Download
algemene vergadering vlaamse federatie der persverspreiders vfp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Algemene Vergadering Vlaamse Federatie der Persverspreiders (“VFP”) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Algemene Vergadering Vlaamse Federatie der Persverspreiders (“VFP”)

Algemene Vergadering Vlaamse Federatie der Persverspreiders (“VFP”)

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Algemene Vergadering Vlaamse Federatie der Persverspreiders (“VFP”)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ●contrast │ Fountain Plaza │ Belgicastraat 1 │ B-1930 Zaventem │ T +32 (0)2 275 00 75 │ F +32 (0)2 275 00 70 │ www.contrast-law.be│ 27 april 2008 │ Spelregels van het Mededingingsrecht en de Krantendistributie Algemene Vergadering Vlaamse Federatie der Persverspreiders (“VFP”) Frank Wijckmans

 2. Opbouw Presentatie • Historisch kader • Evaluatie mogelijkheden • Aanbevolen koers

 3. 1. Historisch kader Klacht bij Europese Commissie • Wie? AMP – Belgique Diffusion – VFP (+zusterorganisaties) • Wanneer? 28 september 2005 • Tegen wie? Belgische Staat • Waar? Europese Commissie  DG Concurrentie

 4. 1. Historisch kader – Klacht bij de Europese Commissie Feiten(summier) • Principeovereenkomst (13/04/2005) tussen Belgische overheid, de Post en dagbladuitgevers • De Post moet vanaf 01/01/2006 alle dagbladen (100%) bezorgen bij abonnees vóór 7.30u • Bijkomende kosten (personeel, wagens, opslag) = 1/3 gedragen door Belgische overheid • Raming = 7 à 8 MLN EUR/jaar

 5. 1. Historisch kader – Klacht bij de Europese Commissie Europese Staatssteunregels (summier) • Wat is staatssteun (Art.87 Verdrag)? • Principes = (1) Voorafgaande aanmelding (2) Voorafgaande goedkeuring • Implicaties miskenning?

 6. 1. Historisch kader – Klacht bij de Europese Commissie Feiten + Regels • Sprake van staatssteun? • Heeft Belgische overheid de spelregels gerespecteerd? • Klacht heeft (zeker prima facie) merite

 7. 1. Historisch kader – Klacht bij de Europese Commissie Vervolg van het verhaal • Houding Europese Commissie • Houding Belgische overheid • Liberalisering postwezen • Houding AMP • Klacht is en blijft hangende

 8. 1. Historisch kader – VADI VADI – Feiten(summier) • Concentra wil VADI ontbinden • Indruk VFP = de Post en BD verdelen de VADI-markt • VFP drukt interesse uit voor overname VADI  Concentra houdt boot af

 9. 1. Historisch kader – VADI Terreinverkenning • Vergadering mededingingsautoriteiten (België) op 06/12/2005 • Bewijsvoering niet eenvoudig • Aandacht gevraagd (algemene boodschap) voor mededingingsproblematiek in sector

 10. 1. Historisch kader Klacht BD • Wie? BD • Wanneer? 2 juni 2006 • Tegen wie? De Post • Waar? Belgische Mededingingsautoriteit

 11. 1. Historisch kader – Klacht BD Feiten(summier) • Bedeling niet-geadresseerde zendingen • De Post zou deze business kruissubsidiëren vanuit monopolie geadresseerde zendingen  Aanrekenen abnormaal lage en discriminerende tarieven aan dochter Deltamedia = Misbruik van machtspositie (Art.3 WBEM/ Art.82 Verdrag)

 12. 1. Historisch kader – Klacht BD Vervolg van het verhaal • Bewijsvoering BD = zeer moeilijk • Klacht klinkt goed • Technische uitwerking en bewijsvoering = Andere zaak • Medio 2007 = Deltamedia zet “Publi-Pack” stop

 13. 1. Historisch kader – Klacht BD Wat met de Procedure? • 23/07/2007: BD trekt verzoek voorlopige maatregelen in • 12/10/2007: BD trekt klacht ten gronde in

 14. Opbouw Presentatie • Historisch kader • Evaluatie mogelijkheden • Aanbevolen koers

 15. 2. Evaluatie Mogelijkheden Overzicht • Europese klacht staatssteun • Contacten VFP Belgische kartelautoriteit (VADI) • Klacht BD tegen de Post

 16. 2. Evaluatie Mogelijkheden Europese Klacht Staatssteun • Lessen uit de praktijk • Wel laten hangen • Geen tijd en geld insteken

 17. 2. Evaluatie Mogelijkheden Contacten VFP Kartelautoriteit • Algemene boodschap = Gebracht • Enkel terug contacteren met een technisch goed onderbouwde en feitelijk bewezen zaak

 18. 2. Evaluatie Mogelijkheden Klacht BD/de Post • Geen nuttige springplank • Zaken afgelopen

 19. Opbouw Presentatie • Historisch kader • Evaluatie mogelijkheden • Aanbevolen koers

 20. 3. Aanbevolen koers Persverdelers = Rechtmatige bezorgdheden Uitgangspunt Lukraak: • Positionering “De Post” • Abonnementen – losse verkoop • Relatie uitgevers • Wijze van thuisbestelling

 21. 3. Aanbevolen koers Juridische weg? • Tijdrovend • Probleem technische onderbouwing • Probleem bewijsvoering • Sterkte tegenstrever (bv. “De Post”) • Onvoorspelbaarheid uitkomst • Kosten • Geen oplossing binnen redelijke termijn • Klepper van een zaak nodig

 22. 3. Aanbevolen koers Lobbying – Overleg? • Sneller  Geen juridische vertaling nodig • Iets meer controle over proces • Kans op succes?

 23. Aanbevolen koers • Precisering bezorgdheden • Check haalbaarheid • Mobiliseren politiek? • Overlegplatform

 24. Aanbevolen koers • Bundeling krachten • Open discussie • Doelgerichte aanpak

 25. Fountain Plaza│Belgicastraat 1│B-1930 Zaventem│ T +32 (0)2 275 00 75│F +32 (0)2 275 00 70│www.contrast-law.be│