Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přátelství... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přátelství...

Přátelství...

244 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Přátelství...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Láska... Přátelství... ...ŽIVOT...

 2. Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.

 3. Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.

 4. Největším štěstím v životě je vědomí,že nás někdo miluje proto jací jsme... ...nebo spíše přesto jací jsme.

 5. o lásce... • Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

 6. Nebe není žádné vzdálené místo v oblacích, ale skutečnost, která čeká na své objevení právě tady, na zemi...Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha.

 7. Láska je jak květina, v srdci každého z nás dřímá,záleží jen na každém z nás,pokveteli zas a zas nebo ji suchem poznamená čas!

 8. Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci.

 9. Dobrý přítel je přítel navždy.. Přátelé jsou jako víno-čím starší, tím lepší.. Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. Někdo má to štěstí, že UMÍ být přítelem… Existuje jedna neomylná známka, podle které můžeme poznat, kdo je nám opravdu přítelem: je to způsob, jakým se tvůj přítel staví k nepřátelským či nezdvořilým soudům o tobě. PŘÁTELÉ..☺

 10. Pro psa je člověk to, co si člověk představuje pod pojmem Bůh.Pořiďte si štěně, protože víc nehynoucí lásky si za žádné peníze nekoupíte! Kdo miluje mne, musí milovat i mého psa.

 11. Není vítěz kdo bojoval a zvítězil, ale ten, kdo miloval, zklamán byl a přesto odpustil! Člověk miluje nejvíce to co je pro něj nedosažitelné! Raději pravou lásku na dálku než poloviční za rohem. Jak slza je láska: v oku vzniká, v srdci proniká. Slova někdy bolí, slova často zraňují, láska je vśak vśemocná, ta vśechny jizvy zahojí. Nejkrásnějśí na světě nejsou věci, ale okamžiky! Trocha něhy…

 12. Velká, opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí z dvou milenců, slabých lidí, udělat tvory nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani rozloučení, ani nemoci, ani života a smrti.

 13. Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje... Ta pravá láska je vždy nešťastná.. Samota lásku spíše rozněcuje, než tlumí.. Nešťastná láska není to nejhorší; to pravé neštěstí je nemilovat Není nad sladký polibek….

 14. Vztah dítě+pes • Není nad krásnější pohled, než když si dítě rozumí se psem. Je nesprávné si myslet, že pes je pro dítě jen hrozbou! Je mu především velkým ochráncem!

 15. Trápení • Proč poznala jsem tebe když nemůžu tě mít.Proč touží po mě jiný když s tebou já chci být, když do očí ti pohlédnu hned zrak k zemi sklopím a přeci bych ti chtěla říct jak nevýslovně trpím!!!!

 16. NIKDO si nezaslouží tvé slzy či pláč, a ten kdo si je zaslouží, tě NIKDY nerozpláče!!!

 17. Milovat neznamená jen mít rád. Milovat znamená věřit a lásku dát. Milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce. Není zázrak jen mít rád, je zázrak milovat!!! … Co znamená milovat?

 18. ♥♥ • Pohled očí řekne víc než jen slova pouhá, je v nich vidět vášeň, touha. Když odcházíš, tak se ptám, kam tvý kroky jdou, kam? Bez tvého těla nemůžu spát, jen ono jediné může mě hřát.

 19. Když pláču cítím lítost.Často pláču pro cizí bytost,která ani neví jak se trápím.Kdyby jsi to věděl možná by jsi to pochopil,ale možná by jsi se smál a proto pláču tak,aby jsi to nepoznal...♥♥♥