'Element ve' diaporamas de présentation

Element ve - PowerPoint PPT Presentation


PS

PS

7a. FI. PS . 1. N2 Gas. 2. TE. TT. 8a. 8b. 3. VE. DAQ. Computer. 4. 7b. Labview. 6b. 6a. Chiller. TT-Temperature Transistor TE-Temperature Element VE-Voltage Element TI1- Temperature Indicator Inlet TI2- Temperature Indicator Outlet FI-Flow Indicator. Water Trap. TI1.

By meriel
(123 views)


View Element ve PowerPoint (PPT) presentations online in SlideServe. SlideServe has a very huge collection of Element ve PowerPoint presentations. You can view or download Element ve presentations for your school assignment or business presentation. Browse for the presentations on every topic that you want.

Recherches associées pour Element ve
ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER. ELEMENT: Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir . ÖZELLİKLERİ 1.Yapılarında aynı cins atom bulundurur. Demir Elementi ,Demir Atomu Fe. 2.Saf maddelerdir.

By alain (328 views)

ELEMENT VE SEMBOLLERİ

ELEMENT VE SEMBOLLERİ

ELEMENT VE SEMBOLLERİ.

By storm (180 views)

ELEMENT VE SEMBOLLERİ

ELEMENT VE SEMBOLLERİ

ELEMENT VE SEMBOLLERİ. Birsen Gürgön 7/B 284. Adı: Hidrojen Sembolü: H Grubu: Ametal Kullanım Alanı:

By shelby (12 views)

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER. Demir elementi. Demir atomları. ELEMENT VE BİLEŞİKLER. ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementinin yapısında başka atomlar bulunursa o bir karışım olur. Fe. Co.

By rowan-mcmillan (250 views)

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler. Element ve Bileşikler. Maddenin Tanecikli Yapısı. e lement m olekül bileşik. Anahtar Kavramlar.

By meagan (282 views)

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler. MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI Maddeler ortak özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılırlar. SAF MADDELER Genel olarak;aynı tür taneciklerden (aynı tür atom veya aynı tür molekül) oluşan maddelere  SAF MADDE  denir. ELEMENTLER

By rosie (268 views)

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER. ?. Demirden yapılmış bir maddenin çok küçük bir kısmı bile çok sayıda demir atomu içerir. Bu demir atomlarının hepsi birbiriyle aynı büyüklük ve şekildedir. Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddelere element denir.

By keefer (144 views)

ELEMENT VE SEMBOLLERİ

ELEMENT VE SEMBOLLERİ

ELEMENT VE SEMBOLLERİ. SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. ELEMENT VE SEMBOLLERİ.

By clover (199 views)

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER.

By frisco (135 views)