Download
az immunglobulinok szerkezete s funkci ja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AZ IMMUNGLOBULINOK SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
AZ IMMUNGLOBULINOK SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA

AZ IMMUNGLOBULINOK SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA

240 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AZ IMMUNGLOBULINOK SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AZ IMMUNGLOBULINOKSZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA

 2. IMMUNGLOBULINOK Definíció B-sejtek felszínén megjelenő, illetve egy immunogénre válaszoló plazmasejtek által termelt glikoproteinek. A szérum proteinek elválasztása (töltés, méret , mol.tömegtől függően) - + α albumin globulinok Szérum proteinek mennyisége γ β α1 α 2 Immun szérum Ag adszorpcióval kapott szérum Elektroforetikus Mobilitás

 3. diszulfid híd szénhidrát CL VL CH2 CH3 CH1 VH AZ IMMUNGLOBULIN SZERKEZETE • Nehéz- és könnyűláncok • Diszulfid hidak • láncok közötti • láncon belüli kapocs régió

 4. antigén-kötés komplement kötőhely kötődésaz Fc receptorokhoz placentális transzfer IMMUNGLOBULIN FRAGMENTEKA SZERKEZET ÉS A FUNKCIÓ KAPCSOLATA

 5. diszulfid híd szénhidrát CL VL CH2 CH3 CH1 VH AZ IMMUNGLOBULIN SZERKEZETE • Variábilis és Konstant Régiók • Kapocs Régió • Domének • VL & CL • VH & CH1 - CH3 (CH4 pl. IgM) • Oligoszacharidok kapocs régió

 6. Az IgG szerkezeti modellje

 7. mIg = BCR

 8. HIPERVARIÁBILIS RÉGIÓK könnyű lánc hipervariábilis régiója könnyű lánc nehéz lánc nehéz lánc hipervariábilis régiója

 9. Papain VH VL IMMUNGLOBULIN FRAGMENTEKA SZERKEZET ÉS A FUNKCIÓ KAPCSOLATA • Fab • Ag kötés(valencia =1 monovalens) • Specificitást a VH és a VL domének határozzák meg • Fc • Effektor funkciók Fc Fab

 10. IMMUNGLOBULIN FRAGMENTEKA SZERKEZET ÉS A FUNKCIÓ KAPCSOLATA • F(ab’)2 • Antigén kötésbivalens!valencia=2 Pepszin Fc peptidek + F(ab’)2

 11. az F(ab’)2 fragmentumképes • felismerni az antigént • precipitálni az antigént (bivalencia!) • blokkolnia toxinokvagy patogénnel asszociált molekulák aktív helyét (neutralizáció) • blokkolnia gazda és a patogénnel-asszociált molekulákközötti kölcsönhatásokat de Fc régió hiányában nem képes aktiválni • sejtekkelkapcsolatos gyulladásos és effektor funkciókat • a komplement rendszer gyulladásos és effektor funkcióit • fagocitózist és az azt követő antigén prezentációs folyamatokat Miért szükséges az Fc régió? NEUTRALIZÁCIÓ

 12. Immunglobulin szerkezet-funkciókapcsolat • Sejtfelszíni receptor a B sejteken (BCR) • A B sejtek ennek segítségével érzékelik a környezet antigénjeit • Összeköti az extracelluláristeret az intracelluláris szignál útvonallal • Szekretáltantitest • Neutralizáció • Effektor sejtek toborzása • Komplement fixáció

 13. OSZTÁLY / ALOSZTÁLY ANTIGÉNKÖTŐ HELY A H- és L-lánc variábilis (V) régióinak egyedi szekvencia variabilitása (klón-specifikus) (Ez felel a sokféle antigén specifikus megkötéséért!) A H-lánc (nehézlánc) konstans régiójának típusai, eltérő aminosav szekvencia Ig osztályok: IgG, IgA, IgE, IgD, IgM;alosztályok: IgA1-2, IgG1-4 (könnyűlánc izotípusok: κ, λ) A konstans szekvenciákban található allélikus változatok IgG – Gm allélek

 14. HUMÁN IMMUNGLOBULIN OSZTÁLYOK • IgG - gamma (γ) nehézláncok • IgM - mü (μ) nehézláncok • IgA - alfa (α) nehézláncok • IgD - delta (δ) nehézláncok • IgE - epszilon (ε) nehézláncok Izotípusok! könnyűlánctípusok • kappa (κ) • lambda (λ)

 15. ELLENANYAGOK IZOTÍPUSAINAK JELLEMZÉSE I. Szabad IgM pentamer (”csillag”) Antigénhez kötött IgM (”rák”)

 16. ELLENANYAGOK IZOTÍPUSAINAK JELLEMZÉSE II.

 17. AZ ELLENANYAG-ANTITEST KÖTŐDÉS JELLEMZÉSE Valencia: az antitestnek az antigénnel kialakított kapcsolatainak száma Affinitás: egy adott antigén és antigénkötő hely kapcsolatának erőssége Aviditás: az adott antitest összes kötőhelye affinitásainak „eredője” (nem az összege) sztérikus hatás

 18. SZÜLETÉS ELŐTT SZÜLETÉS UTÁN anyatej IgA IgM 100% (felnőtt) anyai IgG IgG IgA 0 3 6 9 1 2 3 4 5 felnőtt hónap év ELLENANYAGTERMELÉS AZ EGYEDFEJLŐDÉS SORÁN Az anyatejben található IgA áthidaló szerepű!

 19. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S s s s s s s s s s s s s s s C C C C C C C J J J J J J J C C C C C C C S S S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C C C A pIgR és az IgA internalizációja S S S S S S S S S S S S S S A “poli Ig receptorok” (pIgR) az epithel sejtek bazolaterális felszínén találhatóak. Az itt található IgA (és IgM) ellenanyagokat szállítják az apikális felszínre C C C C C C C C C C C C C C B A SZEKRETOROS IgA TRANSZPORTJA A pIgR elhasadása teszi lehetővé az IgA leválását, ami a továbbiak során ezt a receptor darabot mint szekretoros fragmentumot hordozza MUC I N Az IgA és pIgR aktív folyamat révén vezikulákban átkerül az apikális felszínre Epithel sejt A szubmukóza B-sejtjei dimer IgA-t termelnek

 20. AZ ELLENANYAGOK EFFEKTOR FUNKCIÓI • Neutralizáció • Opszonizáció (facilitált fagocitózis) • ADCC • Komplement aktiváció (ld. később)

 21. NEUTRALIZÁCIÓ sejtkárosodás sejtvédelem

 22. OPSZONIZÁCIÓ OPSZONIN NÉLKÜL OPSZONINNAL IDŐ IDŐ fagocitózis fagocitózis Bármely molekula opszonin, amely azáltal fokozza/segíti elő a fagocitózist, hogy megjelöli az antigént az immunválasz számára. A képen antitest opszoninok láthatók.

 23. ANTIBODY DEPENDENT CELLULAR CYTOTOXICITY (ADCC) Az Fc-receptor keresztkötések aktiválják az NK sejt ölőmechanizmusait Az ellenanyag kötődés a sejtfelszíni antigénhez A célsejt apoptózissal elhal Az NK sejtek receptorai érzkelik a kötött ellenanyagokat

 24. ELLENANYAGTERMELÉS AZ IMMUNVÁLASZ SORÁN szekunder válasz az A antigénnel szemben primer válasz az A antigénnel szemben ellenanyagszint primer válasz a B antigénnel szemben

 25. Ag Ag Ag A POLIKLONÁLIS ELLENANYAG VÁLASZ Poliklonális ellenanyag Immunszérum B-sejt készlet Aktivált B-sejtek Ellenanyag termelő plazmasejtek Antigén-specifikus ellenanyagok (Több klón termékei!)

 26. Immunizálás módjai I. Passzív II. Aktív immunizálás Ilyenek a védőoltások, ilyenkor nem ellenanyagot, hanem elölt vagy legyengített kórokozót vagy annak tisztított antigénjeit juttatják be subcutan. Az immunválasz kialakulásához idő kell, függ a recipiens immunstátuszától, a hatás kifejlődése tovább tart, de hosszú távú védelmet biztosít (memória sejtek).

 27. Intravénás immunglobulin Poolozott intravénás immunglobulin (IVIg) (Intratect, Intraglobin, Octagam, Gammagard) (kb. 59% IgG1, 36% IgG2, 3% IgG3, 2% IgG4 és max. 5% IgA) VÉDETT EGYÉN szérum ellenanyag Az immunrendszer nem aktiválódik Azonnal hat Átmeneti védelem/hatás Immunoglobulin lebomlás! VESZÉLYEZTETETT EGYED

 28. Intravénás immunglobulin #1 Alacsony dózis: passzív immunizálás Indikációk: primer vagy szekunder immun deficiencia - veleszületett agammaglobulinaemia - súlyos kombinált immun deficiencia (SCID) - Wiskott-Aldrich szindróma - multiplex myeloma vagy krónikus lymphoid leukémia - koraszülöttek - allogén csontvelő transzplantáció - kongenitális HIV-fertőzés (AIDS)

 29. Intravénás immunglobulin #2 Magas dózis: immunszuppresszió „Fiziológiás” immunszuppresszív ágens! Különösen ajánlott autoimmun betegségben szenvedő gyerekeknél, ennek egyetlen korlátja a magas kezelési költség. Indications: - immun thrombocytopenia (ITP) - dermatomyositis/polymyositis - myastheniás krízis (myasthenia gravis) - Guillain-Barré szindróma - graft versus host reakció (transzplantációt követően)