1 / 119

sociaal infopunt handleiding portaalsite versie februari 2008

sociaal infopunt handleiding portaalsite versie februari 2008. handleiding portaalsite. Je vindt de portaalsite door te surfen naar http://sociaalinfopunt.antwerpen.be/. handleiding portaalsite. Scherm 1. handleiding portaalsite. Scherm 1: verwelkoming

Télécharger la présentation

sociaal infopunt handleiding portaalsite versie februari 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. sociaal infopunt handleiding portaalsite versie februari 2008

 2. handleiding portaalsite Je vindt de portaalsite door te surfen naar http://sociaalinfopunt.antwerpen.be/ 2

 3. handleiding portaalsite Scherm 1 3

 4. handleiding portaalsite Scherm 1: verwelkoming Op de verwelkomingpagina kom je enkel terecht via http://sociaalinfopunt.antwerpen.be/ Op deze pagina vind je wat meer uitleg over het hoe en wat van de portaalsite Je vindt er tevens de handleiding van de portaalsite (door te klikken op “handleiding”) en een overzicht van de laatste wijzigingen aan de portaalsite. (onderaan de pagina) Wanneer je voor de eerste keer wil aanloggen op de portaalsite, moet je je registreren. Dit kan door te klikken op”registreer”. (voor verdere uitleg over registratie zie pagina 6) Wanneer je reeds geregistreerd bent, klik dan op “log in” of “enter” (onderaan het scherm) om naar het aanlogscherm te gaan. 4

 5. handleiding portaalsite Scherm 2 5

 6. handleiding portaalsite Scherm 2: aanloggen/registratie Wanneer je toegang wil krijgen tot de portaalsite, moet je je gebruikersnaam en paswoord ingeven. Indien het de eerste keer is dat je je aanmeldt en je nog geen gebruikersnaam en paswoord toegewezen hebt gekregen, dan kan je dit aanvragen bij de beheerder van de portaalsite, door een mailtje te sturen naar sociaalinfopunt@ocmw.antwerpen.be (via “registreer” op de verwelkomingpagina of via “klik hier” onder het aanlogkader mailtje opent automatisch) In dat mailtje vermeld je jouw naam, jouw e-mailadres en de wijk waar je werkt. Dit laatste is noodzakelijk om je de juiste toegang te kunnen verstrekken. Van zodra de beheerder je als gebruiker heeft toegevoegd, zal je een mailtje ontvangen met daarin jouw persoonlijke gebruikersnaam en paswoord. (Je kan deze nog wijzigen, maar daarover straks meer. (zie pagina 13 + pagina 14) Bij de eerste aanmelding moet je de toegewezen gebruikersnaam en het toegewezen paswoord gebruiken.) Van zodra je dit mailtje ontvangen hebt, heb je toegang tot de portaalsite. Je voert de gebruikersnaam en het paswoord in op de daarvoor bestemde plaats en klikt vervolgens op valideren. 6

 7. handleiding portaalsite Scherm 3 7

 8. handleiding portaalsite Scherm 3: startpagina Via het aanlogscherm kom je op de startpagina van de portaalsite. Je komt automatisch terecht in het voor jou bestemde deel namelijk het deel van de portaalsite dat te maken heeft met jouw wijk. (vandaar dat het belangrijk is jouw wijk te vermelden in het registratiemailtje) Op deze startpagina heb je verschillende mogelijkheden. Je kan er je persoonlijke gegevens en linken beheren, je kan er nieuwsberichten met betrekking tot de sociale infopunten lezen, informatie terugvinden over de verschillende sociale infopunten, Je vindt er een kalender met o.a. de data van de netwerkvergaderingen, de contactgroep. Je vindt er de handleiding en je kan er vragen stellen aan de beheerder van de portaalsite en aan de andere gebruikers. Via de bovenaan opgesomde hoofdcategorieën (organisatie, thema, product, algemeen) kan je gaan zoeken naar informatie, alsook via de zoekfunctie “niet gevonden?”” rechts boven, via trefwoord en in Google. 8

 9. handleiding portaalsite Scherm 4 9

 10. handleiding portaalsite Scherm 4: startpagina Op de startpagina heb je de mogelijkheid de beheerder van de portaalsite te contacteren wanneer je foutieve informatie tegenkomt, linken die niet werken of wanneer je vindt dat bepaalde belangrijke informatie nog ontbreekt. Wanneer je op de aangegeven plaats klikt, wordt er automatisch een mailtje geopend gericht aan het sociaalinfopunt@ocmw.antwerpen.be. Dit komt terecht in de mailbox van de beheerder van de portaalsite, die jouw vraag dan verder behandelt. 10

 11. handleiding portaalsite Scherm 5 11

 12. handleiding portaalsite Scherm 5: startpagina Op de startpagina vind je tevens een link naar het overzicht van de veelgestelde vragen. 12

 13. handleiding portaalsite Scherm 6 13

 14. handleiding portaalsite Scherm 6: mijn gegevens Wanneer je in de linkerkolom op “mijn gegevens” klikt, opent de pagina waar je je eigen gegevens kan beheren. Daar kan je, zoals eerder vermeld, je gebruikersnaam en paswoord wijzigen. Indien je je gebruikersnaam en/of paswoord bvb. na een vakantieperiode vergeten bent, kan je dit opvragen bij de beheerder van de portaalsite. (via “klik hier” op het aanlogscherm) Vergeet na de wijziging niet te klikken op “opslaan” of de wijzigingen worden niet onthouden! 14

 15. handleiding portaalsite Scherm 7 15

 16. handleiding portaalsite Scherm 7: mijn linken (categorieën) Je kan de portaalsite ook gaan personaliseren. Wanneer je in de linkerkolom op “mijn linken” klikt, opent de pagina waar je linken die je veel gebruikt of belangrijk en handig vindt, kan toevoegen en beheren. De opdeling van de linken gebeurt in categorieën die je ook zelf bepaalt. Je moet altijd eerst een categorie toevoegen vooraleer je een link kan plaatsen. Om iets aan een categorie te wijzigen klik je op het eerste icoontje met het “potloodje”. Als je een categorie wilt verwijderen, klik je op het tweede icoontje met het “vuilbakje”. Let op, alle linken die je onder die categorie hebt opgeslagen worden ook verwijderd! Wanneer je een link aan de gekozen categorie wilt toevoegen, klik je op het derde icoontje. (“wereldbol”) Wanneer je een link wilt leggen naar een document, klik je op het vierde icoontje met het “potloodje”. 16

 17. handleiding portaalsite Scherm 8 17

 18. handleiding portaalsite Scherm 8: mijn linken Wanneer je in het vierkantje voor een categorie klikt, krijg je de verschillende linken te zien die je daar zelf hebt geplaatst. Om iets aan een link te wijzigen, klik je op het eerste icoontje met het “potloodje”. Als je een link wilt verwijderen, klik je op het icoontje met het “vuilbakje”. Wanneer je op de link klikt, opent de gelinkte website. 18

 19. handleiding portaalsite Scherm 9 19

 20. handleiding portaalsite Scherm 9: categorie toevoegen Door op “categorie toevoegen” te klikken, kan je een nieuwe categorie toevoegen. Je typt de naam van de categorie en klikt dan op “opslaan”. Je zal zien dat de toegevoegde categorie op het scherm verschijnt. Door op het icoontje met de wereldbol te klikken, kan je een link toevoegen onder de nieuwe categorie. 20

 21. handleiding portaalsite Scherm 10 21

 22. handleiding portaalsite Scherm 10: link toevoegen Door op het icoontje met de wereldbol te klikken (achter de toegevoegde categorie) kan je een link toevoegen aan deze categorie. Bij naam vul je de naam in die je aan de link wil geven. Bij link moet je de gekozen link toevoegen. Als je de link niet van buiten kent, dan kan je deze eerst opzoeken op internet, kopiëren en dan plakken. (je zal zien dat http:// er dan twee keer staat, je moet één van deze twee “http://” verwijderen) Klik dan op “opslaan” en je zal zien dat de link werd toegevoegd. 22

 23. handleiding portaalsite Scherm 11 23

 24. handleiding portaalsite Scherm 11: mijn vragen Wanneer je op “mijn vragen” klikt, krijg je een scherm waarin je de mogelijkheid hebt jouw vragen te beheren. Je kan er vragen stellen aan de andere gebruikers van de portaalsite. Je vindt er ook jouw openstaande en beantwoorde vragen. Een vraag kan maximaal twee keer beantwoord worden. (dit om te vermijden dat deze rubriek een forum wordt) Wanneer jouw vraag twee keer beantwoord is, maar de antwoorden niet aan jouw verwachtingen voldoen, dan moet je de vraag opnieuw stellen. 24

 25. handleiding portaalsite Scherm 12 25

 26. handleiding portaalsite Scherm 12: mijn vragen Wanneer je op “stel een nieuwe vraag” klikt, krijg je bovenstaand scherm. Je vult er de vraagtitel in, jouw vraag en klikt op “opslaan”. Je zal zien dat de vraag dan onder “openstaande vragen” opgenomen werd. Ook onder de titel “vragen” is jouw vraag terug te vinden, maar daarover straks (zie pagina 32) meer. Wanneer jouw vraag beantwoord werd (zie pagina 36) dan wordt deze automatisch verplaatst naar “beantwoorde vragen”. 26

 27. handleiding portaalsite Scherm 13 27

 28. handleiding portaalsite Scherm 13: linken Onder “linken” vind je alle linken terug die door de beheerder van de portaalsite werden toegevoegd. Bij het openen van deze pagina krijg je een opsomming van de hoofdcategorieën. Deze hoofdcategorieën (organisatie, thema, product en algemeen) zijn ook zichtbaar op de startpagina. De categorie doelgroep is momenteel niet in gebruik. 28

 29. handleiding portaalsite Scherm 14 29

 30. handleiding portaalsite Scherm 14: linken Wanneer je in het vierkantje voor de categorie van je keuze klikt, worden de linken zichtbaar. Wanneer je opnieuw in het vierkantje klikt, dan sluit je de linken. 30

 31. handleiding portaalsite Scherm 15 31

 32. handleiding portaalsite Scherm 15: vragen Wanneer je op “vragen” klikt, opent een scherm waarin je de vragen kan zien van alle gebruikers van de portaalsite. (dus niet enkel jouw eigen vragen zoals bij “mijn vragen”) 32

 33. handleiding portaalsite Scherm 16 33

 34. handleiding portaalsite Scherm 16: vragen stellen Je kan hier opnieuw een vraag stellen aan de andere gebruikers van de portaalsite. Wanneer je op “stel een nieuwe vraag” klikt, opent er een pop-up scherm. Je vult er de vraagtitel in, jouw vraag en klikt op “opslaan”. Je zal zien dat de vraag dan opgenomen werd in de lijst. 34

 35. handleiding portaalsite Scherm 17 35

 36. handleiding portaalsite Scherm 17: vragen beantwoorden Je kan er ook vragen van andere gebruikers beantwoorden. Door te klikken op “beantwoorden” open je bovenstaand scherm. Je typt je antwoord in het kadertje en klikt op “opslaan”. 36

 37. handleiding portaalsite Scherm 18 37

 38. handleiding portaalsite Scherm 18: vragen beantwoorden Het antwoord kan je zien als je op het vierkantje voor de vraag klikt. 38

 39. handleiding portaalsite Scherm 19 39

 40. handleiding portaalsite Scherm 19: vragen beantwoorden Wanneer je opnieuw onder “mijn vragen” gaat kijken, zal je zien dat de beantwoorde vraag verplaatst werd. Op deze pagina kan je tevens het antwoord bekijken en je kan de vraag verwijderen. Indien jouw vraag tweemaal beantwoord werd en je nog niet het antwoord hebt waarmee je verder kan, dan moet je de vraag opnieuw stellen. 40

 41. handleiding portaalsite Scherm 20 41

 42. handleiding portaalsite Scherm 20: afspraakkaart Door op “afspraakkaart” te klikken, opent automatisch een scherm met daarin de digitale versie van de afspraakkaart. Je kan deze afspraakkaart elektronisch invullen en afdrukken of afdrukken en dan schriftelijk invullen. 42

 43. handleiding portaalsite Scherm 21 43

 44. handleiding portaalsite Scherm 21: handleiding Je kan ook doorklikken naar de “handleiding”. 44

 45. handleiding portaalsite Scherm 22 45

 46. handleiding portaalsite Scherm 22: nieuws Onder “nieuws” vind je alle nieuwtjes die te maken hebben met de sociale infopunten. (bvb. opening van een nieuw knooppunt, toevoegingen aan de portaalsite e.d.) 46

 47. handleiding portaalsite Scherm 23 47

 48. handleiding portaalsite Scherm 23: sociale infopunten Wanneer je in de linkerkolom, onder “sociale infopunten”, op de wijk van je keuze klikt, dan opent een venster met alle sociale infopunten in deze wijk en de betreffende coördinaten. (o.a. adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, naam contactpersoon, openingsuren, eventuele opmerkingen, …) 48

 49. handleiding portaalsite Scherm 24 49

 50. handleiding portaalsite Scherm 24: kalender Onder het item “kalender” vind je de data, locatie en bijkomende gegevens van o.a. de geplande netwerkvergaderingen, contactgroepen, … 50

More Related