Download
szkolna pracownia komputerowa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

247 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 2. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA SPIS TREŚCI: • Nowa pracownia komputerowa • Wyposażenie pracowni • Oprogramowanie w szkolnej pracowni komputerowej • Regulamin pracowni • Lekcje informatyki • Zajęcia pozalekcyjne: • kółko informatyczne dla uczniów klas starszych • kółko informatyczne dla uczniów klas młodszych • kółko fotograficzne • kółko dziennikarskie • innowacja pedagogiczna • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne • konkursy informatyczne • Doskonalenie Rady Pedagogicznej • Inicjatywy społeczności szkolnej i lokalnej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 3. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA Wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownię komputerową z dostępem do Internetu i nowoczesnego oprogramowania szkoła otrzymała w grudniu 2005 roku w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. . SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 4. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA WYPOSAŻENIE PRACOWNI W ramach wspomnianego projektu otrzymaliśmy: • serwer • komputer nauczycielski • komputer przenośny • 9 uczniowskich kompletnych stacji roboczych • drukarkę laserową • skaner • projektor multimedialny • głośniki CREATIVE – 2szt. • słuchawki dla uczniów SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 5. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA WYPOSAŻENIE PRACOWNI Dzięki staraniom dyrektora szkoły pracownia została rozbudowana i wyposażona w 3 dodatkowe stanowiska uczniowskie, a także nowe biurka komputerowe. Obecnie znajduje się w niej 12 stacji roboczych dla uczniów. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 6. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA OPROGRAMOWANIE W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ • Oprogramowanie systemowe: • serwer – Microsoft Windows Serwer 2003 • uczniowskie stacje robocze – Microsoft Windows XP Professional PL • Pakiety biurowe: • Microsoft Office Professional Edition 2003 • OpenOffice • Oprogramowanie filtrujące: • Program Beniamin SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 7. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA OPROGRAMOWANIE W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ • Oprogramowanie dydaktyczne: • Porusz umysł – ogólnorozwojowy program dla dzieci (LK AVALON) • Komputerowe opowieści – obudowa multimedialna programu nauczania informatyki na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej (Czarny Kruk) • Przyrodo Witaj! – multimedialny i interaktywny program nauczania przyrody w klasach IV-VI (WSiP) • Matematyka 2001 - multimedialny i interaktywny program nauczania matematyki w klasach IV-VI (WSiP) • Matematyka 2001 – Poradnik dla nauczyciela – generator kartkówek i plansz (WSiP) • EuroPlus+Angielski dla nastolatków (Young Digital Planet) • Multimedialna Nowa encyklopedia powszechna PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN) • Multimedialna Encyklopedia Ucznia (Wydawnictwo Naukowe PWN) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 8. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA OPROGRAMOWANIE W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ • Oprogramowanie dydaktyczne: • Testy szóstoklasisty – zestaw 10 sprawdzianów przygotowujących do egzaminu kończącego szkołę podstawową • SuperMemo – System Interaktywnej Nauki Słownictwa – oprogramowanie do nauki języka angielskiego (Super Memo World) • Wirtualny Nadzór (MM Studio) • Logomocja – polska edycja Imagine (OEiiZK) • Selteco Full Suite – zestaw programów do tworzenia grafiki internetowej: • Banner GIF Animator • Alligarto Flash Designer • Menu Marker • Photo Lab • Image Mapper • Flash Screen Builder • Button Maker SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 9. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA OPROGRAMOWANIE W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W trosce o rozwój pracowni i jej bezpieczeństwo na bieżąco wyposażamy ją w nowoczesne oprogramowanie dydaktyczne, antywirusowe, filtrujące. Poza dydaktycznym oprogramowaniem komercyjnym, w pracowni uczniowie mają możliwość korzystania z darmowego oprogramowania edukacyjnego, jak na przykład: • Ćwiczenia na klawiaturze • Mistrz Klawiatury II • Tuxtype 2 • Gry Magdalenki (odkrywanka matematyczna, ortograficzna i in.) • 2+2 • Tuxmath • Matematyka 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 10. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA OPROGRAMOWANIE W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ Poza dydaktycznym oprogramowaniem komercyjnym, w pracowni uczniowie mają możliwość korzystania z darmowego oprogramowania edukacyjnego, jak na przykład: • W krainie gier i zabaw • Puzzle • Plansze interaktywne do wspomagania procesu dydaktycznego z wielu przedmiotów (źródło: Portal Scholaris) • Ortografia • Dzieci bezpieczne na drodze • BlockCAD • Kolorki • Literki • TuxPaint • Życiowa Szansa • i inne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 11. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA REGULAMIN PRACOWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 12. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA REGULAMIN PRACOWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 13. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA LEKCJE INFORMATYKI Od początku istnienia pracowni na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z przedmiotu informatyka uczęszczają uczniowie już od drugiej klasy. Drugoklasiści na lekcjach informatyki w pracowni komputerowej – pokonują wirusy komputerowe na stronie Sieciaków SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 14. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA LEKCJE INFORMATYKI Drugo i trzecioklasiści uczęszczają na godzinę obowiązkowych zajęć informatycznych w tygodniu. Drugoklasiści na lekcjach informatyki w pracowni komputerowej – w programie graficznym dla dzieci malują wirusy komputerowe SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 15. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA LEKCJE INFORMATYKI Od wielu lat nasi uczniowie z klas IV-VI realizują rozszerzony program nauczania informatyki. Jest to możliwe, dzięki zwiększeniu przez dyrektora szkoły liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych z tego przedmiotu na II etapie edukacyjnym (z 2 do 4,5-5 na etap). SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 16. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA LEKCJE INFORMATYKI Nauczanie informatyki już w klasach kształcenia zintegrowanego oraz oraz przeznaczanie większej liczby godzin na edukację informatyczną na kolejnym etapie edukacyjnym jest konsekwencją realizowania MISJI naszej szkoły, która brzmi: „Chcemy być szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości” SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 17. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Kółko informatyczne dla uczniów klas starszych: W roku szkolnym 2006/2007 oraz 2007/2008 – w ramach programu Równy start w przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku - w szkolnej pracowni komputerowej odbywały się zajęcia kółka informatycznego dla uczniów klas starszych uzdolnionych informatycznie i chcących te zainteresowania rozwijać. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 18. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Kółko informatyczne dla uczniów klas starszych: Na zajęcia uczęszczało 13 uczniów. W toku zajęć uczniowie zaprojektowali i wykonali witrynę internetową pt. Równy start w naszej szkole, na której opisaliśmy ciekawe wydarzenia i inicjatywy, jakie miały miejsce w naszej szkole w związku z realizacją programu Równy start w przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku. Uczestnicy kółka informatycznego „bawili się” w reporterów i fotoreporterów: odwiedzali zajęcia różnych kółek, robili zdjęcia, przeprowadzali wywiady z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i z uczniami. Następnie dokonywali „obróbki” technicznej i merytorycznej materiału tekstowego i graficznego. Na koniec opublikowali swoje „dzieło” w sieci lokalnej i globalnej. Wszystkie powyższe zadania realizowali w oparciu o metodę projektu, która uczy współpracy i współdziałania w zespole, planowania i organizowania swojej pracy, wyrażania swoich opinii i słuchania opinii innych. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 19. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Kółko informatyczne dla uczniów klas starszych: W zakresie umiejętności informatycznych uczniowie nauczyli się projektować i tworzyć strony www w języku HTML oraz upowszechniać je w sieci, zapisywać, edytować i katalogować obrazy cyfrowe, zdobywać, gromadzić i porządkować informacje. Zdobyli także niezbędne wiadomości z zakresu prawa autorskiego i zasad netykiety w odniesieniu do webmasterstwa. Uczniowie klas szóstych – uczestnicy koła informatycznego SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 20. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Efektem zajęć koła informatycznego jest witryna internetowa o adresie: www.rswp_sp28rybnik.eu.interia.pl Kółko informatyczne dla uczniów klas starszych: Screen strony głównej witryny internetowej wykonanej podczas zajęć koła informatycznego dla uczniów starszych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 21. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Kółko informatyczne dla uczniów klas młodszych: W tym samym czasie w ramach wspomnianego już programu w szkolnej pracowni komputerowej odbywały się zajęcia dla uczniów klas młodszych, którzy chcą przyspieszyć tempo nauki szkolnej. Zajęcia prowadzone były w oparciu o ogólnorozwojowy program komputerowy „Porusz umysł”. W toku zajęć uczniowie zrealizowali ponad 250 różnorodnych ćwiczeń i zadań pogrupowanych na kategorie w zależności od ich celu i przeznaczenia oraz stopnia trudności. Były to ćwiczenia wzrokowo-słuchowe, logiczno-pamięciowe, językowe i ruchowe. W czasie zajęć organizowane były konkursy, turnieje i zawody w celu zmotywowania uczniów do osiągania wysokich wyników w rozwiązywaniu zadań. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 22. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Kółko informatyczne dla uczniów klas młodszych: Screeny z ogólnorozwojowego programu PORUSZ UMYSŁ, wykorzystywanego na zajęciach koła informatycznego dla uczni ów klas młodszych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 23. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Kółko fotograficzne: Zajęcia kółka fotograficznego odbywały się w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas piątych i szóstych. Młodzi fotografowie wykorzystywali sprzęt i oprogramowanie w szkolnej pracowni komputerowej do obróbki graficznej swoich zdjęć. Zajęcia koła fotograficznego w szkolnej pracowni komputerowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 24. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Kółko fotograficzne: Korzystając z różnych programów i aplikacji nauczyli się jak naprawić nieudane zdjęcie, zmienić jego rozmiar, przyciąć, dodać do zdjęcia tekst lub inną grafikę. Na zajęciach koła fotograficznego uczniowie nauczyli się również katalogować swoje zbiory fotograficzne i robić z nich albumy. Zajęcia koła fotograficznego w szkolnej pracowni komputerowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 25. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Kółko fotograficzne: Efektem zajęć koła fotograficznego – prowadzonych częściowo w pracowni komputerowej były liczne szkolne wystawy prac Młodych Fotografików. Wystawa prac fotograficznych uczniów, przygotowywanych częściowo w pracowni komputerowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 26. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Kółko dziennikarskie: Na zajęciach kółka dziennikarskiego jest projektowana i wydawana szkolna gazetka. Zespół redakcyjny pod opieką nauczyciela języka polskiego często korzysta ze sprzętu i oprogramowania szkolnej pracowni komputerowej podczas pracy nad przygotowaniem szkolnego pisemka. Uczniowie wykorzystują edytory tekstu, edytory grafiki oraz program do tworzenia publikacji. Korzystają z Internetu, skanera i drukarek. Marcowy numer szkolnej gazetki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 27. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Kółko dziennikarskie: Kolejne strony szkolnej gazetki przygotowywanej przez uczniów w szkolnej pracowni komputerowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 28. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Innowacja pedagogiczna z informatyki „Zabawa w programowanie”: Od września 2008r w szkolnej pracowni komputerowej odbywają się zajęcia w ramach realizowania innowacji pedagogicznej z informatyki ZABAWA W PROGRAMOWANIE. Zajęcia odbywają się w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Na zajęcia uzdolnieni informatycznie czwartoklasiści. Innowacja będzie realizowana dla tej samej grupy do czerwca 2011roku. Uczniowie klas czwartych w szkolnej pracowni komputerowej na zajęciach innowacji pedagogicznej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 29. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Innowacja pedagogiczna z informatyki „Zabawa w programowanie”: Na zajęciach innowacji uczniowie pracują w środowisku Logomocji (polska edycja Imagine). Do tej pory uczniowie zapoznali się z charakterystyką języka Logo, a następnie rozpoczęli cykl zajęć, którego celem było poznanie środowiska edytora postaci programu Logomocja. Poznanie wspomnianego edytora umożliwiło uczniom tworzenie grafiki statycznej, a następnie przejście do tworzenia i odtwarzania animacji. Uczniowie stopniowo przechodzili do tworzenia rozbudowanych animacji według własnych pomysłów i projektów. Uczniowie klas czwartych w szkolnej pracowni komputerowej na zajęciach innowacji pedagogicznej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 30. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Innowacja pedagogiczna z informatyki „Zabawa w programowanie”: Efektem spotkań uczniów na zajęciach innowacji pedagogicznej „Zabawa w programowanie” jest w I semestrze wiele prac uczniów. Niektóre z tych prac zostały wykorzystane na szkolnej stronie internetowej: jest to animowane tło zimowe wykonane przez Szymona Pierchałę oraz świąteczna animacja przedstawiająca choinkę wykonana przez Damiana Musioła. Przykładowe animacje wykonane przez uczniów na zajęciach innowacji pedagogicznej w szkolnej pracowni komputerowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 31. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Zajęcia rewalidacyjne Szkolna pracownia komputerowa jest wykorzystywana przez naszych pedagogów w prowadzeniu zajęć z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się , jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia, czy dyskalkulia. Z oprogramowania dydaktycznego dostępnego w pracowni oraz zasobów Internetu korzystają nasi oligofrenopedagodzy, pracujący z naszymi uczniami zgodnie z zaleceniami PPP. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne w pracowni komputerowej z wykorzystaniem dydaktycznych zasobów Internetu. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 32. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Zajęcia rewalidacyjne Nieoceniony zasób internetowy pomocny i wykorzystywany w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce to strona internetowa poświęcona reedukacji. W pracowni komputerowej pedagodzy prowadzący zajęcia korzystają z udostępnionych w sieci gier, zabaw, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w celu pomocy uczniom w ich trudnościach i niepowodzeniach szkolnych. Z zasobów tej strony internetowej nasi pedagodzy korzystają w pracy z uczniem z trudnościami w nauce SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 33. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA KONKURSY INFORMATYCZNE: Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR Poza lekcjami informatyki i zajęciami pozalekcyjnymi szkolna pracownia komputerowa jest miejscem wykorzystywanym do przeprowadzania konkursów z wykorzystaniem komputera, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jednym z takich konkursów jest Konkurs Informatyczny BOBRA, w którym nasi uczniowie uczestniczą już od trzech lat. Październik’2008, czyli III edycja BOBRA - uczniowie „główwkują” bo i pytania nie należą do łatwych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 34. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA KONKURSY INFORMATYCZNE: Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR II edycja BOBRA przyniosła naszej szkole sukces - uczeń klasy VI został Laureatem tego prestiżowego konkursu, zajmując III miejsce w Polsce w kategorii szkół podstawowych. Dziś Paweł jest już gimnazjalistą – uczęszcza do klasy o profilu informatycznym, ale przecież swoje „pierwsze kroki” stawiał w naszej pracowni komputerowej. Dyplom dla naszego ucznia – Laureata III miejsca Konkursu Informatycznego Bobra SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 35. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA DOSKONALENIE RADY PEDAGOGICZNEJ: Kreator świadectw Pracownia komputerowa i jej zasoby służą nie tylko uczniom – korzystają z niej również nauczyciele – poszukując w Internecie ciekawych rozwiązań dydaktycznych, przygotowując pomoce do lekcji oraz doskonaląc swój warsztat pracy poprzez udział w doskonaleniu zawodowym. W roku szkolnym 2006/2007 nauczyciele – wychowawcy uczestniczyli w szkoleniu komputerowym z zakresu posługiwania się kreatorem świadectw. W szkolnej pracowni komputerowej mieli możliwość zdobyć wiedzę teoretyczną i przećwiczyć ją w praktyce. Dzięki temu w naszej szkole technika komputerowa wyparła ręczne wypisywani świadectw. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 36. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA DOSKONALENIE RADY PEDAGOGICZNEJ: Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania w dydaktyce W roku szkolnym 2008/2009 Rada Pedagogiczna naszej szkoły odbyła szkolenie w zakresie wykorzystania platformy zdalnego nauczania w dydaktyce swego przedmiotu. Szkolenie przeprowadził w szkolnej pracowni komputerowej – konsultant ds. informatyki Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku. Nauczyciele w szkolnej pracowni komputerowej zdobywają umiejętności prowadzenia zajęć na platformie edukacyjnej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 37. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA DOSKONALENIE RADY PEDAGOGICZNEJ: Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania w dydaktyce Od II semestru br. szkolnego nasza szkoła posiada własną platformę zdalnego nauczania. Mamy nadzieję, że metoda nauczania on-line wzbogaci od tego czasu listę metod stosowanych przez nauczycieli, a u uczniów wzbudzi duże zaciekawienie i zainteresowanie nauka różnych szkolnych przedmiotów. Screen strony głównej szkolnej platformy zdalnego nauczania SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU

 38. SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I LOKALNEJ: • Szkolna pracownia komputerowa oraz multimedialny zestaw przenośny (będący elementem wyposażenia pracowni są wykorzystywane podczas realizacji wielu szkolnych i lokalnych inicjatyw: Należą do nich: • zebrania Rady Dzielnicy Rybnik-Kamień • zebrania z rodzicami • konferencje Rady Pedagogicznej (klasyfikacyjne, plenarne, szkoleniowe) • spotkania dyrektora szkoły z rodzicami w sprawie naboru uczniów dla klas pierwszych (przedstawiana jest szczegółowa oferta szkoły) • akademie i uroczystości szkolne • zajęcia z poszczególnych przedmiotów szkolnych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RYBNIKU - KAMIENIU