Download
identifik cia virtu lnych komun t v otvorenom priestore na webe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Identifikácia virtuálnych komunít v otvorenom priestore na webe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Identifikácia virtuálnych komunít v otvorenom priestore na webe

Identifikácia virtuálnych komunít v otvorenom priestore na webe

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Identifikácia virtuálnych komunít v otvorenom priestore na webe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Identifikácia virtuálnych komunít v otvorenom priestore na webe Marián Hönsch, Bc. Vedúci projektu: Michal Barla, Ing.

  2. sme.sk Miško Šport Politika Kultúra

  3. Jakubko Majko Dušanko Miško Miško sme.sk Miško Majka Miško Jožko Tomaško Janko Šport Karolko Eduško Martinko Peťko Politika Kultúra

  4. Postup • Zachytenie záujmu používateľa • Klastrovanie záujmov • Detekcia virtuálnych komunít na základe záujmov • Sledovanie dynamiky komunity • Údržba používateľského modelu

  5. Detekcia záujmov • Statická - Predefinovaná • napr. kategórie článkov • Dynamická • Pre všetkých naraz (všetky články a poďme...) lepšie porovnanie • Pre každého zvlášť (na základe toho čo číta) viac personalizované

  6. Modelovanie používateľa • prekrývaný používateľský model založený na kľúčových slovách s obohatenými sémantickými prepojeniami (vrstvy) • WordNet vs. PLSA • Word count vs. váhovanie

  7. Detekcia komunít

  8. Sledovanie komunít • Dlhodobý / krátkodobý záujmu o komunitu. • Pohyb používateľov v rámci komunity

  9. Odporúčanie • Odporúčanie nových článkov • Odporúčanie k článku, ktorý používateľ práce číta

  10. Hypotézy • Hybridná kombinácia kolaboratívneho filtrovania podporená analýzou obsahu nedosiahne v danej doméne horšie výsledky ako tieto prístupy samostatne. • Skupiny referujúce k jednému záujmu poskytujú lepší základ pre odporúčanie ako skupiny agregujúce všetky záujmy spolu. • Zohľadnenie dynamiky v skupinách zlepšia kvalitu odporúčaní. • Vrstevný používateľský model poskytuje lepší základ na modelovanie skupín.