1 / 67

Golfclub ABN AMRO Algemene ledenvergadering 11 maart 2009

Golfclub ABN AMRO Algemene ledenvergadering 11 maart 2009. In memoriam Frans Berntsen. Agenda. Opening en welkom door voorzitter Ingekomen stukken Vaststelling agenda Notulen ALV 2008 Verslag over 2008 Verslag Kascommissie Samenstelling bestuur Voornemens voor 2009

saber
Télécharger la présentation

Golfclub ABN AMRO Algemene ledenvergadering 11 maart 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Golfclub ABN AMROAlgemene ledenvergadering 11 maart 2009

 2. In memoriamFrans Berntsen Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 3. Agenda • Opening en welkom door voorzitter • Ingekomen stukken • Vaststelling agenda • Notulen ALV 2008 • Verslag over 2008 • Verslag Kascommissie • Samenstelling bestuur • Voornemens voor 2009 • Goedkeuring Begroting 2009 • Benoeming kascommissie • Rondvraag • Afsluiting en borrel Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 4. Ingekomen stukken Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 5. Vaststelling agenda Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 6. Notulen van ALV op 12 maart 2008en actiepunten Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 7. Verslag over 2008 • Verslag van de Secretaris • Verslag van de Evenementencommissie en handicapcommissie • Verslag van de Communicatiecommissie • Verslag van de IT-commissie • Verslag van de Penningmeester Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 8. Verslag van de Secretaris Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 9. Verslag van de Secretaris over 2008 • Leden aantal per 31/12/08 406 • Totaal aantal gezinsleden 51 • Nieuwe inschrijvingen 67 (2007: 52) • Aantal buitenleden 10 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 10. Verslag van de Evenementen- en Handicapcommissie2008 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 11. Evenementen- en Handicapcommissie • Samenstelling commissie • Mirjan Klein Hofmeijer (treedt af in 2009) • Loes Schellenberg • Hans-Dirk Bakker • Jacques Kuipers (treedt af in 2009) • Luuk Nooter • Fred Roersma • Ruud Schreurs • Ruud Bannink Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 12. Evenementen- en Handicapcommissie • Belangrijkste bevindingen toernooien 2008 • Nieuwjaarstoernooi is vanwege slechte gesteldheid van de baan geannuleerd • Slottoernooi is vanwege slechte gesteldheid van de baan verschoven naar 4 weken later; beperktere opkomst • Daardoor kwam de “Masters” in gedrang; daaraan deden slechts 16 spelers mee • Nieuw: toernooi met Fortis • Algemeen: iets geringere deelname aan de toernooien • Deelnemers zijn tevreden over lokatie en toernooivorm en –organisatie • Afgelopen jaar voor het eerst meegedaan aan de ABN AMRO neary-competitie; in enkele toernooien was dit nog slecht geregeld Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 13. Evenementen- en Handicapcommissie • Belangrijkste bevindingen competities 2008 • Winter (2007-2008) • Ook in winter verenigingsactiviteit • Teamcompetitie (8 teams gedurende 7 dagen) • 28 deelnemers + 4 invallers • Aangevuld met mogelijkheid voor vrij spelen; zeer beperkt gebruik • Zomer: • Teamcompetitie (12 teams gedurende 11 avonden) • 48 deelnemers + 5 invallers • Succesvolle aanpak terugloop donderdagavonden Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 14. Evenementen- en Handicapcommissie • Belangrijkste bevindingen competities 2008 • Stableford: • Alleen 9-holes tijdens clubavonden in juli, augustus en september • Minder speelavonden door teamcompetitie 12 tov 23 vorig jaar • Geringere deelname (31) dan vorige jaren (50 of meer) • Betere scores en wel zeer spannend competitieverloop • Strokeplay • Succesvol toernooiopzet; helaas door uitstel slottoernooi minder deelnemers • Matchplay • In 2008 poule-indeling, vervolgens afvalcompetitie (betere formule dan 2007 laddercompetitieformule) • Keuze tussen 9-holes (voorkeur tijdens poulewedstrijden) en 18-holes (voorkeur daarna) • Onbevredigend is dat spelers zonder te spelen of met verlies door kunnen gaan naar volgende ronde Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 15. Evenementen- en Handicapcommissie • Ontwikkeling handicaps 2008 • Alle actieve leden hebben een clubhandicap • Nieuwe spelers zonder EGA-handicap krijgen een virtuele handicap van 30 tot de eerste individuele score • Aantal clubhandicappers (actieve leden) is stabiel op 134 daarvan zijn 38 nieuwkomers en 37 wegvallers. • Gemiddelde handicap is iets verlaagd naar 29,66 (was 30,66) • Grootste groep ligt tussen de 20 en 30 • Laagste handicap heeft Gert Granneman met 9.2 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 16. Evenementen- en Handicapcommissie • Clubkampioenen 2008 • Strokeplaycompetitie: Fred Roersma • Categorie-2 Ruud Bannink • Matchplaycompetitie: Fred Roersma • Stablefordcompetitie: Ruud Schreurs • Teamcompetitie: • Winter 2007-2008 Magnificent Five: Loes Schellenberg, Folkert Kamerbeek, Jan Menko Minkema, Sebastiaan Bezemer, Ronnie van Erp • Zomer 2008 Magnificent Four; Loes Schellenberg, Ronnie van Erp, Folkert Kamerbeek, Jan Menko Minkema • Master: Ruud Bannink Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 17. Verslag van de Communicatiecommissie Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 18. Communicatiecommissie Communicatiecommissie: • Henriette de Planque • Hans-Dirk Bakker • Ben de Jong Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 19. Communicatiecommissie Terugblik 2008 • Website:www.gcaaportal.nl • Nieuw in 2008: Foto-album • Periodieken: • P.V.- en Clubnieuws: mei en november • Bundeling selectie nieuwsberichten site naar postleden Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 20. Communicatiecommissie Clinics • Maart: zowel leden als 15 belangstellenden • 7 groepen • Resultaat 10 nieuwe leden • Juni: alleen voor leden • 4 groepen Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 21. Communicatiecommissie • Introductie avond belangstellenden • Ca. 40 belangstellenden en leden • 15 nieuwe leden geworven • Kennismaking Golfclub Fortis • Lessen • Voorjaar 5 beginnersgroepen, 4 gevorderdengroepen • Najaar 2 beginnersgroepen • Organisatie 4 gevorderdengroepen winter 2009 • Werving Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 22. Verslag van de IT-commissie Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 23. Verslag van de IT commissie • Samenstelling commissie • Bas van Ulden • Nick Teunisse • Hans-Dirk Bakker • Johan Teunisse Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 24. Verslag van de IT commissie • Activiteiten in 2008 • Afronding inrichting professionele Hosting v.d. Handicap site • Oplossen van onvolkomenheden in de handicapsite en de portal • Complete technische vervanging website waardoor: • beveiliging up-to-date • Wall of fame met roulerende foto’s • beter geschikt voor verdere integratie met Handicapsite • Gestart met integratie van de Portal met de Handicapsite Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 25. Verslag van de Penningmeester Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 26. Begroting versus realisatie 2008 • Opmerkingen • De gegevens zijn opvraagbaar bij de Penningmeester Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 27. Realisatie per evenement • De gegevens zijn opvraagbaar bij de Penningmeester Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 28. Opmerkingen bij realisatie per evenement • Nieuwjaarstoernooi afgelast • Snert-, Avond en openingstoernooi verkeerd begroot; door evenementen commissie meegenomen als bijstelling voor 2009 • Slottoernooi: weinig deelname door verplaatsing (na eerdere afgelasting) • Masters: weinig deelname door drukke agenda oktober in combinatie met korte kwalificatietermijn • Contributie: lager aantal leden dan begroot • Bestuurskosten: extra kosten door bestuursoverleg met Fortis Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 29. Verslag van de Kascommissie /Decharge van de Penningmeester Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 30. Wat bereikt in 2008? Financiën Introductieavonden Een nieuwe Master Neary competitie Foto album Beginners lessen Zomerteamcompetitie Administratie Gevorderden lessen 10% korting Vernieuwde Site Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 31. Samenstelling bestuur • Rooster van aftreden: • 2009 : Ruud Bannink • 2009 : Patrick Stutvoet • 2010 : Johan Teunisse • 2011 : Henriëtte de Planque • 2011 : Heinz van der Laan • NB. (her) verkiezing geldt voor 3 jaar! Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 32. Voornemens 2009 • Beleidsvoornemens • Verwachtingen van de secretaris • Plannen van de Evenementen- en handicapcommissie • Plannen van de Communicatiecommissie • Plannen van de IT commissie • Financieel plan Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 33. Beleid: Uitgangspunt is ons mission statement Uitgangspunten: • Missie: We zijn een personeelsvereniging • Laagdrempelig • Netwerken: contacten tussen collega’s • Huidig profiel van de club: • zowel voor beginner • hoge handicapper • lage handicapper • Beleidskader: • Plezier en gezelligheid staan voorop • Wedstrijd element bieden • Golfen tegen aantrekkelijke tarieven • Verschillende facetten Golf promoten Ongewijzigd Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 34. Beleid: Concrete invulling • Evenementen • Groot aantal evenementen voor iedereen => ruime bijdrage van GCAA • Voor iedere doelgroep passende evenementen • Waar mogelijk focus op sportief/competitief • Stimulering clubgevoel en bevordering onderlinge contacten • Clubavonden/-middagen • Organiseren clinics • Opvang nieuwe leden door Introductie avond • Clubhandicapregistratie • Aantrekkelijke tarieven Hoge Dijk • Beperkte eigen bijdrage voor toernooien • Maximaal aantal leden handhaven op ca. 425 • 2e Lustrumfestiviteit -> kandidaten + 1 bestuurslid gevraagd Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 35. De Secretaris over 2009 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 36. Nieuw Leden beleid • Verwachte ontwikkeling van de club in 2009 • Meer leden zullen vertrekken a.g.v. splitsen bank • Aantal leden van RBS en DB wil graag lid blijven en wij willen dat ook graag • Consequentie mogelijke integratie voor golfclub uitwerken • Voorgestelde oplossing (onafh. van samenwerking agv integratie) • Leden die overgaan naar andere bank, als gevolg van de separatie, kunnen lid blijven. Dit geldt niet voor nieuwe RBS/”Remedy Bank”/FIM leden na legal separatie. Contributie buitenleden of gewoon tarief afhankelijk van subsidie bank • Na 2 jaar dit beleid evalueren • Voor leden die met een vertrekpremie vertrekken geldt de buitenledenregeling Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 37. Plannen en ambities 2009 van de Evenementen- en Handicapcommissie Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 38. Evenementen- en Handicapcommissie • Plannen 2009 (1) • Toernooien: • Zaterdag 10 jan Nieuwjaarstoernooi Hoge Dijk • Zaterdag 7 mrt Snerttoernooi Hoge Dijk • Vrijdag 3 april Openingstoernooi Hoge Dijk • Zaterdag 30 mei Luilaktoernooi Hoge Dijk • ? Juni KPN-ABNAMRO-toernooi ? ? • Zaterdag 27 juni Midzomertoernooi Bleijenbeek • 28-30 augustus Weekendtoernooi Pierpont/België • ? Sept Fortis-ABNAMRO-toernooi ? • Vrijdag 2 okt Slottoernooi Hoge Dijk • Vrijdag 16 okt Reserve Slottoernooi Hoge Dijk • Zaterdag 17 okt Delta Lloyd-toernooi Hoge Dijk • Dinsdag 17 nov Avondtoernooi Amstelborgh • Zaterdag 12 dec Surprisetoernooi Hoge Dijk • ??? Mei 2010 Masterstoernooi 2009 ? Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 39. Evenementen- en Handicapcommissie • Plannen 2009 (2) • Clubavonden: (donderdag 9 april t/m donderdag 24 september) • Afwisselend Teamcompetitie en Stablefordcompetitie • Regelmatig 18 holes mogelijk • Voorstel uitwerken voor leden clubavond aantrekkelijker maken • Wintergolf: (zater/zondag oktober t/m zater/zondag maart 2010) • Nog nader in te vullen Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 40. Evenementen- en Handicapcommissie • Plannen 2009 (3) • Stableford kampioenschap • Alleen 9-holes wedstrijden op de donderdag • Opening- en/slot-toernooien tellen niet mee • Scorecard “verplicht” inleveren • Formule aantrekkelijker maken voor voornamelijk nieuwe leden waardoor meer deelname bereikt wordt • Strokeplay kampioenschap • Alleen 18-holes wedstrijden • Opening-, Midzomer- en Slottoernooi in 2 categorieën • Resultaten van 2 toernooien bepalen uitslag (Slottoernooi verplicht) Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 41. Evenementen- en Handicapcommissie • Plannen 2009 (4) • Matchplay kampioenschap • Vanaf april t/m september • Vorm start poulecompetitie (9-holes) • Vervolgens afvalcompetitie over in principe 18-holes • Grotere poules en minimaal aantal te spelen holes voor plaatsing volgende ronde • Team kampioenschap zomer • Inschrijving teams van min 3 personen; 2 per avond • Bij forse inschrijving mogelijk indeling in poules • Diverse greensomes, 2 tegen 2 • 9-holes wedstrijd Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 42. Evenementen- en Handicapcommissie • Plannen 2009 (5) • Masterstoernooi wordt verplaatst naar mei 2010 vanwege “drukke” oktobermaand • Deelnemers winnaars en runners-up van competities 2009: • Stableford 6 • Matchplay (halve finalisten) 4 • Strokeplay (top 3 in 2 categorieën) 6 • Teamwedstrijd zomer 4 • Teamwedstrijd winter 4 • Totaal 24 • Golfbaan, wedstrijdvorm en aantal holes (in principe 27) nog te bepalen • Eigen bijdrage wordt verlangd Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 43. De Communicatiecommissie over 2009 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 44. Communicatiecommissie Voornemens 2009: • Site: - Website is het medium voor en door alle leden, contentbeheer door Communicatiecommissie - Communicatie is gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden, bestuur en commissies • Periodieken: • Bijdrage PV- en Clubnieuws (2x) • Postleden (2) ontvangen periodiek bericht Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 45. Communicatiecommissie Voornemens 2009: (vervolg) • Werving: • Young Bankers, evenement Q1 2009 • Informatie-avond tijdens clubavond • Clinics • Maart en juni • Lessen • Beginners en gevorderden, voorjaar en najaar/winter Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 46. De IT commissie over 2009 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 47. Beleid: IT-beleid • Content(beheer) niet door techniek maar door communicatiecommissie • Websites integreren • Lange termijn: • leden zoveel mogelijk zelf laten administreren mbv site • interactiviteit tussen leden stimuleren • Site in beheer bij gespecialiseerde provider Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 48. Voornemens IT commissie 2009 • Oplossen van onvolkomenheden in de huidige systemen • handicapsite • portal • Continueren integratie van de Portal met de Handicapsite • waardoor: • vertrouwelijke info achter de login geplaatst kan worden • handicapsite zelfde look and feel krijgt • nieuwe functies achter de login ontwikkeld kunnen worden Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 49. Begroting 2009 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

 50. Beleid: financieel beleid • Financiën op orde houden • Jaarlijkse financiën budget neutraal • Ongewijzigde contributie van 20 euro pp/pj (Buitenleden 52,50 euro) Ongewijzigd Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart 2009

More Related