Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ефективна підготовка насіння на решітних сепараторах PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ефективна підготовка насіння на решітних сепараторах

Ефективна підготовка насіння на решітних сепараторах

234 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ефективна підготовка насіння на решітних сепараторах

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ефективна підготовка насіння на решітних сепараторах ХНТУСГ імені Петра Василенка: академік, д.т.н. Тіщенко Л.М., к .т.н., доцент Харченко С.О., ПАТ «Завод імені Фрунзе»: голова наглядової ради Пуха В.М., головний інженер Дузенко І.О. www.frunze.ua www.khntusg.com.ua

 2. Виробництво продукції рослинництва Максимальна насіння Природа Якість робіт Врожайність Добрива, хім. захист Строки робіт

 3. Зерноочисні сепаратори циліндричні плоскорешетні пневматичні

 4. 3 3 Продуктивність, т/год 1 3 Повнота виділення, % 2 Енергоємність, кВт год/ т Металоємність, кг / т год. 4 Основні характеристики сепараторів

 5. Підвищення ефективності решітної сепарації насіння кукурудзи Традиційні способи сепарації насіння кукурудзи

 6. Конструкції решіт для калібрування насіння кукурудзи Підвищення ефективності решітної сепарації насіння кукурудзи з воронкоподібними круглими отворами жолобчасті з продовгуватими отворами

 7. Використання розроблених решет з інтенсифікаторами-направлювачами • Інтенсифікатори виконані у вигляді продовгуватих і круглих рифлів, які розташовані на місцях частини отворів

 8. Реалізація на циліндричних решетах на плоских решетах

 9. Результати виробничої перевірки на сепараторі Р8-БЦСМ-50 • Продуктивність сепаратора збільшилась на 25-30% до 8 т/год; • Якість насіння відповідає вимогам ДСТУ 2240-93 ( сорти НС «Сади України»); • кількість відходів калібрування зменшилось з 10-12% до 6-7% (на 4-5%); • довговічність решет збільшилась до 500%, за рахунок підвищення їх жорсткості; • Питомі енерго- і металоємності процесу калібрування у порівнянні з серійними сепараторами, відповідно, знижені: з 0,675 кВт·год/т до 0,512 кВт·год/т – на 24,1%; з 400 кг/т·год до 300,5 кг/т·год – на 24,8%. ЗАТ «Шевченківський КХП» Харківська обл., Шевченківський р-н

 10. Підвищення ефективності решітної сепарації насіння гречки Форми насіння гречки 1- крилата (рудяк); 2 - околоплодник насіння; 3 - проміжна; 4 - ядро насіння; 5 – бескрила; 6 – околоплодник менше ніж ядро Форми перетину з різними сторонами випуклими хвилястими прямолінійними • вгнутими

 11. Фото насіння домішок і їх форми куколь звичайний вьюнок польовий дика редька

 12. Співвідношення розмірів отворів решіт для насіння гречки та домішок

 13. Традиційні способи сепарації гречки

 14. Технологічні схеми ОС-3 і ОСМ-3у

 15. Решета з отворами епіциклоїдної форми Переваги • Попереднє орієнтування насіння за рахунок округлених кутів • Зменшення забиваємості решіт за рахунок зменшення площі контакту зерно-кромка отворів • Універсальність використання в залежності від варіацій форм насіння • Орієнтація при проходженні насіння в отвори

 16. Попереднє орієнтування насіння за рахунок округлених кутів

 17. Зменшення забиваємості решіт

 18. Універсальність використання в залежності від варіацій форм насіння

 19. Орієнтація при проходжденні насіння в отвори

 20. Виробництво решіт з епіциклоідними отворами на ПАТ «Завод імені Фрунзе» м.Харків • Плоскі • Циліндричні

 21. Випробування решіт з епіциклоїдними отворами ОС-4,5 СМ-0,15

 22. Результати досліджень СВК НВТ «Росія» Макарівського р-ну Київської обл. - розроблені решета; - серійні Залежності повноти розділення від змісту проходової фракції у вихідній суміші, при: 1 – питомому завантажені q=2,35кг/дм2ч (мінімум); 2- q=5,44кг/дм2ч (максимум);

 23. Підвищення ефективності решітної сепарації насіння гороху та нуту Форма насіння гороха посівного: 1 — округла; 2 — кутовато-округла; 3 — кутова; 4 — овально-подовжена; 5 — шаровидна; 6 — плоскоздавлена; 7 — квадратно-здавлена; 8 — неправильно-здавлена

 24. Форми насіння гороха нута а – округлі гладкі, б – округлі кутоваті, в – округлі з дрібною чарункістю, г – округлі з дрібними вдавленнями, д – перехідні, е, ж, з - мозкові а –кутоваті, б – округлі, в - гороховидні

 25. НУТ

 26. Решето для гороху та нуту розроблені серійні Переваги: - Зменшення забиваємості решет за рахунок зменшення площі контакта зерно-кромка-отвор; - Поперереднє орієнтування насіння за рахунок округлених кутів; - Універсальність використання в залежності від варіацій форм насіння; - Орієнтація при проходжені насіння в отвори; - Не вимагають змін в серійних сепараторах

 27. Нові решета для нута і гороха

 28. Результати досліджень

 29. Дякую за увагу ! www.khntusg.com.ua