Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
APEX PowerPoint Presentation

APEX

130 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

APEX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. APEX BMF, 2008. II. félév

 2. Féléves feladat • Leírás: www.orakulum.com > ABkezelés >FRAK> Általános Tudnivalók (2008.09.06) >Féléves feladat követelmény • Tavalyi feladatot webes alkalmazás formájába átültetni • Dokumentáció: kb. 20 oldal • Könyv: www.orakulum.com > ABkezelés >FRAK>   Gyakorlati Anyagok [Labor] (Gyakorlat Jegyek!) (2009.05.06)>98_FRAK-Oracle XE (13)+++.doc

 3. Oracle Database XE • Oracle Database 10g Express Edition • Ingyenes, „lebutított” változat • Korlátok: • Max. 4 GB AB méret • Max. 1 GB memória és 1 processzor • Tartalmazza az APEX-t (Oracle Application Express)

 4. Architektúra • Réteg: Böngésző, http protokollt használ • Réteg: Webes alkalmazások • Oracle HTTP szerver (Web szerver) • APEX alkalmazás • Gateway (mod_plsql) program: http kérést értelmez, lefordítja PL/SQL-re és továbbítja a 3. réteg felé, majd uet a másik irányba is elvégzi • Réteg: • AB szerver (Oracle XE) • PL/SQL csomagok

 5. XE előkészítése • Elindítás: Go To Database Home Page • Scott felhasználó létrehozása • Scott tábláinak létrehozása sql script segítségével • www.orakulum.com > ABkezelés >FRAK>   Gyakorlati Anyagok [Labor] (Gyakorlat Jegyek!) (2009.05.06)> INITXE.sql

 6. APEX komponensei • Administration: AB böngészőn keresztüli adminisztrációja • Object Browser: AB objektumok böngészőn keresztüli adminisztrációja • SQL: böngészőn keresztül interaktív kapcsolat az AB-sal, programozás • Utilities: adatok importálása, exportálása • Application Builder: webes alkalmazások fejlesztése

 7. SQL komponens Böngészőn keresztül interaktív kapcsolat az AB-sal, Sql utasítások, sql scriptek futtatása • SQL Commands: sql utasítások futtatása • Results, Explain, Describe, Saved SQL, History • Query builder: lekérdezés varázsló • Objektum kiválasztó terület • Tervező terület • Kimenő terület • Eltüntető sáv

 8. Object Browser komponens • Adatbázis objektumok létrehozása és megtekintése • Create • Browse

 9. Application Builder komponens • APEX-hez tartozó komponens • Alkalmazások fejlesztése, adminisztrációja • HR tulajdonában lévő mintapéldák megtekintése • HR nevében belépünk az XE-be • Appl. B. > Demonstration > Sample Application > Run • Bejelentkezés !!!

 10. AB hátterű alkalmazások • Web oldalak gyűjteménye • Alkalmazás alapegysége: oldal (page) • Navigációs vezérlők (tab, gomb, hiperhivatkozás) • Tartományok (region): riportok, statikus szöveg, … • Elemek: szöveg mező, szöveg terület, combobox • Gombok • Menü

 11. Alkalmazás fejlesztés • Create application • Lapok létrehozása • Edit Page 1  részei: • Page rendering: lap külső megtervezése • Page processing: lap feldolgozása, logikája • Shared components: lapok által közösen használt jellemzők

 12. Oldal • Breadcrumb (visszalépő menü) • Navigációs menü műveletei • Új region létrehozása • Emp tábla listája, telephelyi átlagfizetés • Telephely szerinti lista

 13. Elem (item) • Alkalmazás adott munkafolyamatában a felhasználók adatainak tárolása • Pl: szöveg mező, jelszó mező, combobox, checkbox • Típusai: • Page item (oldalhoz tartozik, megjelenik) • Application item (globális változó, nem jelenik meg)

 14. Gomb (button) • Felhasználóval kapcsolatban lévő csatoló felület • Megfelelő akció hajtható végre a segítségével: • Specifikált oldalra ugrik • Specifikált URL címre ugrik • Akció vége után a vezérlés ismét az oldalhoz kerül