Download
b i 6 nh d ng trang t nh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bài 6 Định dạng trang tính PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bài 6 Định dạng trang tính

Bài 6 Định dạng trang tính

264 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bài 6 Định dạng trang tính

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bài 6Định dạng trang tính

 2. Các em hãy cho biết “Dữ liệu được trình bày trên bảng tính như thế nào?” Dữ liệu số: căn thẳng lề phải Dữ liệu kí tự: căn thẳng lề trái

 3. Các em hãy nhận xét và so sánh về hai trang tính? 1 2

 4. 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ Em hãy cho biết thanh công cụ định dạng có những nút lệnh gì? Chọn kiểu chữ đậm Chọn kiểu chữ gạch chân Chọn phông chữ Chọn cỡ chữ Chọn kiểu chữ nghiêng

 5. 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ Để chọn hoặc thay đổi phông chữ của dữ liệu, ta phải làm theo các bước nào? Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung Nháy mũi tên ở bên phải ô Font Chọn phông chữ thích hợp

 6. Để chọn hoặc thay đổi cỡ chữ trong trang tính ta thực hiện theo những bước nào? 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ Nháy mũi tên ở bên phải ô Size Chọn cỡ chữ thích hợp Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung

 7. Thao tác với 3 nút B, I, U tương tự nhau Có thể kết hợp nhiều kiểu chữ: Vừa đậm vừa nghiêng Vừa nghiêng vừa gạch chân …… Muốn thay đổi kiểu chữ trong trang tính ta cần phải thực hiện theo nhữ bước nào? Nháy nút B để chọn chữ đậm Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung  chọn 2 nút B và I  chọn 2 nút U và I

 8. 2. Chọn màu chữ Muốn tô màu cho văn bản trong trang tính thì ta phải thực hiện theo những bước nào? Chọn ô hoặc nhiều ô muốn thay đổi màu chữ Nháy mũi tên ô Font Color Chọn màu thích hợp

 9. Thao tác với 3 nút căn lề tương tự nhau 3. Căn lề trong ô tính Căn giữa ô Căn lề phải ô Căn lề trái ô Nhấn nút để căn giữa các ô tính Chọn các ô có nội dung cần căn lề

 10. Căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô Ô A2 có nội dung “Sổ điểm lớp 7A” Muốn căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (từ cột A  H), có thể làm như thế nào? 3. Căn lề trong ô tính

 11. Sử dụng nút Merge and Center 3. Căn lề trong ô tính Nháy vào nút Merge and Center Chọn các ô cần căn chỉnh dữ liệu vào giữa

 12. Khi làm tăng hoặc giảm chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện theo quy tắc làm tròn số. 4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân Tăng một chữ số thập phân Giảm một chữ số thập phân Nháy nút Chọn ô cần giảm chữ số thập phân

 13. 5. Tô màu nền và kẻ đường biên a. Tô màu nền cho ô tính Các bước tô màu nền cho ô tính Màu nền ô tính giúp dễ phân biệt và so sánh các miền dữ liệu khác nhau Nháy mũi tên ở nút Fill Color Chọn các ô cần tô màu nền Nháy chọn màu nền thích hợp

 14. 5. Tô màu nền và kẻ đường biên b. Kẻ đường biên cho ô tính Các em hãy quan sát trang tính dưới đây?

 15. 5. Tô màu nền và kẻ đường biên b. Kẻ đường biên cho ô tính Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên Các bước kẻ đường biên cho ô tính Chọn kiểu đường biên thích hợp Chọn các ô cần kẻ đường biên

 16. Trắc nghiệm

 17. Câu 1: Văn bản ở dòng 16 sẽ có định dạng như thế nào? Cho trang tính như hình bên Chọn dòng 16 Lần lượt chọn các nút B và I

 18. Câu 1: Văn bản ở dòng 16 sẽ có định dạng như thế nào? Cho trang tính như hình bên Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Văn bản ở dòng 16 sẽ đậm lên Văn bản ở dòng 16 sẽ nghiêng Văn bản ở dòng 16 vừa đậm vừa nghiêng Văn bản ở dòng 16 không thay đổi

 19. Câu 2: Kết quả của việc thực hiện các thao tác trên như thế nào? Lần lượt nhấn nút Merger and Center và nút căn phải Cho bảng tính như hình bên Chọn các ô từ A đến G của hàng 1

 20. Câu 2: Kết quả của việc thực hiện các thao tác trên như thế nào? Chọn các ô từ A đến G của hàng 1 Lần lượt nhấn nút Merger and Center và nút căn phải Cho bảng tính như hình bên Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Văn bản sẽ căn giữa Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn giữa Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn phải Không có thay đổi nào

 21. Câu 3:Nếu trong ô C1 có công thức = A1 + B1.Em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó? Cho trang tính như hình bên Ô A1 có giá trị: 1.51 Ô B1 có giá trị: 2.61 Ô C1 có kiểu nguyên 1.51 2.61

 22. Câu 3: Nếu trong ô C1 có công thức = A1 + B1.Em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó? Cho trang tính như hình bên Ô A1 có giá trị: 1.51 Ô B1 có giá trị: 2.61 Ô C1 định dạng kiểu nguyên 1.51 2.61 Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Ô C1 có giá trị là : 4 Ô C1 có giá trị là : 4.0 Ô C1 có giá trị là: 4.1 Ô C1 có giá trị là : 4.12

 23. Câu 4: Sao chép nội dung ô A1 vào ô A3. Em thử dự đoán sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì? A1 Cho bảng tính như hình bên Ô A1: nền vàng chữ đỏ Ô A3: nền trắng chữ đen A3

 24. Câu 4: Sao chép nội dung ô A1 vào ô A3. Em thử dự đoán sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì? Ô A1: nền vàng chữ đỏ Ô A3: nền trắng chữ đen Cho bảng tính như hình bên A1 A3 Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Ô A3 có nền trắng, phông chữ màu đen Ô A3 có nền trắng, phông chữ màu đỏ Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đen Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đỏ

 25. Kết thúc