr. Theo Schuyt 14.20 uur Prof. Dr. Theo Camps 14.45 uur Mevrouw Emmy Bakker 15.10 uur Ing. Gilion van Lierop 15.45 uurAfsluiting en borrel

 3. Prof. Dr. Theo Schuyt Hoogleraar Filantropische studies VU Amsterdam Particulier Initiatief en Onderwijs: een kwestie van draagvlak

 4. Particulier initiatief en Onderwijs Jubileum symposium Provisus Weert 30 november 2012 Inleiding Prof.dr. Theo Schuyt 4 Provisus 30 11 2012

 5. Dit is…. 5 Provisus 30 11 2012

 6. Dit is…. 6 Provisus 30 11 2012

 7. Nederland: cijfers 2009 7 Provisus 30 11 2012

 8. Filantropie: 1995 - 2009 8 Provisus 30 11 2012

 9. Begunstigde Doelen 2009 (rangorde over laatste 14 jaar) 9 Provisus 30 11 2012

 10. Filantropie 10 Filantropie: private action for the public good; p.i. dat de eigen portemonnee meebrengt; sector en inkomstenbron Twee soorten particulier initiatief in Nederland: staatsp.i. en “echt” p.i. Enorme groei filantropie als inkomstenbron voor subsidie-non-profits; zie culturele instellingen…. En de VU? Hogeschool Windesheim? De rol van fondsen Provisus 30 11 2012

 11. The Golden Age of Philanthropy 11 Economische factor: veel geld buiten de overheid Demografische factor: vergrijzing en ontgroening Opleidingsfactor: “Do it Yourself”: Politiek – cultureel: citizenship CBS – VU: het komt eraan; Giving cultuur! Provisus 30 11 2012

 12. Overheid – Filantropie 12 Provisus 30 11 2012 Leve de Nederlandse verzorgingsstaat! Maar … filantropie naar de marge Terugkeer: Convenant “Ruimte voor geven” Deelconvenanten Op lokaal niveau: lokaal convenant Wat zijn de peilers van onze Nederlandse democratie? Rebalancing the parole of the French Revolution

 13. Voor- en nadelen 13 Provisus 30 11 2012 Overheid: gelijkheid, indirecte solidariteit maar controledruk (zie onze universiteiten en HBO uitwassen) Markt: dynamiek, maar ongelijkheid Filantropie, dynamiek ongelijkheid, directe solidariteit (voting with your money), maar willekeur

 14. Voor onderwijsinstellingen en fondsen 14 Provisus 30 11 2012 Fondsenwerving is niet het aanstellen van een fondsenwerver Maar: draagvlakverbreding Men moet het WETEN, het WILLEN en KUNNEN Vermogensfondsen zoals Provisus kunnen een leidende rol spelen in de “cultuurverandering” Vermogensfondsen anno 2012: wat is de rol bij het bevorderen van onderwijs?

 15. Particulier initiatief terug in de verzorgingsstaat 15 Provisus 30 11 2012 Elkaar kennen (ik hoop dat u vandaag iets nieuws hebt gehoord) Elkaar ontmoeten Elkaar versterken (middels contracten; hoe werken die? ) 31 oktober 2012 was landelijke introductie van Gemeenschapsfondsen

 16. Tot slot 16 www.geveninnederland.nl; alle cijfers, trends; rapporten Opleidingen: Besturen van Filantropische Fondsen (voor vrijwillige bestuurders) PAO : Philanthropic Studies 25 april 2013 De Dag van de Filantropie. VU (vierde donderdag van april; GIN 2013) Dank voor uw aandacht en vragen Provisus 30 11 2012

 17. Prof. Dr. Theo Camps Bestuursvoorzitter Berenschot Groep Hoogleraar organisatiekunde en bestuurskunde Leren van elkaar: de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven

 18. Aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in de regio Weert Prof. dr. Theo Camps Bestuursvoorzitter Berenschot Groep BV Weert 30 november 2012 Van Gildesysteem tot holografisch docent 18

 19. Historie aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt Regionale economische ontwikkeling Aanbod aan beroepsonderwijs Vernieuwend verbinden beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de regio Inhoud presentatie 19

 20. Weert als spiegel van de tijd 20

 21. 1450 – 1550: Gouden Eeuw voor Weert met o.a. het Lakengilde. Het gilde is de oudste vorm van beroepsonderwijs. Begin 20ste eeuw: Industrialisatie van Weert komt op gang. Ontstaan nijverheidsonderwijs (ambachtsschool, leerlingwezen). Initiatief bij bedrijfsleven. Eind 20ste eeuw: beroepsonderwijs ‘emancipeert’ (naast functietraining ook persoonlijke ontwikkeling).Schaalvergroting en vorming Roc’s en vmbo. Historie 21

 22. Weert, Cranendonck, Nederweert en Leudal werken samen aan economische ontwikkeling: Hoge Dunk. Weert is de ‘banenmotor’ van de regio (27.000 van de 50.000 banen in regio). Ca. de helft van de beroepsbevolking heeft middelbare opleiding en 28% hogere opleiding. Economische speerpunten: maakindustrie, transport & logistiek, dienstverlening (m.n. zorgsector), toerisme & recreatie en agribusiness Regionale economische ontwikkeling 22

 23. Onderwijs en omgeving Maatschappij Markt Overheid 23

 24. 24

 25. Aantal leerlingen vmbo sterk afgenomen. Eén beroepsgericht vmbo in Weert (Kwadrant); Jongeren uit regio volgen bij meer dan 10 Roc’s opleidingen. De drie belangrijkste zijn: Gilde Opleidingen (vestiging Zorg en welzijn in Weert), ROC Eindhoven en Citaverde (groen onderwijs). Relatief meer studenten groen onderwijs en minder studenten techniek dan landelijk. HBO-opleidingen in o.a. Eindhoven, Venlo en Sittard. Aanbod aan beroepsonderwijs 25

 26. Overheid, markt en maatschappij 26

 27. THINK LOCALLY THINK GLOBALLY ACT GLOBALLY ACT LOCALLY 27

 28. Vmbo en mbo hebben steeds minder leerlingen. Mbo en hbo ‘hergroeperen’ nu aanbod opleidingen (‘profilering’/‘macrodoelmatigheid’). Behoud beroepsonderwijs voor Weert e.o. vraagt vernieuwend verbinden tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid (triple helix). Innovatie:- bedrijfsscholen (het oude Gilde ‘nieuwe stijl’)- samenwerkingsarrangementen tussen scholen voor beroepsonderwijs (vmbo-mbo-hbo)- (afstands)onderwijs met meer gebruik ICT. Vernieuwend verbinden 28

 29. Triple helix en nog twee stakeholders en twee ontwikkelingen onderwijsvragenden samenleving technologie permanent leren onderwijs overheid bedrijfsleven 29

 30. Tijd- en plaatsonafhankelijk 30

 31. Four stages of acceptance of new ideas (JBS Haldane 1963) Waardeloos idee Interessant en tegelijkertijd pervers Waar maar onbelangrijk Dat heb ik altijd al gezegd 31

 32. Emmy Bakker Director Maintenance Consorium Onderhoud van wereldklasse: het samen creëren van duurzaam ondernemen

 33. Ing. Gilion van Lierop Voorzitter Provisus 25 jaar Provisus – Stichting St.-Jozef

 34. Stichting St.-Jozef is opgericht in 1987 en kwam voort uit de Vereniging Bisschoppelijk College St.-Jozef. Het vermogen bestond onder meer uit landerijen, in het in 1960 in gebruik genomen recreatieoord Tranchée en in de in 1963 geopende cultuur- en sportaccommodatie De Lichtenberg.

 35. Vereniging Bisschoppelijk College St.-Jozef verkocht in 1982 het Tranchée. Deze vereniging werd in 1987 omgezet in de Stichting St-Jozef. Het kapitaal dat hierdoor ontstond moet in stand te houden worden en jaarlijks met inflatie gecorrigeerd..