Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SALA TRADYCJI WOJSK PODKARPACIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SALA TRADYCJI WOJSK PODKARPACIA

SALA TRADYCJI WOJSK PODKARPACIA

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SALA TRADYCJI WOJSK PODKARPACIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SALA TRADYCJI WOJSK PODKARPACIA KLUB GARNIZONOWY RZESZÓW

 2. INFORMACJE OGÓLNE • Sala Tradycji Wojsk Podkarpacia znajduje się w Klubie Garnizonowym w Rzeszowie przy ulicy Dąbrowskiego 22. • Sala Tradycji udostępniona jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. • Kierownictwo Klubu Garnizonowego może udostępnić Salę w innych terminach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z zainteresowanymi. kontakt: tel./fax (017) 715 59 80 (017) 715 56 80 e-mail klub.garnizonowy.rzeszow@wp.pl

 3. „TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE” Tradycja to nasze korzenie, szacunek dla przodków i ich dokonań, źródło historycznej wiedzy i świadectwo kulturowej wrażliwości. To pielęgnowanie przekazywanych z pokolenia na pokolenie treści, które dana społeczność wyróżnia jako szczególnie ważne oraz warte zachowania obecnie i w przyszłości. W odpowiedni sposób kultywowane, wzmacniają tożsamość rodziny, wspólnoty, narodu. Wychodząc na przeciw temu przesłaniu, z inicjatywy Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Fryderyka Czekaja, powołano do istnienia i otwarto 15 września br w Klubie Garnizonowym w Rzeszowie „SALĘ TRADYCJI WOJSK PODKARPACIA”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Fryderyk Czekaj, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury płk Jan Bęś, Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy AK Aleksander Szymański.

 4. „TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE” • Wyszczególnijmy formacje wojskowe stacjonujące na Podkarpaciu: • - 10 Brygada Kawalerii im. gen. S. Maczka w tym: Dywizjon Rozpoznawczy, Dywizjon Przeciwpancerny – Rzeszów • - 17 Pułk Piechoty - Rzeszów • - 20 Pułk Ułanów im. Jana III Sobieskiego • - 10 Dywizjon Artylerii Konnej - Łańcut • - 10 Dywizjon Artylerii Rozpoznawczej • - 5 Pułk Strzelców Konnych - Dębica • - 10 Pułk Strzelców Konnych – Łańcut • - 2 Pułk Strzelców Podhalańskich – Sanok • - 24 Dywizjon Piechoty – Jarosław • - 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich • - 22 Dywizja Piechoty Górskiej – Przemyśl • - 5 Pułk Strzelców Podhalańskich – Przemyśl • - 22 Pułk Artylerii Górskiej – Przemyśl • - 3 Pułk Piechoty Legionów – Jarosław

 5. „TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE” Po uroczystym przecięciu wstęgi JE ks. bp Kazimierz Górny dokonał uroczystego poświęcenia Sali Tradycji. Szczególnym wydarzeniem było wręczenie JE ks. bp Ordynariuszowi Diecezji Rzeszowskiej Medalu „Z SECEM DO ŻOŁNIERZA” przez gen dyw. Fryderyka Czekaja. Jak czytamy w postanowieniu Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 9 września 2006 r. O UHONOROWANIU MEDALEM „Z SERCEM DO ŻOŁNIERZA” Na posiedzeniu Kapituły Medalu „Z SERCEM DO ŻOŁNIERZA” w dniu 18 sierpnia 2006 r. na wniosek szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych za okazywaną na każdym kroku miłość Ojczyzny i szacunek do munduru, za Wielkie Serce dla żołnierzy, kadry i pracowników Śląskiego Okręgu Wojskowego, za dążenie do tego, by słowo ŻOŁNIERZ zawsze brzmiało dumnie i odpowiedzialnie, uhonorowany medalem „Z SERCEM DO ŻOŁNIERZA” w 2006 r. został Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Kazimierz GÓRNY – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Postanowienie podpisał KANCLERZ KAPITUŁY MEDALU „Z SERCEM DO ŻOŁNIERZA” DOWÓDCA ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO gen. dyw. Fryderyk CZEKAJ Sala Tradycji, jak przewidują organizatorzy, będzie służyła miejscu spotkań żołnierzy służby zasadniczej, młodzieży szkolnej naszego regionu, podczas których prezentowana będzie historia formacji wojskowych na Podkarpaciu. Przeszłość będzie łączyła się ze współczesnością, bowiem część ekspozycji to dary żołnierzy Garnizonu Rzeszów pełniących zaszczytną służbę w misjach pokojowych.

 6. WRĘCZENIE JE KS. BP K. GÓRNEMU MEDALU „Z SERCEM DO ŻOŁNIERZA”

 7. OTWARCIE SALI TRADYCJI 2 1 1.Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Prezydent Miasta Rzeszowa T.Ferenc, Dowódca ŚOW gen. dyw. F. Czekaj, Szef RZI płk. J. Bęś, Prezes Zarządu OPŚZŻ-AK A. Szymański 2.Poświęcenie Sali Tradycji przez: JE ks. bp Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej K. Górny 3.Podczas wygłoszonego referatu „Formacje wojskowe na Podkarpaciu w okresie międzywojennym” przez dr. J.Majkę 3

 8. EKSPOZYCJA SALI TRADYCJI 2 3 1 3.Symbole Narodowe i wojskowe. 4.Krzyż Virtuti Militari. 1.Wejście do jednej z trzech sal ekspozycyjnych. 2.Fragment mapy z rozmieszczeniem formacji wojskowych stacjonujących na Podkarpaciu. 4

 9. WYBRANE EKSPONATY 1.Formacje wojskowe stacjonujące na Podkarpaciu od 1914 r. 2.Kennkarte (z 1942 r.) i prasa z maja 1945 r. 3 1 3.Trąbka 17 pp 4.Miniatura pomnika płk L. Lisa-Kuli 4 2

 10. WYBRANE EKSPONATY 1. Uzbrojenie WP latach 1919 – 1939 2. Wyposażenie żołnierzy 17 pp z 1930 r. 3. Skrzynka z taśmą amunicyjną do karabinu maszynowego 3 1 4. Umundurowanie żołnierza Dywizji im. T. Kościuszki 4 2

 11. WYBRANE EKSPONATY Ołtarz polowy z lat 20-tych oraz ornaty kapelanów kościoła Garnizonowego w Rzeszowie

 12. WYBRANE EKSPONATY 2 3 1 1.Fartuch na werbel pułku strzelców podhalańskich. Szable żołnierskie i oficerskie lat 1921 – 34. 2.Widok ogólny na ekspozycję. 3.Czapki ułańskie 4.Modele uzbrojenia WP od 1939 r. 4

 13. WYBRANE EKSPONATY 2 3 4.Odznaki za udział w akcjach bojowych żołnierzy 21 BSP w ramach międzynarodowych dywizji Centrum-Południe w republice Iraku 1 • 1.Mundur generalski( podarowany przez gen. dyw. F. Czekaja) • 2.Hełmy żołnierskie • 3.Mundur pułkownika WP 4

 14. WYBRANE EKSPONATY 2 1.Popiersie gen. W. Sikorskiego 2.Odznaczenia i dokumenty 3.Łuski z ziemią z pól bitewnych 1 3

 15. WIDOK OGÓLNY SALI EKSPOZYCYJNEJ