Download
procvi en p smen f f n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Procvičení písmen F, f PowerPoint Presentation
Download Presentation
Procvičení písmen F, f

Procvičení písmen F, f

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Procvičení písmen F, f

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hafan hafá haf, haf, haf, Fanda na něj baf, baf, baf! Ty, hafane, nehafej, a ty, Fando, nebafej! Procvičení písmen F, f Hafan hafá.

 2. Hledej písmeno F, f F flétna fixa fialka fazole fotoaparát Filip

 3. Kde se skrývá písmeno F, f? F haf Raf

 4. Najdi písmeno F, f F delfín kafe knoflík telefon muflon

 5. Spočítej písmena v každémslově. Slovo spoj s číslem, které počtu odpovídá. Hledej písmeno F, f. 3 4 5 6 7 8 9 10

 6. Tvoř věty s danými slovy,vytleskejslova a zjisti početslabik. Hledej písmeno F, f. film fagot fotbal fíky fazole fouká muflon Filip Františka Fridolín Felix František Fanda Fabián delfín foto flétna fialka knoflík telefon haf

 7. Doplň do vět slova z nabídky. Hledej, kde se skrývá písmeno F, f. Anička psala ve škole červenou ……………………….. Pes Filip dělá………………………………………………. K obědu jsme měli rybí…………………………………… Chlapec se jmenuje……………………………………….. Mamince zvoní……………………………………………… V ZOO jsme viděli ………………………………………… Na stromech rostou………………………………………… Abych mohla fotit, musím si koupit……………………… Fotoaparát, haf, fíky, Fanda, telefon, žirafy, filé, fixa

 8. O kom se mluví v hádankách? Uši nemá, slyší to. Ústa nemá, mluví to. telefon Srnce a jelena každý zná, a tenhle má rohy beraní. Ve vzácném stádu se od rána po lesní oboře prohání. muflon

 9. Poznáš zvířata? Najdi, kde seskrývá písmeno F, f. delfín muflon žirafa

 10. Co ti radí červená písmena? OnoakmhajlaubjmplsnaKHlabfmískta. Ovaemznmkiřžslfuvtaocudfaijxnumnkaomhasldufjlsnlcuandcme.

 11. Rozděl slova a spoj je s obrázky Filipžirafatelefondelfínfazolefixafialkaknoflík

 12. Čtení s porozuměním Svátek Dnes má svátek Františka. Fanda jí dal krásnou fialovou fialku. Filip jí přinesl barevné fixy. František jí dal pokojový fíkus. Františka měla z dárků ohromnou radost. Všem nabídla vanilkový dort. Byla to moc pěkná oslava. Františka

 13. Kam napíšeš písmeno F? f l é t n a k n o f l í k

 14. Dopiš písmeno F d e l f í n m u f l o n

 15. Kde leží písmeno F t e l e f o n f o t o a p a r á t

 16. f a z o l e f i a l k a

 17. h a f F i l i p