1 / 22

Activiteitenplanning

Activiteitenplanning. Alle extra activiteiten gekoppeld aan de BSO incl. eventuele maaltijden en transport Doorlooptijd van “zoeken en boeken” naar “consumeren en factureren” zal korter en incidenteler worden Flexibiliteit is belangrijk Internet speelt een belangrijke rol.

ronny
Télécharger la présentation

Activiteitenplanning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Activiteitenplanning • Alle extra activiteiten gekoppeld aan de BSO incl. eventuele maaltijden en transport • Doorlooptijd van “zoeken en boeken” naar “consumeren en factureren” zal korter en incidenteler worden • Flexibiliteit is belangrijk • Internet speelt een belangrijke rol

 2. Activiteitenplanning ouders activiteitenaanbieders planner scholen / Kinderopvangorganisatie(s) grafische voorkant website Kocon technische achterkant informatie informatie HHB Webportal vraag-antwoord database Kocon database

 3. Activiteitenplanning • Registratie van schoolgegevens • NAW-gegevens, contactpersonen, etc. • Koppeling van kinderen aan scholen met mogelijkheid tot selecteren

 4. Activiteitenplanning • Onbeperkt aantal activiteiten te definiëren • Koppeling van activiteiten aan opvanglocaties • Stamgegevens ac-tiviteitenaanbieder in “relatiebeheer”

 5. Activiteitenplanning • Leeftijdscategorie instelbaar • Min.-max. bezetting • Van-tot periode en duur instelbaar • Standaard facturatie instelbaar

 6. Activiteitenplanning • Door de koppeling van activiteiten aan opvanglocaties worden alleen beschikbare activiteiten getoond

 7. Activiteitenplanning • De navigatie start vanuit de stamkaart voor verzorgers en kinderen

 8. Activiteitenplanning • Vanuit het plaatsingsscherm kunnen activiteiten worden gekozen knop activiteiten

 9. Activiteitenplanning • In de activiteitenlijst kan een activiteit geselecteerd worden

 10. Activiteitenplanning • Koppeling van kind aan activiteit • Automatische registratie van de WK-uren • Eventuele aanpassing van de berekening • Mogelijkheid om optie op activiteit te nemen

 11. Activiteitenplanning • Activiteiten vereisen vaak transport • Mogelijkheid om veel transportmiddelen te benoemen en te factureren

 12. Activiteitenplanning • Ook aanbieders transport komen uit “relatiebeheer” • Let op: gem. snelheid

 13. Activiteitenplanning • Prijsperiode per transportmiddel in te stellen • Eenheidsprijs per rit of per km. instelbaar

 14. Activiteitenplanning • Per traject zijn ritten in te stellen • Na instelling van-naar “soort”, worden alleen gekoppelde van-naar mogelijkheden getoond • Trajectafstand instelbaar • Keuze uit alle transportanbieders / middelen

 15. Activiteitenplanning • Alle ritvariaties, inclusief transportmiddel en tariefstelling in één lijst

 16. Activiteitenplanning • De navigatie start weer vanuit de stamkaart voor verzorgers en kinderen

 17. Activiteitenplanning • Vanuit het plaatsingsscherm kan vervoer worden gekozen knop vervoer

 18. Activiteitenplanning • De lijst toont alle ritten die voor een kind zijn aangemaakt • Van hieruit kan een nieuwe rit worden toegevoegd • Ritten kunnen per rit of per reeks worden gewijzigd of worden verwijderd

 19. Activiteitenplanning • Plaatsingen kunnen nu van transport worden voorzien • Rit kan een geldig-heidsperiode krijgen • Na keuze van-naar “soort”, worden alleen relevante ritten getoond • Na instellen vertrektijd wordt aankomsttijd automatisch berekend

 20. Dagarrangementen Meer informatie over dagarrangementen: www.yuniodagarrangementen.nl

 21. Activiteitenplanning

 22. Activiteitenplanning

More Related