Download
literatuurzoeken tijdens de biologiestudie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Literatuurzoeken tijdens de Biologiestudie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Literatuurzoeken tijdens de Biologiestudie

Literatuurzoeken tijdens de Biologiestudie

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Literatuurzoeken tijdens de Biologiestudie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Literatuurzoeken tijdens de Biologiestudie Pascal Braak, Peter Roessingh, George Meerburg UBA / FNWI http://www.uba.uva.nl

 2. Programma • Zoeken in de Digitale Bibliotheek + bibliotheekgebruik • Pauze • Web of Science • Wetenschappelijk publiceren • Paaseieren zoeken • EndNote • Plagiaat

 3. Vissen in de IJszee … en dan moet u ook het artikel van Vermei in Science?! …over de te verwachten invasie van pacifische organismen in de Atlantische Oceaan lezen… en zoekt u aanvullende literatuur bij dit onderwerp Door wie? Waar? Wanneer? Pfff…. Overgenomen uit:Literaturrecherche im Biologiestudium Technische Universtität Darmstadt

 4. Vissen in de IJszee phhf… … en nu…? Overgenomen uit:Literaturrecherche im Biologiestudium Technische Universtität Darmstadt

 5. Vissen in de IJszee Publicaties die via Internet zoekmachines toegankelijk zijn Visible web Invisible WebDeep Web Publicaties die via Literatuurbestanden toegankelijk zijn Overgenomen uit:Literaturrecherche im Biologiestudium Technische Universtität Darmstadt

 6. Twee wegen Of direct naar de elektronische tijdschriften en daar zoeken naar het tijdschrift De weg …… naar de digitale bibliotheek en daar zoeken in databases

 7. Zoeken in de DB

 8. Zoeken naar tijdschriften Vermeij, GJ; Roopnarine, PD (2008): The coming arctic invasion.Science 321 (5890), 780-781 VolumeJaargang Bladzijden Issue Aflevering Jaar

 9. Natuurwetenschappelijke databases SciFinder Scholar Wereldwijd de grootste verzameling chemische informatie Artikelen uit tijdschriften, boeken, comgresverslagen, patenten (1878 -), chemische stoffen (1957-) en reakties (1840-) OVID Biological Abstracts 1993 - heden Medline 1950 - 2010 INSPEC 1969 - heden

 10. Zoeken met chemische formules Registratie vereist

 11. Web of Knowledge Web of Science:1975 – heden Zoeken naar artikelen Citaties Journal Citation Reports (JCR): Statistische berekening van hoe vaak tijdschrift wordt geciteerd. Bepaalt “impactfactor” van een tijdschrift

 12. OVERLAP BETWEEN WEB OF SCIENCE AND BIOSIS PREVIEWS Overlap 2.980 journals ISI Web of Knowledge journal counts as of March 2009

 13. BioOne Non-profit samenwerking tussen een aantal uitgevers en organisaties. Bioscience tijdschriften vaak vanaf 2000 tot heden. Ook Open Access tijdschriften.

 14. Tijdschriftenprijzen Crisis in de wetenschappelijke informatievoorziening “Temidden van de overvloed aan informatie heerst een informatietekort” Oplossing: door elektronisch publiceren geheel of gedeeltelijk afzien van intermediairen (uitgevers, bibliotheken). Self-Archiving: secundaire publicatie Publicatie in een Open Access tijdschrift

 15. Voorbeelden van Open Access Tijdschriften BioMed Central 1997 – Full text van artikelen en Abstracts uit biologische tijdschriften Public Library of Science PLoS Biology 2003 -PLoS Medicine 2004 -PLoS computational Biology 2005 -PLoS Genetics 2005 -

 16. Google Wetenschap / Google Scholar Makkelijk om snel te zien of of publicatie online beschikbaar is Open Access publicaties en repositories Fulltext van uitgevers via de UvA-LINKER Vaak iets meer treffers Dekking/lacunes niet bekend

 17. Informatie explosie • Elke minuut 2000 nieuwe bladzijden wetenschappelijke literatuur) • Zoek secundaire literatuur met in titel: Reviews of …, Trends in …, Current opinion in … etc.

 18. Literatuur zoeken • Literatuur zoeken is het systematisch verzamelen van gepubliceerde informatie over een onderwerp • Fasen: • Vraaganalyse en oriëntatie • Kiezen van bestanden en zoektermen • Zoekstrategie ontwikkelen en verzamelen van de resultaten • Evalueren en bijstellen

 19. Onderwerp > Zoekvraag • Find studies on the reintroduction of the European beaver back into Europe.

 20. Onderwerp > Zoekvraag • Find studies on the reintroduction of the European beaver back into Europe.

 21. Encyclopedieën • Startpunt • Encyclopedia of life sciences • Grzimek's animal life encyclopedia • Wikipedia

 22. Denken als een document • Ga niet uit van wat je zoekt, maar van wat je wilt vinden. • Probeer te bedenken hoe iemand iets heeft opgeschreven • Neem voldoende tijd • Maak verslag van wat je vindt • Begin ruim en perk je zoekresultaten in

 23. Recall en precision Precisie = A/(A+B) Proportie van gevonden documenten die relevant zijn. Vangst = A/(A+D) Proportie van relevante documenten die zijn gevonden. B niet relevant gevonden C niet relevant niet gevonden A relevant gevonden D relevant niet gevonden

 24. Negatief verband

 25. Booleaanse operatoren

 26. Trunceren

 27. And now something completely different… http://cf.uba.uva.nl/mobiel http://cf.uba.uva.nl/nl/

 28. Toegang vanuit huis • UvA-dsl • UvA-vpn – virtual private network • Studentsite of http://www.ic.uva.nl

 29. Bibliotheek Bètawetenschappen

 30. Openingstijden Ma t/m vrij van 7.30 - 22.00 uur (m.i.v. 15 april tot 20.00 uur) Zat van 10.00 - 18.00 uur

 31. Bibliotheek Zoölogie Mauritskade

 32. Openingstijden Leeszalen hele week toegankelijk Balie Do van 9.00-17.00 uur

 33. Studie- en Informatiecentrum FNWI

 34. Openingstijden Ma t/m do van 9.00 - 18.45 uur Vrij van 9.00 - 17.00 uur Verhuist per 7 juni naar Science park

 35. Nederlandse Entomologische Vereniging

 36. Openingstijden Di t/m vrij van 9.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur

 37. Oefeningen • Oefeningen: http://www.science.uva.nl/library/cursus/Biologie/2010/index_nl. html Werken in duo’s

 38. Wat is plagiaat? Het gebruiken van een werk zonder toestemming en zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is. (wikipedia)

 39. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? • Overnemen van een stukje tekst waarin je oppervlakkige veranderingen aanbrengt, z.b. • Overnemen van een stukje tekst waarin je alle zinnen wat verandert, z.b. • Overnemen van een idee dat je geheel in eigen woorden weergeeft, z.b. • Overnemen van een plaatje van een site van een groot bedrijf, m.b./z.t. • Overnemen van een compleet gedicht van Vondel, m.b./z.t. X X X X √

 40. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?? • Overnemen van een foto van een schilderij van Rembrandt uit een museumsite, m.b./z.t. • 5 regels tekst uit een boek letterlijk overnemen, m.b./z.t. • De helft van een websitetekst letterlijk overnemen, m.b./z.t. • Een oud verslag van een vriend (met diens toestemming) inleveren onder je eigen naam, zb. • Achter in een verslag staat als enige bron-vermelding: “Bij dit verslag werd gebruik gemaakt van de leerboeken van het tweede en derde studiejaar” X √ X X X

 41. Regeling " Fraude en Plagiaat" van de UvA 3. Onder plagiaat wordt in ieder geval verstaan: a. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding; b. het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale gedachtegoed uit bronnen van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is opgenomen; c. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat letterlijke of bijna letterlijke citaten in het werk werden overgenomen, zelfs indien met een correcte bronvermelding; d. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; e. het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal, software en programmacodes van anderen zonder verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk; f. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere opleidingsonderdelen; g. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; h. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven.