1 / 22

Sanna Lutsoja Ameerika Ühendriikides 2008/09 Sponsorkoolitusel oktoober 2007

Sanna Lutsoja Ameerika Ühendriikides 2008/09 Sponsorkoolitusel oktoober 2007. Mis on SELFTALK?. Mida on vaja EDUKS?. NO means WHO IS NEXT!. Mul pole olnud aega tegeleda! Mul on koolis nii palju töid teha! Mul ei ole kellegagi ühendust võtta! Keegi ei taha mind toetada!

salali
Télécharger la présentation

Sanna Lutsoja Ameerika Ühendriikides 2008/09 Sponsorkoolitusel oktoober 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sanna LutsojaAmeerika Ühendriikides 2008/09Sponsorkoolitusel oktoober 2007

  2. Mis onSELFTALK?

  3. Mida on vajaEDUKS?

  4. NO means WHO IS NEXT!

  5. Mul pole olnud aega tegeleda! Mul on koolis nii palju töid teha! Mul ei ole kellegagi ühendust võtta! Keegi ei taha mind toetada! Mul ei tule see kõik välja!

  6. Head nipid oma kogemusest • Harjuta kõva häälega oma telefonikõne algusest lõpuni • Advanced – kirjuta oma kõne sõna sõnalt välja • Räägi väga rahulikult, unusta ära pinge (self-talk) • Planeeri kindel aeg oma ajakavasse, millal helistad ettevõtetele, ära murra oma lubadusi endale • Tee plaan: - mitme päeva pärast peale kirja saatmist helistad tagasi ettevõttesse- mitmele ettevõttele pead saatma ühes nädalas või päevas kirja, et saavutada oma eesmärk • Sea endale vahe-eesmärgid eesmärgid, mis sul aitavad saavutada sul oma peamise eesmärgi

  7. Millest hoolib otsustaja? • Miks sa tahad minna? • Kui suur su soov tegelikult on? • Kas see on lihtsalt uitmõte? • Kui palju sa vaeva oled juba näinud või kui palju sa oled valmis pingutama? • Täiskasvanulik suhtumine ja suhtlemine • Isiklik samastumine – huvid, elukoht vms

More Related