Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
15Vin PowerPoint Presentation

15Vin

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

15Vin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 5V 15Vin 5Vout GND