Download
workshop sfdp tel 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop SFDP - Telč 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop SFDP - Telč 2008

Workshop SFDP - Telč 2008

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Workshop SFDP - Telč 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop SFDP - Telč 2008 Fotogrammetrická dokumentace historických objektů - společná výuka pracovišť dvou fakult ČVUT Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. Telč, 21. - 22. října 2008

 2. Obsah příspěvku - Úvod - motivace - Teoretická část - přednášky - Praktická část - nácvik - Praktická část - projekt - Závěry J. Hodač úvod

 3. Úvodem Nový společný předmět na FSv a FA Fotogrammetrická dokumentace historických objektů – poprvé v LS 2008/09 Pro koho – cílová skupina magisterská úroveň – studijní programy • Geodézie a kartografie (FSv) .. cca 10 studentů • Architektura a urbanismus (FA).. cca 10 studentů Motivace - dlouhodobá spolupráce v rámci studentských projektů - zkušenosti z praxe – tj. mnohdy neutěšená situace J. Hodač

 4. Úvodem Spolupracující pracoviště • Laboratoř fotogrammetrie při Katedře mapování a kartografie (FSv) – Ing. Hodač • Ústav teorie dějin a architektury (FA) – Doc. Rykl Cíle - integrovat, prohloubit a doplnit stávající znalosti a dovednosti - nabídnout prostor pro získání praktických zkušeností - vytvořit ,,učící prostředí“ – komunikace studentů různých odborností - iniciovat vytvoření žádoucích pracovních návyků J. Hodač

 5. Organizace předmětu Členění předmětu (1+2, kz) • Teoretický úvod - vymezení rámce • Cvičná úloha - zákres historických stavebních konstrukcí • Projekt - měřická dokumentace objektu J. Hodač

 6. Teoretický úvod CÍL nahlédnout danou problematiku z různých úhlů (spolupracujících odborností) Cyklus přednášek o měřické dokumentaci (MD): • MD historických objektů – přehled metod a technologií – pohled ,,měřiče“ = co mohu nabídnout 2. Specifika MD historických objektů – pohled stavebního historika .. architekta = co potřebuji 3. Současný stav v oblasti MD historických objektů –pohled geodeta-praktika = ,,jak to chodí“ 4. Specifika MD archeologických nalezišť – pohled archeologa = co potřebuji J. Hodač

 7. Cvičná ,,loučka“ CÍL učím se ,,koukat“, co vidím umím nakreslit, poznávám funkci prvků prostory: a. klenbyb. krov realita historického objektu celek v. detail katalog základních konstrukčních prvků samostatná práce J. Hodač

 8. Projekt - ,,naostro“ CÍL dle charakteru prostoru využívám různé dokumentační metody, spolupracuji v týmu - komunikuji měřická dokumentace – rozsah zadání • půdorys • řez • fasáda fotoplán+pohled • geodetické připojení J. Hodač

 9. Projekt - ,,naostro“ Příprava ,,na suchu“ - fotodokumentace - stávající podklady - bezpečnost práce Práce v objektu • rozsah - cca 2,5 dne • práce v týmech • přízemí + krov + fasáda • různé prostory = různé technologie LS 2009 - objekt v historickém centru Vysokého Mýta J. Hodač

 10. Projekt - ,,naostro“ Zpracování dat - digitální 2D výstupy - SW typu CAD, FTG software .. Uzavření projektu a předmětu - prezentace výstupů + diskuse + zpětná vazba - každý tým vytvoří novou položku v katalogu prvků Předpoklad do budoucna - každý běh předmětu nový objekt - výběr objektů ve spolupráci s NPÚ (ÚOP SČ) J. Hodač

 11. Závěry Hlavní přínosy zaváděného předmětu • spolupráce fakult  vytváření vazeb mezi studijními programy • spolupráce s praxí  účast odborníků z praxe na výuce • projektověorientovaná výuka, práce v týmech Příprava předmětu byla podpořena grantem FRVŠ. J. Hodač závěr

 12. Děkuji Vám za pozornost. Laboratoř fotogrammetrie při Katedře mapování a kartografie Fakulta stavební, ČVUT v Praze hodac@fsv.cvut.cz lfgm.fsv.cvut.cz J. Hodač závěr