Download
regulering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regulering PowerPoint Presentation

Regulering

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Regulering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regulering Eksempel Kapitel 22

 2. Systemdefinition • Betingelser: Edb-systemet skal designes uafhængigt af de konkrete tekniske egenskaber for de tilkoblede apparater, således at det kan bruges til forskellige modeller af det samme bilmærke. • Anvendelsesområde: Systemet skal bruges som fartpilot i en bil af en fører, som ønsker at køre med konstant hastighed. • Teknologi: En del af systemet skal muligvis lægges ned i hardware. • Objektsystem: Bilens hastighed og tilstand samt motorens tilstand. • Funktionalitet: Regulering af bilens hastighed ud fra førerens til- og frakobling samt justering af den ønskede hastighed. • Filosofi: Systemet skal så vidt muligt være integreret med bilens øvrige systemer og det at køre bilen, således at det kan bruges smidigt og enkelt, uden at bringe trafiksikkerheden i fare.

 3. Klassediagram

 4. Tilstandsdiagrammer

 5. Hændelsestabel Bil Motor motor startet + + motor stoppet + + gaspedal påvirket * * bremse brugt * kobling brugt * gasspjæld påvirket *

 6. Brugsmønstre og funktionsliste Brugsmønster Type Kompleksitet Tænd On-knap Opdatering Middel Sluk Off-knap Opdatering Simpel Accelerer Accelerate-knap Opdatering Middel Decelerer Coast-knap Opdatering Middel Suspender permanent Koblingspedal brugt Opdatering Middel Bremsepedal brugt Genaktiver Resume-knap Opdatering Simpel Suspender midlertidigt Gaspedal påvirket Opdatering Middel Fortsæt Gaspedal sluppet Opdatering Middel Aflæs hastighed Ur Opdatering Simpel Reguler hastighed Difference mellem Signalering Middel ønsket og aktuel hastighed

 7. Komponentarkitektur

 8. Mønster for aflæsning (Proxy)

 9. Kernekomponenten

 10. Klassen Fartpilot

 11. Fartpilotens fordelerløkke

 12. Fordelingsdiagram

 13. Samlet klassediagram