Download
integracija telefonske i internet komunikacije voip n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integracija telefonske i Internet komunikacije (VoIP) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integracija telefonske i Internet komunikacije (VoIP)

Integracija telefonske i Internet komunikacije (VoIP)

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Integracija telefonske i Internet komunikacije (VoIP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Integracija telefonske i Internet komunikacije (VoIP) Stjepan Jozipović

 2. UVOD internet je kao medij dodatno učvrstio svoju ulogu i važnost danas telefon kao prvotno sredstvo komunikacije s poslovninm partnerima tehnologija se razvila radi uštede na području troškova komunikacije međunarodnim pozivima

 3. INTERNET TELEFONIRANJE telefoniranje korištenjem programa i sustava koji omogućavaju telefonsko komuniciranje internetom Voice over Internet Protocol (VoIP) predstavlja način prijenosa govora internetom

 4. VoIP pretvara analogni telefonski signal u digitalni signal. PREDNOSTI: Broj poziva po liniji nije ograničen Funkcije koje se inače naplaćuju su besplatne Sigurnost linije Neovisnost o telefonskoj mreži Integracija s ostalim mogućnostima interneta

 5. Također, zbog tehničkih ograničenja postoje i određeni problemi : ovisnost sustava o nestanku struje potreban brzi pristup internetu (ili nekoj drugoj mreži)

 6. Kvaliteta veze brzina Internet priključka programska podrška korisnika Tri načina rada za I-telefoniranje: PC – PC telefoniranje PC – telefon telefoniranje telefon – telefon telefoniranje

 7. PC – PC telefoniranje Za uspostavu ovakve komunikacije potrebna su nam dva računala spojena na istu mrežu te mikrofon, zvučnici i određena programska podrška, Primjeri programa: Skype, google talk, ICQ, drugi instant messengeri BESPLATNO!!

 8. PC – telefon davatelj usluge vrši usluge koje se naplaćuju Komunikacija počinje sa strane interneta. Komunikacijske programe nazivamo Net-tophone NAPLAĆUJE SE!!

 9. Telefon–telefon telefoniranje korištenjem Interneta poseban VoIP telefon ili obični telefon uz VoIP adapter potrebni komunikacijski programi na poslužitelju davatelja usluge NAPLAĆUJE SE!!

 10. Prednosti I-telefoniranja VoIP štedi novac. integracije računalnih aplikacija s običnim telefonom. moguće je "ponijeti" svoj broj sa sobom

 11. Prednosti I-telefoniranja mogućnost odabrati vlastiti pozivni broj, mogu telefonirati s njima po cijeni lokalnog poziva. jedini trošak je sama veza prema Internetu.

 12. Prednosti I-telefoniranja potpuna kontrola troškova izuzetno prijateljsko okruženje

 13. Nedostaci: oba sudionika moraju biti istovremeno online kvaliteta zvuka ovisi o Internernet vezi potrebno imati dobru zvučnu karticu, mikrofon i zvučnike.  zanemaruju sigurnosni aspekt

 14. Usporedba cijena poziva nekoliko operatera u RH prema fiksnim mrežama za najpopularnije destinacije svijeta (cijene su iskazane u Kn/min):

 15. VoIP PROGRAMI Skype, VoIP Stund, Voip Buster, Yahoo! MESSENGER with Voice, VoIPCheap, VoIP Discount, Internetcalls, Google talk, Microsoft NetMeeting, MSN Messenger, Net2phone, MediaRing Talk, Dialpad i drugi

 16. Skype Najpopularniji program koji omogućuje uspostavu telefonskih poziva preko interneta. 30. 10. 2007. Skype je imao 246 milijuna kreiranih accounta i više od 10 milijuna korisnika

 17. Moguće ga je besplatno preuzeti s Interneta(www.skype.com) Za korištenje potrebno računalo,Internet veza, mikrofon i zvučnici Komunikacija PC-PC besplatna Komunikacija PC-Telefon potreban kredit

 18. Usluge Skype-a SkypeOut SkypeIn Skype Voicemail Skype Forwarding Skype Groups

 19. Cijene poziva prema fiksnim linijama nekih država Država Cijena UK € 0.020 Australia € 0.020 USA € 0.020 Austrija € 0.020 Nizozemska € 0.020 Pakistan € 0.133 BiH € 0.190 Srbija € 0.107 Slovenija€ 0.060

 20. Usporedba: Skype i neki VoIP programi + gore od telefona ; ++ kao telefon ; +++ bolje od telefona

 21. ZAKLJUČAK Predviđalo se da će do kraja 2008. godine telefonski prijenos činiti samo 10% ukupnog prijenosa. Ovaj način komunikacije ima mnoge prednosti od kojih je najznačajnija niža cijena razgovora, osobito za međunarodne pozive VoIP i IP telefonija zaista sljedeća evolucijska stepenica u poslovnoj komunikaciji bez koje se u skorije vrijeme neće moći. Više pozornosti na sigurnost - prisluškivanje VoIP telefonskih poziva

 22. HVALA VAM NA PAŽNJI