Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fyrir normaldreifingu þar sem meðaltalið er 50 og staðalfrávik er 10, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fyrir normaldreifingu þar sem meðaltalið er 50 og staðalfrávik er 10,

Fyrir normaldreifingu þar sem meðaltalið er 50 og staðalfrávik er 10,

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fyrir normaldreifingu þar sem meðaltalið er 50 og staðalfrávik er 10,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fyrir normaldreifingu þar sem meðaltalið er 50 og staðalfrávik er 10, Hver er prósentan fyrir svæðiða. Á milli stiganna 40 og 47? Z gildin eru  -1 og -0,3. b. Fyrir ofan stigið 47? Z gildið er -0,3. c. Fyrir neðan stigið 53? Z gildið er 0,3. d. Á milli stiganna 35 og 65? Z gildið er -1,5 og 1,5. Til þess að fá rétta útkomu er svæðið margfaldað með tveimur. e. Fyrir ofan stigið 72? Z gildið er 2,2. f. Fyrir neðan stigið 31 og fyrir ofan stigið 69? Z gildi fyrir bæði stigin er -1,9 og 1,9. g. Á milli stiganna 55 og 62? Z gildin eru 0,5 og 1,2. ( 38,49%-19,15% =19,34%)

  2. Endurmenntun Háskóla Íslands var með lokapróf í Markaðsfræði. Meðaltal einkunna er 7,4 og staðalfrávik er 2. Ef einkunnir dreifast eins og normaldreifing. Hve stórt hlutfall nemenda voru með einkunnir sem voru : a. Hærri en 8? Z gildi er 0,3 b. Lægri en 6,5? Z gildi er -0,45 c. Hærri en 9? Z gildi er 0,8 d. Hve margir voru á bilinu 8,5 til 9,0? Z gildi 0,55 og 0,8. e. Hve margir nemendur voru með einkunn á bilinu 5,5 til 8?  Z gildi -0,95 og 0,3

  3. Einkunnir. Hervör fékk 9 á prófi á sagnfræði. Meðaleinkunn á prófinu er 7. Staðalfrávik er 1,7. a. Hversu hátt prósentuhlutfall einkunna er á milli meðaltalsins og einkunnar Hervarar?  Z-gildi 1,17 b. Hversu hátt prósentuhlutfall nemenda voru með lægri einkunn en 9? Z - gildi 1,17 Hversu hátt hlutfall einkunna voru hærri en 9? Z gildi 1,17

  4. Meðaleinkunn á lokaprófi í lögregluskólanum er 92 stig af 150 mögulegum. Staðalfrávik prófsins er 8. Fíkniefnadeild tekur aðeins við umsóknum frá einstaklingum sem eru meðal 20% hæstu á lokaprófinu. Hannes fékk 112 stig af 150 mögulegum.  Z gildi er 2,5 Hvaða fullyrðingar eru réttar? a. Hannes á ekki möguleika að að komast í Fíkniefnadeildina b. Hannes á möguleika á því að komast í Fíkniefnadeildina c. 99,3 % nemenda í lögregluskólanum voru með lægri einkunn en Hannes á lokaprófinu. (49,38%+50%= 99,38%) d. Við höfum ekki nægar upplýsingar til þess að geta sagt um það hvort Hannes eigi möguleika á því að komast í Fíkniefnadeildina. e. Liðir b og c eru réttir.

  5. SP5.8 • Unglingar drekka að meðaltali 9 lítra af gosi á einum mánuði, staðalfrávíkið er 1. Fjöldi gosdrykkja normaldreifist. • a. Eva drekkur sjö og hálfan líter af gosi á mánuði, hve mörg prósent unglinga drekka meira gos en Eva á mánuði?    • b. Ásgeir er í skóla með öðrum 499 unglingum. Ásgeir drekkur 8 og hálfan líter af gosi á mánuði. Hversu margir af skólafélögum Ásgeirs drekka meira gos en hann?

  6. SP5.9 • Ef dreifing einkunna normaldreifist. Meðaltal 78 og staðalfrávik 11. Hversu hátt hlutfall einkunna er  fyrir ... • a.  Neðan 60?   60-78/10 = -1,64 z gildi • Rétt svar er að 5,05 % einkunna eru lægri en 60. • b. Neðan 70? 70-78/11 = -0,73 z gildi • Rétt svar er að 23,27% einkunna er lægri en 70. • c. Neðan  80? 80-78/11 = 0,18 z gildi. (7,14%+50%=57,14% • Rétt svar er að 57,14% einkunna er lægri en 80. • d. Neðan 90? 90-78/11= 1,09. (36,21%+50%= 86,21%) • Rétt svar er að 86,21% einkunna er lægri en 90.

  7. SP5.10 • Hverjar eru líkurnar á að þú munir draga af handahófi  hjarta ásúr spilastokki? 4/52= 0,0769. 0,0769*100= 7,69% . • Svar: Það eru 7,69% líkur á að þú munir draga ásúr spilastokknum af handahófi.

  8. SP5.11 • Hverjar eru líkurnar á að einstaklingar af handahófi séu með færri en 40 skópör í skápnum? • Meðaltalið er 15, staðalfrávik 9.  15-40/9= -25/9= -2,7. • Svar: Það eru 0,35% líkur á að einstaklingur af handahófi séu með færri en 40 skópör í skápnum.