Download
medeltiden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medeltiden PowerPoint Presentation

Medeltiden

506 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Medeltiden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medeltiden C:a 500 – 1400 eKr Jenny Frick, Ängelholms gymnasieskola, Ängelholm – www.lektion.se

 2. Viktiga årtal • År 380: Kristna läran blir statsreligion i det romerska riket. • År 650:Islam har en snabb utbredning över det östra Medelhavs- området under 600-talet. • År 476: Romarriket går under. Den siste romerske kejsaren avsätts.

 3. Feodalsamhället • Ständiga krig krävde krigare. • Systemet med herrar och vasaller kallas för feodalism. • Hierarkiskt samhälle. • Feodalismen fullt utvecklad år 1000. • Adelsslotten blev kulturcentra tackvare slottens damer. De hade tid och pengar till det.

 4. Den höviska litteraturen • Hövisk= ärbar, taktfull, ridderlig. • Handlade om de feodala plikterna och om kärlek. • Furstarna var sällan läskunniga; kvinnorna roade sig med läsning.

 5. Författarna var lärda män som skrev på latin.Ofta krigiska riddarromaner. • Stor distans till folket som inte var läskunnigt alls. • Adeln levde i lyx och förfining: kläder, stor-slagna fester, förnämt språk och attityder.

 6. Synen på kvinnan • Kärleken till en kvinna förfinade en man som tidigare varit burdus, skitig och krigisk. • Kvinnan ansågs stå högre än mannen; kulturellt förfinad. • Kärleken blev mannens dyrkan av kvinnan och hon fick inte vara för tillmötesgående. • Kvinnan tvingas vara overksam, oskuldsfull.

 7. Mannen förväntas vara en hövisk, romantisk gentleman. • Den medeltida synen på kärlek har påverkat vår romantiska kärlekssyn.

 8. Två genrer Riddarromanen och hjältediktningen

 9. Riddarromanens kännetecken • Kärlekens roll • Ofta kärlek till högt uppsatt, ofta gift, dam • Livslång, ofrånkomlig kärlek • Med tiden förändras samhället till mer handel. • Riddarromanen blir förlegad. • Exempel: • Tristan och Isolde • Lancelot

 10. Hjältediktningens kännetecken • Ämnena är hämtade från Karl den stores krig mot saracenerna (muslimerna) i Spanien… • …eller från strider mellan olika franska baroner och vasaller… • …eller från korstågen. • Franskt ursprung. • Strider för kungen, landet och tron. Exempel: Rolandssången Beowulf

 11. Rolandssången (1000-1100-talet) • Roland är Karl den Stores trogne riddare. • Eposets hjälte men kungen står i centrum i sann, feodal anda. • Roland strider för sin kung, sitt land och sin tro mot saracenerna som beskrivs som ett avskyvärt, otroget folk. • Själva slaktandet beskrivs på ett naivt och skrytsamt sätt. • Lyckas besegra muslimerna men dör av sina sår. • På vers.

 12. Isländsk litteratur Den nordiska sagan

 13. Den nordiska sagan skapades på Island under 1200-talet. • Nordens viktigaste bidrag till världslitteraturen. • De är inte ”sagor” i vanlig bemärkelse utan berättelser med historisk bakgrund.

 14. Några kända sagor • Gunnlaug Ormstungas saga • Egil Skallagrimssons saga • Njals saga Annan isländsk litteratur • Heimskringla (historieverk) • Snorres Edda (översikt över skaldekonsten)

 15. Den poetiska EddanInnehåller t.ex. guda- och hjältedikter • Voluspá: Sierskans spådom om världens skapelse och undergång, Ragnarök, och sedan en bättre värld. • Trymskvida: Komiskt om Tors färd till Utgårda-Loke. • Havámál: levnadsregler • Sigurd Fafnersbane

 16. I Eddadikterna och annan isländsk diktning börjar orden ofta på samma bokstäver. Bokstavsrim = Allitteration. • Det är också vanligt med kenningar som är bildspråk och gåta i ett. T.ex. ”svärdets svett” = blod, ”humrarnas båtskjul” = havet

 17. De äldsta svenska skrifterna Landskapslagarna: Äldre Västgötalagen: 1200-talet Vår äldsta bevarade handskrift

 18. Religiös litteratur Interiör Vadstena kloster

 19. Västrom gick under på 400-talet och germanerna bildade inget nytt, stort rike utan flera mindre. • Arvet från antiken glömdes bort. • På ett område hade Rom dock fått ny makt: Den katolska kyrkan. De sände ut missionärer till de germanska rikena. • Kungarna gick över till kristendomen. • Kyrkor och kloster bildades. • Klostren blev kulturhärdar. Där fanns de första skolorna, där skrevs Biblar, mässböcker, läroböcker, psalmer m.m. • I klostren skrev man även av antikens litteratur.

 20. Den materiella Sexualitet (kvinnan lockar i fördärvet) Begär Strävan efter rikedom Strävan efter ting Den andliga Avhållsamhet (kvinnan bör gå i kloster) Jungfrulighet Strävan mot Gud Stå emot djävulen Kyrkans världsbild: två världar

 21. Kyrkans män klagade över de bekvämliga, lättsinniga riddarna. • ”De goda” (Gud, änglarna, andeväsen) var i ständig kamp med ”de onda” (Djävulen, djävlar och demoner) om människans själ. • Dessa andliga väsen kunde visa upp sigpå ett mycket kroppsligt sätt och de onda var mycket groteska.

 22. Andra religiösa genrer: • Helgonbiografier: Heliga människors liv och underverk t.ex om S:t Göran som befriade kungadottern och dödade draken eller om Sankta Lucia. • Dramatik: Spelade upp scener under gudstjänsterna för att göra budskapet lättfattligt. Viktigt eftersom predikan hölls på latin! Uppstod på 900-talet. Skildes så småningom från gudstjänsten, men det handlade fortfarande om motiv ur kristendomen.

 23. Fyra typer av drama-tik • Mysteriespelen • 2. Mirakelspelen • 3. Moraliteten • 4. Fars

 24. Senmedeltida författare Dante Alighieri Giovanni Boccaccio

 25. Levde 1265-1321 • Skrev den långa dikten ”Den gudomliga komedin” • Handlar om hur författaren tillsammans med den romerske författaren Vergilius gör en resa ner i helvetestratten, uppför skärseldsberget och sedan stegar uppför trapporna till paradiset. • Undervisning om hur man bör leva för att undvika straffen i helvetet och reningen i skärselden. DANTE

 26. Giovanni Boccaccio 1313 – 1375 • Skrev Decamerone (De tio dagarna) • Handlar om kärlek, otrohet, passion. Kärlekskranka munkar och korkade, giriga präster förekommer t.ex. • Nytt: 1. Folkspråket • 2. Novellformat • 3. Driver med kyrkan • 4. Realistiskt synsätt Florens i Italien