Download
gemeentelijke afvalstoffen quo vadis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis ?

Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis ?

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis ? Antwerpen, 19 juni 2012

 2. Agenda • DEFINITIE • AFVALSTOFFENDECREET + VLAREA • MATERIALENDECREET + VLAREMA • SAMENWERKINGSOVEREENKOMST • CONCLUSIE • INZAMELING • AFZONDERLIJKE CONTAINER(S) • CONTAINERPARK • RECHTSTREEKS VERWERKING • AANDACHTSPUNTEN • SELECTIVITEIT • NIET CONFORMITEITEN • BESLUIT Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 3. 1. Afvalstoffendecreet (2/7/81) + uitvoeringsbesluit Vlarea • Huishoudelijke afvalstoffen: art.15, §2 ASD ‘elke gemeente draagt er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen maximaal worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld” (zorgplicht) • Afval van instellingen/diensten van de gemeente in het kader van activiteiten (= gemeentelijke bedrijfsafvalstoffen) • Afvalstoffendecreet of Vlarea: geen definitie • UHA 2003-2007 + UMBHA 2008-2015: definitie Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 4. 1. Afvalstoffendecreet (2/7/81) + uitvoeringsbesluit Vlarea • Gemeentevuil omvat ‘straat- en veegvuil, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten’ • Gemeentevuil omvat niet • Riolen Kolkenslib, afval van afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de gemeentelijke werkplaatsen (olie, auto-onderdelen van het gemeentelijk wagenpark) (2) Plantsoenafval en gemeentelijk groenafval (3) Slib van septische putten (4) Reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval (5) Marktafval (6) Strandafval = (gemeentelijk) bedrijfsafval Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 5. 1. Afvalstoffendecreet (2/7/81) + uitvoeringsbesluit Vlarea • art. 2.1.1. Vlarea: straat- en veegvuil gelijkgesteld aan huishoudelijke afvalstoffen • UMBHA: Huishoudelijk restafval : huisvuil (incl.residu), grofvuil, gemeentevuil (veegvuil) • ASD: afval van gemeentelijke diensten of instellingen (m.u.v. gemeentevuil (veegvuil) = bedrijfsafval, • Gemeente zelf organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor inzameling en verwerking van (bedrijf)afvalstoffen : gemeente vrij beslissen • geen zorgplicht • geen algemene middelen van de gemeentebegroting voor inzameling/verwerking ‘de gemeenten en provincies kunnen ook initiatieven nemen inzake de met huishoudelijk afval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Zowel voor gemeenten als provincies liggen hier echter geen verplichtingen’ • Gemeentelijke bedrijfsafvalstoffen: gemeente van rechtswege erkend om bedrijfsafvalstoffen van eigen diensten op te halen (uitz. KGA erkenning OVAM) Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 6. 1. Afvalstoffendecreet (2/7/81) + uitvoeringsbesluit Vlarea • art. 5.2.2.1. Vlarea: sorteren bedrijfsafvalstoffen • §1 gescheiden aan te bieden en afzonderlijke inzameling • KGA • Glas • P/K • oliën en vetten • Groenafval • Textiel • AEEA • Banden • bouw- en sloop • Asbesthoudend • Landbouwfolies • batterijen en accu’s • Houtafval • metaal Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 7. 2. Materialendecreet (23/12/11) + uitvoeringsbesluit Vlarema (1/6/12) • Zienswijze gelijklopend • art. 24 MD: ‘producenten van bedrijfsafvalstoffen moeten op hun kosten de afvalstoffen een nuttige toepassing geven of verwijderen’ • art 26 MD: zorgplicht: ‘elke gemeente draagt er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden op gehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd’. • art. 4.1.1. Vlarema : straat- en veegvuil= gelijkgesteld aan huishoudelijke afvalstoffen • ‘gemeentevuil’ uit UMBHA blijft geldig (2015) • art. 4.3.2. Vlarema: sorteren bedrijfsafvalstoffen: idem Vlarea Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 8. 3. Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013, thema afval = sturend instrument • Basis, onderscheidingsniveau en projecten: allerlei acties • Preventie en hergebruik • Promotie van selectieve inzameling en verwerking • Opruimen achtergelaten (gevaarlijke) stoffen. Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 9. 4. Conclusie • Gemeentelijke afvalstoffen= ‘straat- en veegvuil, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten’ • Al de rest= gelijkgesteld wetgeving bedrijfsafvalstoffen • Grijze zone • vaak KII en veegvuil/slib, begraafplaatsen • ‘restafval’? • sterk afhankelijk afvalbeleid gemeente/IC • schaalgrootte • politiek gevoelig • … Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 10. Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 11. Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 12. 4. Conclusie • Gemeentelijke afvalstoffen= ‘straat- en veegvuil, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten’ • Al de rest= gelijkgesteld wetgeving bedrijfsafvalstoffen • Grijze zone • vaak KII en veegvuil/slib, begraafplaatsen • ‘restafval’? • sterk afhankelijk afvalbeleid gemeente/IC • schaalgrootte • politiek gevoelig • … Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 13. Agenda • DEFINITIE • AFVALSTOFFENDECREET + VLAREA • MATERIALENDECREET + VLAREMA • SAMENWERKINGSOVEREENKOMST • CONCLUSIE • INZAMELING • AFZONDERLIJKE CONTAINER(S) • CONTAINERPARK • RECHTSTREEKS VERWERKING • AANDACHTSPUNTEN • SELECTIVITEIT • NIET CONFORMITEITEN • BESLUIT Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 14. 1. AFZONDERLIJKE CONTAINER(S) • Technische dienst, begraafplaats… • Traceerbaar • Geregistreerd • Meten is weten beleid/sturen 2. CONTAINERPARK • Selectief afgeleverd of gemengd (grof vuil) • Minder traceerbaar • (Niet) geregistreerd • Restafval? 3. RECHTSTREEKS NAAR OVERSLAG/VERWERKING • Veegvuil, zwerfvuil, sluikstort… • Traceerbaar • Geregistreerd • Meten is weten beleid/sturen Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 15. Agenda • DEFINITIE • AFVALSTOFFENDECREET + VLAREA • MATERIALENDECREET + VLAREMA • SAMENWERKINGSOVEREENKOMST • CONCLUSIE • INZAMELING • AFZONDERLIJKE CONTAINER(S) • CONTAINERPARK • RECHTSTREEKS VERWERKING • AANDACHTSPUNTEN • SELECTIVITEIT • NIET CONFORMITEITEN • BESLUIT Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 16. 1. SELECTIVITEIT • moeilijk • uitnodiging tot sluikstort • gesloten containers 2. NIET-CONFORMITEITEN • beschadigd AEEA • banden met velgen • KGA • batterijen • bouw- en sloop/vervuilde grond … Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 17. Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 18. Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 19. Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 20. 1. SELECTIVITEIT • moeilijk • uitnodiging tot sluikstort • gesloten containers 2. NIET-CONFORMITEITEN • beschadigd AEEA • banden met velgen • KGA • batterijen • bouw- en sloop/vervuilde grond … Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 21. Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 22. 1. SELECTIVITEIT • moeilijk • uitnodiging tot sluikstort • gesloten containers 2. NIET-CONFORMITEITEN • beschadigd AEEA • banden met velgen • KGA • batterijen • bouw- en sloop/vervuilde grond … Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 23. Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 24. 1. SELECTIVITEIT • moeilijk • uitnodiging tot sluikstort • gesloten containers 2. NIET-CONFORMITEITEN • beschadigd AEEA • banden met velgen • KGA • batterijen • bouw- en sloop/vervuilde grond … Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 25. Agenda • DEFINITIE • AFVALSTOFFENDECREET + VLAREA • MATERIALENDECREET + VLAREMA • SAMENWERKINGSOVEREENKOMST • CONCLUSIE • INZAMELING • AFZONDERLIJKE CONTAINER(S) • CONTAINERPARK • RECHTSTREEKS VERWERKING • AANDACHTSPUNTEN • SELECTIVITEIT • NIET CONFORMITEITEN • BESLUIT Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

 26. Sorteren/scheiden aan de bron: voorbeeldfunctie • Grotere selectiviteit + minder NC’s goedkoper • Streng milieubeleid • ‘de vervuiler betaalt’ • GAS • Sensibilisering/communicatie grote inspanning nette leefomgeving grote afvalfactuur Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?