Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Møde Sydjysk Kødkvæg Markedsrestaurationen tirsdag den 9. februar 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Møde Sydjysk Kødkvæg Markedsrestaurationen tirsdag den 9. februar 2010

Møde Sydjysk Kødkvæg Markedsrestaurationen tirsdag den 9. februar 2010

82 Views Download Presentation
Download Presentation

Møde Sydjysk Kødkvæg Markedsrestaurationen tirsdag den 9. februar 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Møde Sydjysk Kødkvæg Markedsrestaurationen tirsdag den 9. februar 2010

 2. FRØSALGETS organisation

 3. FRØSALGET skal være økologernes frøselskab; og vi vil et alternativ til grovvareselskaberne FRØSALGET er landmandens eget selskab Formelt ejes vi af de lokale landboforeninger og regioner af familielandbruget “Vores mål er ikke at tjene en masse penge...” men at anvende vores kendskab til plantesorters og –arters specifikke egenskaber, der på en eller flere måder kan gavne selskabet og vore kunder. Derfor har vi bl.a. udviklet vore MERværdiblandinger

 4. Afsætning – markfrø

 5. Markfrø – fremgang for økologien t %.

 6. Konventionel eller økologisk ? • Økologiske kunders andel af FRØSALGETS omsætning: • 2006 kr. 7.909.869,- • 2007 kr. 8.441.123,- • 2008 kr. 11.077.000,- • 2009 kr. 13.971.000,- • Konventionelle kunders andel af FRØSALGETS omsætning: • 2006 kr. 7.887.258,- • 2007 kr. 6.420.634,- • 2008 kr. 6.355.000,- • 2009 kr. 6.420.000,-

 7. Græs - er ikke bare græs Martin Riis Weisbjerg, DJF, Århus universitet

 8. Ny sort 2009 Jordane – sildig strandsvingel til Afgræsning Strandsvingel er en interessant art på grund af dens meget dybe rodnet og dermed tolerance overfor tørke. Samtidig gror strandsvingel også godt på fugtig jord og kan tåle at stå under vand i perioder. Fordøjeligheden er lavere end hos rajgræs, men bedst hos en sildig sort som Jordane, der er meget velegnet til afgræsning med f.eks. kvier og kødkvæg. Jordane deltager for tiden i Landsforsøg (2008-2010)

 9. Ny sort 2010 Fojtan – middeltidlig rajsvingel, type strandsvingel Fojtan er en krydsning mellem italiensk rajgræs og stransvingel, som er tilbagekrydset til strandsvingel – altså samme type som Hykor, men med senere skridning. Fojtan er stress-tolerant, og foder-værdien er lavere end hos almindelig rajgræs. Fojtan deltager for tiden i Landsforsøg (2008-2010)

 10. Jordane og Fojtan *Blanding af diploide og tetraploide sorter. Landsforsøg 2008, 1. brugsår

 11. Rajsvingel – en oversigt *Skridning, ca. dage efter 1. april. Almindelig rajgræs har skridning ca. 45-70 dage efter 1. april, afhængig af sort. **Landsforsøg

 12. DLF Triple Crown- nyt kvalitetsstempel til græs • Skabe en enkel måde til at beskrive foderværdi for sorter af græs. • Gøre resultaterne af de mange forsøg vi har rundt omkring i Europa tilgængelige for landmænd og rådgivere • Give mere detaljeret vejledning om anvendelse af sorterne • Bruge foderværdi som kriterium for forædling af nye sorter

 13. DLF Triple Crown • Mark-egenskaber • Rust resitens • Vinterfasthed • Tæthed/persistens • Dreschlera resistens • Stængler i genvækst • Foder-egenskaber • NDF, indhold og fordøjelighed • DOM, fordøjelighed af organisk stof • Råprotein • WSC (Vandopløselige kulhydrater, ”sukker”) • ADL (Acid Detergent Lignin, ”ufordøjelige cellevægge”) • Udbytte-egenskaber • Tørsfof-udbytte, i alt • Tørstof-udbytte, slætfordeling

 14. Eksempel, top 20Gns.1.-3. Slæt 2009 Art, type Sort Indeks Stjerner Foder-egenskaber for alm. raj- græs, Gns., 1.-3, slæt 2009. Didbrook Fields, UK og Moer- straten, Holland. NIRS analyser foretaget hos Limagain, Rilland. Kalibrering fra Universitetet i Gembloux, Belgien Sorter afprøvet i Danmark

 15. 837 Multi Energy Meatafgr. blanding til kødkvæg og kvier

 16. 407 Multi Energy Meatafgr. blanding til kødkvæg og kvier

 17. 870 Multi Energy Lucerneslætblanding til ensilering/vrap

 18. 430 Multi Energy Lucerneslætblanding til ensilering/vrap

 19. Eksempler, middeltidlig diploid Calvano 1, indeks 117 AberDart, indeks 88

 20. Foder indeks, Calvano 1

 21. Foder indeks, AberDart

 22. Mark indeks, Calvano 1