Following the Son, Your Savior! - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Following the Son, Your Savior! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Following the Son, Your Savior!

play fullscreen
1 / 15
Following the Son, Your Savior!
100 Views
Download Presentation
rianne
Download Presentation

Following the Son, Your Savior!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Following the Son, Your Savior!

 2. Sunflowers are big and bold— powerful rays of sunshine that uplift a room. 

 3. - soek altyd die lig • - suig die water met mening • - blom welig • kom op in die moeilikste • grond • - dring deur onkruid • leef altyd op… boontoe, • met mening.

 4. Sterk stam wat nie knak in die sterkste wind nie.

 5. Blom ten spyte van skroeiende son en min water. GOD Loves you!

 6. The LORD will guide you always!

 7. ‘n Feesmaal verskaf !

 8. SEEDS OF WISDOM (Proverbs 3:13) (Proverbs 16:16) (Proverbs 4:13)

 9. - Psalm 127:3 - Matthew 18:4 What are you doing with the seeds God has entrusted you with?

 10. And he took the children in his arms, put His hands on them and blessed them !

 11. Let your light shine before men! (Matthew 5:16)

 12. The LORD bless you and keep you; • The LORD make His face shine upon youand be gracious to you; • The LORD turn His face toward you and give you peace. Numbers 6:24-26 NKJ