Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIII Konferencja Ewaluacyjna Język w ewaluacji dr Tomasz Piekot , dr Marcin Poprawa PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIII Konferencja Ewaluacyjna Język w ewaluacji dr Tomasz Piekot , dr Marcin Poprawa

VIII Konferencja Ewaluacyjna Język w ewaluacji dr Tomasz Piekot , dr Marcin Poprawa

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VIII Konferencja Ewaluacyjna Język w ewaluacji dr Tomasz Piekot , dr Marcin Poprawa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VIII Konferencja Ewaluacyjna Język w ewaluacji dr Tomasz Piekot, dr Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 2. Nasza historia Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 3. plainlanguage – sposób pisania, dzięki któremu każdy powinien zrozumieć dowolny tekst już po pierwszej lekturze Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 4. język publiczny nowa odmiana plainlanguage – sposób pisania, dzięki któremu każdy powinien zrozumieć dowolny tekst już po pierwszej lekturze Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 5. język publiczny polityka językowa nowa odmiana kodyfikacja plainlanguage – sposób pisania, dzięki któremu każdy powinien zrozumieć dowolny tekst już po pierwszej lekturze Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 6. język publiczny polityka językowa nowa odmiana kodyfikacja plainlanguage – sposób pisania, dzięki któremu każdy powinien zrozumieć dowolny tekst już po pierwszej lekturze ekonomiczność adresat = przeciętny obywatel Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 7. zakres użycia prostego języka Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 8. informacje publiczne informacje istotne społecznie zakres użycia prostego języka przystępne wersje dokumentów ważne typy tekstów egzaminowanie obywateli Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 9. plainlanguage w ewaluacji? Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 10. przeciętni obywatele plainlanguage słabe wykształcenie najsłabsze kompetencje nieznajomość językadysfunkcje easy-to-read Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 11. decydenciliderzy opinii powerwriting brak czasu przeciętni obywatele plainlanguage słabe wykształcenie najsłabsze kompetencje nieznajomość językadysfunkcje easy-to-read Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 12. poziomy komunikacji w raporcie Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 13. poziomy komunikacji w raporcie Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 14. poziomy komunikacji w raporcie Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 15. poziomy komunikacji w raporcie Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 16. poziomy komunikacji w raporcie Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 17. Indeks mglistości FOG R. Gunninga poziomy działania komunikacyjnego długość zdań długość wyrazów Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 18. Indeks mglistości FOG R. Gunninga poziomy działania komunikacyjnego długość zdań długość wyrazów FOG a polski system edukacji przystępność na poziomie szkoły podstawowej - FOG 1-6 przystępność na poziomie gimnazjum - FOG 7-9 przystępność na poziomie szkoły średniej - FOG 10-12 przystępność na poziomie studiów licencjackich - FOG 13-15 przystępność na poziomie studiów magisterskich - FOG 16-17 przystępność na poziomie studiów doktoranckich - FOG 18-21 wymagany doktorat - FOG 22 i więcej Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 19. Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 20. Indeks mglistości FOG R. Gunninga poziomy działania komunikacyjnego długość zdań długość wyrazów www.fog.uni.wroc.pl, www.logios.pl Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 21. Co wiemy o przystępności języka? Najlepsze teksty z prasy specjalistycznej są przystępniejsze od pozostałych Streszczenia i zapowiedzi tekstów prasowych są przystępniejsze od samych tekstów Sawyer, Laran, Jun Xu Bauerly, Johnson, Singh Armstrong • Hartley, Trueman, and MeadowsReuvenLehavyj, Feng Li, Kenneth Merkley Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 22. Co wiemy o przystępności języka? Najlepsze teksty z prasy specjalistycznej są przystępniejsze od pozostałych Zbyt przystępne teksty naukowe częściej uzyskują słabe lub negatywne recenzje Streszczenia i zapowiedzi tekstów prasowych są przystępniejsze od samych tekstów Teksty bardzo nieprzystępne u wielu osób wywołują efekt „tajemnego kodu”i „efekt mądrości” Sawyer, Laran, Jun Xu Bauerly, Johnson, Singh Armstrong • Hartley, Trueman, and MeadowsReuvenLehavyj, Feng Li, Kenneth Merkley Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 23. Co wiemy o przystępności języka? Najlepsze teksty z prasy specjalistycznej są przystępniejsze od pozostałych Zbyt przystępne teksty naukowe częściej uzyskują słabe lub negatywne recenzje Streszczenia i zapowiedzi tekstów prasowych są przystępniejsze od samych tekstów Teksty bardzo nieprzystępne u wielu osób wywołują efekt „tajemnego kodu”i „efekt mądrości” Spółki o wyższych / stabilnych zyskach mają przystępniejsze raporty od konkurencji Informacje finansowe nieprzychylne inwestorom pisane są językiem bardziej skomplikowanym Sawyer, Laran, Jun Xu Bauerly, Johnson, Singh Armstrong • Hartley, Trueman, and MeadowsReuvenLehavyj, Feng Li, Kenneth Merkley Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 24. Co wiemy o przystępności języka? Najlepsze teksty z prasy specjalistycznej są przystępniejsze od pozostałych Zbyt przystępne teksty naukowe częściej uzyskują słabe lub negatywne recenzje Streszczenia i zapowiedzi tekstów prasowych są przystępniejsze od samych tekstów Teksty bardzo nieprzystępne u wielu osób wywołują efekt „tajemnego kodu”i „efekt mądrości” Spółki o wyższych / stabilnych zyskach mają przystępniejsze raporty od konkurencji Jak zewnętrzni analitycy przetwarzają nieprzystępne raporty finansowe spółek giełdowych: • analiza trwa dłużej • ich analizy są bogatsze w dane • analitycy są mniej pewni swych opinii Informacje finansowe nieprzychylne inwestorom pisane są językiem bardziej skomplikowanym Sawyer, Laran, Jun Xu Bauerly, Johnson, Singh Armstrong • Hartley, Trueman, and MeadowsReuvenLehavyj, Feng Li, Kenneth Merkley Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 25. badania raportów ewaluacyjnych <2010> Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 26. Pytania badawcze PRZYSTĘPNOŚĆ Czy język raportów jest dostosowany do poziomu kompetencji decydentów i dziennikarzy? 1. KOMPOZYCJA Czy budowa raportów ułatwia przyswajanie wyników i podejmowanie decyzji? 2. Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 27. Założenia raporty ewaluacyjne Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 28. Założenia teksty naukowe:-autorów-z dyscypliny Prasao ewaluacji raporty ewaluacyjne Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 29. Założenia teksty MRR o FE teksty naukowe:-autorów-z dyscypliny Prasao ewaluacji prasa o FE raporty ewaluacyjne Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 30. Założenia teksty MRR o FE teksty naukowe:-autorów-z dyscypliny Prasao ewaluacji prasa o FE raporty ewaluacyjne prasa codzienna język codzienny Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 31. Założenia decydenci dziennikarze streszczenie broszura Wyniki badań Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 32. Założenia analizy badacze decydenci dziennikarze streszczenie rekomendacje broszura Wyniki badań Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 33. Założenia Wyniki badań nieprzystępne przystępne przystępne Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 34. Założenia analizy wnioski i rekomendacje streszczenia broszury informacyjne Wyniki badań nieprzystępne przystępne przystępne Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 35. co odkryliśmy? Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 36. Wyniki Wyniki badań Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 37. Wyniki Wyniki badań Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 38. Wyniki Wyniki badań Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 39. Wyniki Wyniki badań Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 40. Wyniki Wyniki badań Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 41. Wnioski Podobieństwo leksykalne – słownictwo raportów jest bardzo podobne do słownictwa FE i niezbyt podobne do słownictwa ogólnonaukowego. Nie jest też podobne do słownictwa prasy i codziennej polszczyzny. Mglistość tekstu – FOG – raporty osiągają mglistość przeciętnego tekstu naukowego. Są trochę mniej przystępne od języka FE, ale bardzo nieprzystępne w porównaniu z prasą (różnica 5-7 lat edukacji). Składnia(długość zdań) – składniowo raporty przypominają teksty naukowe. Trudność składni osłabiają wyliczenia. Trudność słownictwa – słownictwo raportów jest bardzo trudne (tak trudne, jak w tekstach o FE). Łatwiejsze są nawet teksty naukowe.

 42. Wnioski Podobieństwo leksykalne – słownictwo raportów jest bardzo podobne do słownictwa FE i niezbyt podobne do słownictwa ogólnonaukowego. Nie jest też podobne do słownictwa prasy i codziennej polszczyzny. Mglistość tekstu – FOG – raporty osiągają mglistość przeciętnego tekstu naukowego. Są trochę mniej przystępne od języka FE, ale bardzo nieprzystępne w porównaniu z prasą (różnica 5-7 lat edukacji). Składnia(długość zdań) – składniowo raporty przypominają teksty naukowe. Trudność składni osłabiają wyliczenia. Trudność słownictwa – słownictwo raportów jest bardzo trudne (tak trudne, jak w tekstach o FE). Łatwiejsze są nawet teksty naukowe.

 43. Wnioski Podobieństwo leksykalne – słownictwo raportów jest bardzo podobne do słownictwa FE i niezbyt podobne do słownictwa ogólnonaukowego. Nie jest też podobne do słownictwa prasy i codziennej polszczyzny. Mglistość tekstu – FOG – raporty osiągają mglistość przeciętnego tekstu naukowego. Są trochę mniej przystępne od języka FE, ale bardzo nieprzystępne w porównaniu z prasą (różnica 5-7 lat edukacji). Składnia(długość zdań) – składniowo raporty przypominają teksty naukowe. Trudność składni osłabiają wyliczenia. Trudność słownictwa – słownictwo raportów jest bardzo trudne (tak trudne, jak w tekstach o FE). Łatwiejsze są nawet teksty naukowe.

 44. Wnioski Podobieństwo leksykalne – słownictwo raportów jest bardzo podobne do słownictwa FE i niezbyt podobne do słownictwa ogólnonaukowego. Nie jest też podobne do słownictwa prasy i codziennej polszczyzny. Mglistość tekstu – FOG – raporty osiągają mglistość przeciętnego tekstu naukowego. Są trochę mniej przystępne od języka FE, ale bardzo nieprzystępne w porównaniu z prasą (różnica 5-7 lat edukacji). Składnia(długość zdań) – składniowo raporty przypominają teksty naukowe. Trudność składni osłabiają wyliczenia. Trudność słownictwa – słownictwo raportów jest bardzo trudne (tak trudne, jak w tekstach o FE). Łatwiejsze są nawet teksty naukowe.

 45. Wnioski Wyniki badań Streszczenia i broszury streszczające – niewiele się różnią od analitycznej części raportu. Polscy ewaluatorzy nie upraszczają języka (brak executivesummary). Streszczanie = skracanie zdań i kondensowanie treści w rzeczownikach. Dziennikarze – piszą o ewaluacji bardzo dobrze (komunikatywnie) – potrafią uprościć język raportów, z których korzystają. Mówią o ewaluacji stylem czasownikowym. Trudność tekstu nie zależy od typu ewaluacji (ex ante, on going, ex post) Od 2003 nieznacznie zwiększa się trudność języka raportów (od 2009 – różnica jest istotna). Prywatne firmy posługują się nieznacznie przystępniejszym językiem. .

 46. Wnioski Wyniki badań Streszczenia i broszury streszczające – niewiele się różnią od analitycznej części raportu. Polscy ewaluatorzy nie upraszczają języka (brak executivesummary). Streszczanie = skracanie zdań i kondensowanie treści w rzeczownikach. Dziennikarze – piszą o ewaluacji bardzo dobrze (komunikatywnie) – potrafią uprościć język raportów, z których korzystają. Mówią o ewaluacji stylem czasownikowym. Trudność tekstu nie zależy od typu ewaluacji (ex ante, on going, ex post) Od 2003 nieznacznie zwiększa się trudność języka raportów (od 2009 – różnica jest istotna). Prywatne firmy posługują się nieznacznie przystępniejszym językiem. .

 47. Wnioski Wyniki badań Streszczenia i broszury streszczające – niewiele się różnią od analitycznej części raportu. Polscy ewaluatorzy nie upraszczają języka (brak executivesummary). Streszczanie = skracanie zdań i kondensowanie treści w rzeczownikach. Dziennikarze – piszą o ewaluacji bardzo dobrze (komunikatywnie) – potrafią uprościć język raportów, z których korzystają. Mówią o ewaluacji stylem czasownikowym. Trudność tekstu nie zależy od typu ewaluacji (ex ante, on going, ex post) Od 2003 nieznacznie zwiększa się trudność języka raportów (od 2009 – różnica jest istotna). Prywatne firmy posługują się nieznacznie przystępniejszym językiem. .

 48. Co można zmienić w raportach? Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y

 49. Język w ewaluacji Tomasz Piekot, Marcin Poprawa P R A C O W N I A P R O S T E J P O L S Z C Z Y Z N Y Koniecznie unikać! długie, rzadkie wyrazy bezosobowość choroba rzeczownikowa ciągi rzeczowników czynności jako rzeczowniki nienaturalny szyk zdania strona bierna konstrukcje rozwlekłe długie zdania metajęzyk

 50. Zalecenia Język ewaluacji Krótkie zdania (częste kropki). Unikaj rozwlekłości. Unikaj wtrąceń i dopowiedzeń. Naturalny szyk zdania: P_O_D(okolicznik na początku lub na końcu). Unikaj strony biernej. Używaj form osobowych (unikaj: wyrazów typu „zbadano, wykryto” ) Wyrazy: krótkie, częste, powszechnie znane. Naturalność części mowy: rzecz = rzeczownik, czynność = czasownik, cecha = przymiotnik Unikaj wielu rzeczowników w szeregu. Sygnalizuj elipsy, wyliczenia, wykresy, tabele. Wyliczenia więcej niż 3 elementów wyodrębnij graficznie. Ważna jest wizualizacja tekstu (grafy, schematy, tabele itp.).