Predavač: Miodrag Kostić - PowerPoint PPT Presentation

predava miodrag kosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predavač: Miodrag Kostić PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predavač: Miodrag Kostić

play fullscreen
1 / 26
Predavač: Miodrag Kostić
122 Views
Download Presentation
sabine
Download Presentation

Predavač: Miodrag Kostić

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Predavač: Miodrag Kostić Kako uticati na posetioce web sajta? www.poslovnaznanja.com www.bizbuzz.rs

 2. Kako uticati na posetioce sajta? Attention – Pažnja Interest – Interesovanje Desire – Želja Action –Akcija

 3. Šta? Koliko vas ima web sajt? Da li vam je potreban efektivan sajt? Koliko vas je primenilo princip AIDA na sajtu?

 4. Kako sprovesti korake AIDA? Pažnja - diferenciranjem Interesovanje - interesovanjem Želja - povezivanjem Akcija - pitanjem

 5. PAŽNJA Pažnja – (usaglašavanje, sticanje poverenja) Da li znate za koliko vremena naša svest stvara prvi utisak? Koliko je važan prvi utisak na posetioca? Kako ostvariti pozitivan prvi utisak?

 6. Kako uticati na posetioce sajta? Kakav je ovo sajt?

 7. Kako uticati na posetioce sajta?

 8. PAŽNJA Pažnja – (usaglašavanje, sticanje poverenja) Da li je otvaranjem web strane otvoren i kanal komunikacije? Zašto fudbalski sudija svira u pištaljku na utakmici? Kako se otvara kanal komunikacije sa posetiocem?

 9. PAŽNJA Pažnja – (usaglašavanje, sticanje poverenja) Kako ćete privući pažnji posetioca? - diferenciranje Kako ćete ostvariti utisak poverenja? - usaglašavanje Kako će se osetiti da je kao kod svoje kuće? - reflektovanje

 10. Kako uticati na posetioce sajta?

 11. Kako uticati na posetioce sajta?

 12. INTERESOVANJE Interesovanje – (otkrivanje želja i potreba) Ako ste nešto pročitali na sajtu da li ste ga i osetili? Kako se otkrivaju želje i potrebe posetilaca sajta? Kako ćete pokazati da ste zainteresovani za njih?

 13. Kako uticati na posetioce sajta?

 14. Kako uticati na posetioce sajta?

 15. Kako uticati na posetioce sajta?

 16. ŽELJA Želja – (povezivanje sa željom ili potrebom) Da li ste prezentovali baš ono što posetioca interesuje? Da li ste pokazali prednosti (features tell, benefits sell)? Kako ćete povezati njegove želje sa prednostima?

 17. Kako uticati na posetioce sajta?

 18. Kako uticati na posetioce sajta?

 19. AKCIJA Akcija – (zahtevajte akciju, poziv da kupi) Da li ste prezentovali baš ono što posetioca interesuje? Da li ste mu pokazali prednosti (features tell, benefits sell)? Kako ćete povezati njegove želje sa vašim prednostima?

 20. Kako uticati na posetioce sajta?

 21. Da li se online prodaja promenila? www.dogshirts.com

 22. 10% 20% 30% 40% Pažnja Upoznavanje - usaglašavanje Interesovanje Otkrivanje želja i potreba Želja Prezentiranje proizvoda Akcija Zatvaranje prodaje Stari sistem prodaje

 23. 10% 20% 30% 40% Pažnja Usaglašavanje sticanje poverenja Interesovanje Otkrivanje želja identifikovanje potreba Želja Prezentiranje povezivanje sa potrebom Akcija Zatvaranje zahtev da kupi Novi sistem prodaje

 24. Ko? • Miodrag Kostić • Od 1990. do 1997. • Vlasnik i menadžer "T-Gallery", lanca ekskluzivnih • prodavnica na prestižnim prodajnim lokacijama: • 112 McDougal St., Greenwich Village, New York • South Street Seaport Marketplace, New York • Aloha Tower Marketplace, Honolulu • Od 1997. do 2002. • Vlasnik agencije “Web Consulting Honolulu“, usluge web marketinga • Lična prodaja e-commerce paketa za Cardservice International Hawaii • Vlasnik kompanije ADCOM inc. internet kioskau Honolulu • Vlasnik kompanije ClicksBroker.com internacionalni internet patent • Od 2004. do danas • Direktor i suvlasnik konsalting agencije VEZA d.o.o. - www.veza.biz • Direktor programa poslovne edukacije Poslovna Znanja

 25. www.poslovnaznanja.com

 26. Hvala na pažnji … ;) Miodrag Kostić 063 60 80 26 info@poslovnaznanja.com www.poslovnaznanja.com