ergon mia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERGONóMIA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 5

ERGONóMIA

156 Views Download Presentation
Download Presentation

ERGONóMIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ERGONóMIA

  2. Ergonómia (z gréčtiny ergon práca a nomoi prírodné zákony) je veda zaoberajúca se tvarom predmetov, pričom jej snahou je, aby predmety boli svojim tvarom čo nejviac prispôsobené tvaru ľudského tela a tak udržovali jeho prirodzené držanie.

  3. Medzinárodná ergonomická asociácia Ergonomika komplexne projektuje pracovné a životné prostredie, navrhuje pracovné nástroje, konštrukciu strojov, ochranu zdravia atď. s cieľom znižovania námahy človeka pri zvyšovaní výkonnosti a efektivity práce. ergonomický- prispôsobený ergonomickým požiadavkam

  4. Odporúčania, ako sa vyhnúť problémom pohybovej sústavy • základným predpokladom je dobrá stolička, ktorej sedadlo a sklon chrbtovej opierky možno ľahko nastavovať, • zásadným opatrením je nastavenie správnej výšky sedadla k výške pracovnej dosky stolu, klávesnici a myši; pri vzpriamenom sede a rukách položeným na klávesnicu majú ruky v lakťoch zvierať pravý uhol, je potrebné dbať aj na to, aby stehná neboli stláčané, čo je možno dosiahnuť vhodnou podložkou pre nohy; dobrou pomôckou sú aj opierky zápästí na klávesnici, • je potrebné dodržiavať občasné prestávky v práci, pričom je dobré vstať, natiahnuť sa a prípradne si trošku zacvičiť.