Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

114 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání • Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 2. SMĚSI ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK CHEMIE 8.ročník Mgr. Marie Mazancová

 3. Zopakuj si : SMĚSI -RŮZNORODÉ CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY ROZTOKY křemen cukr živec sůl destil. voda vzduch voda miner. voda sklo mosaz žula mléko káva rula

 4. olej ve vodě vzduch v saponátu křída ve vodě Mlha dým Zopakuj si : SUSPENZE EMULZE PĚNA AEROSOL pevná látka rozptýlená v látce kapalné kapalná látka rozptýlená v látce kapalné plynná látka rozptýlená v látce kapalné kapalná nebo pevná látka rozptýlená v látce plynné

 5. ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ na základě rozdílných vlastností: • USAZOVÁNÍ • FILTRACE • ODSTŘEĎOVÁNÍ • ODDĚLOVÁNÍ V DĚLÍCÍ NÁLEVCE • KRYSTALIZACE • DESTILACE • VYLUHOVÁNÍ = EXTRAKCE

 6. USAZOVÁNÍ, ODSTŘEĎOVÁNÍ • ODLIŠNÁ HUSTOTA LÁTEK Usazování lze urychlit odstřeďováním v odstředívkách (centrifugách).

 7. FILTRACE filtrační papír filtrační nálevka kádinka

 8. FILTRACE suspenze filtrát

 9. DESTILAČNÍ APARATURA

 10. DESTILACE KAPALNÉ SLOŽKY S ROZDÍLNOU TEPLOTOU VARU - nejdříve se odpaří kapalina s nižší teplotou varu ZPĚTNÝ CHLADIČ

 11. SHRNUTÍ ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ RŮZNORODÝCH STEJNORODÝCH usazování krystalizace odpařování odstřeďování filtrace destilace dělící nálevka

 12. Jakou metodou oddělíš: • Modrou skalici z roztoku • Křídu ze suspenze • Olej od vody • Líh z roztoku • Thein z čajových lístků • KRYSTALIZACÍ • FILTRACÍ • USAZOVÁNÍM • DĚLÍCÍ NÁLEVKOU • DESTILACÍ • VYLUHOVÁNÍM

 13. ZDROJE • P.Beneš, V.Pumpr – CHEMIE pro ZŠ (Kvarta) • J.Škoda, P.Doulík – CHEMIE 8 (Fraus)