Download
truy n th ng v b nh ng gi i v ph ng ng a b o l c gi i trong h c ng n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI TRONG HỌC ĐƯỜNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI TRONG HỌC ĐƯỜNG

TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI TRONG HỌC ĐƯỜNG

489 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI TRONG HỌC ĐƯỜNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI TRONG HỌC ĐƯỜNG

  2. Hoạt động truyền thông HTYT Mục đích : • Tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ thông tin rộng rãi về Bình đẳng giới và Phòng ngừa bạo lực giới với học sinh, giáo viên và phụ huynh • Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống bạo lực giới cho học sinh và nhà trường thông qua các hoạt động tập thể Loại hình: 3 loại • Truyền thông cấp lớp (4 lần/2 học kỳ) • Truyền thông cấp trường (2lần/2 học kỳ) • Truyền thông liên trường (tháng 11)

  3. Hoạt động truyền thông HTYT Chủ đề : • Truyền thông về Bình đẳng giới và Phòng ngừa bạo lực giới trong học đường Thông điệp: • Quyết tâm xây dựng trường học bình đẳng và không bạo lực • Yêu thương, Tôn trọng, Tin tưởng, Quan tâm, Không bạo lực • Love, Respect, Trust, Care, No-violence • Chấp nhận sự khác biệt • Xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp • Nghiêm cấm tất cả các hình thức bắt nạt

  4. Hình thức Vẽ sách tranh theo chủ đề của HTYT: Học sinh thi vẽ tranh theo các chủ đề của Hành Trình Yêu Thương. Thiết kế bưu thiếp (postcard): Học sinh thi thiết kể bưu thiếp với chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới, và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp Tuyên truyền viên giỏi: Học sinh thi tuyên truyền về các chủ đề BĐG và phòng ngừa BLG Văn nghệ: Học sinh đóng kịch, múa, hát, biểu diễn văn nghệ theo chủ đề BĐG và phòng ngừa BLG Trưng bày: Trưng bày các sản phẩm truyền thông theo trường Sáng tác: Học sinh thi sáng tác thơ ca, truyện kể, bài viết về HTYT, tấm gương sáng của các chiến sĩ Bình đẳng giới

  5. Các sản phẩm truyền thông • Giai điệu HTYT • Tuyển tập các bài hát ngắn do Mai Khoi và Rap Soul biên soạn bổ sung các thông điệp chính cho nội dung bài học • Nhạc nhảy HTYT • Tuyển tập các bản nhạc nhảy do DJ Bnuts biên soạn • Các bài hát nhảy sôi động, vui tươi cho học sinh với các thông điệp chính lồng trong bài hát • Tài liệu minh họa bài học • Các mẩu video với Jvevermind và Ngọc Trai, tranh, ảnh và trò chơi do các nghệ sĩ trẻ thiết kế để minh họa các hành vi bình đẳng giới, tăng cường xây dựng các kỹ năng

  6. Cảmơnquývịđãlắngnghe !