'Individuell plan' diaporamas de présentation

Individuell plan - PowerPoint PPT Presentation


epi.vgregion.se/vastbus

epi.vgregion.se/vastbus

Västbus. http://epi.vgregion.se/vastbus. Contents. What is Västbus? How is Västbus managed ? Why did Västbus develope ? How does the agreement work in practice ?. Västbus. What is Västbus?. Short for collaboration in Western Sweden for children and young adults

By thom
(357 views)


View Individuell plan PowerPoint (PPT) presentations online in SlideServe. SlideServe has a very huge collection of Individuell plan PowerPoint presentations. You can view or download Individuell plan presentations for your school assignment or business presentation. Browse for the presentations on every topic that you want.

Recherches associées pour Individuell plan
Individuell plan

Individuell plan

Individuell plan. Forelesning i SO 103 19.02.09 Ann Christin Nilsen. Forelesningen vil handle om…. …hva individuell plan (IP) er …hvorfor IP? …rutiner og arbeidsmåter ved bruk av IP …koordinering av IP …utfordringer i arbeidet med IP. Hva er individuell plan (IP)?.

By brier (175 views)

Individuell Plan Palliasjon

Individuell Plan Palliasjon

Individuell Plan Palliasjon. Kirsten Gustavson Østrem , fysioterapeut Ingrid Lotsberg Norås , kreftsjukepleiar Interkommunalt palliasjonsprosjekt i Klepp, 5.mai 2011. Hvem har rett på individuell plan?.

By analise (266 views)

Min Individuell plan

Min Individuell plan

Min Individuell plan. SamPro: En internettbasert løsning. Foredrag på ”…og bedre skal det bli!” 31.10.2007 Brukerrepresentant i Helse Midt - Norge Ole Jo Vold. Tidligere. Psykiater. Institusjon. Arbeid. Sosialkontor. Psyk. Sykepleier. Trygghet.

By lucian (172 views)

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan. Äldreområdet 2014-04-25 Eva Karlsson Iréne Josephson. Insatser från flera aktörer. Hemsjukvård. Arbetsterapeut. Hemtjänst. Sjukgymnast. Kontaktperson. Kurator/psykolog. Biståndshandläggare. Läkare. Försäkringskassa. Reflektioner.

By lesley (149 views)

10 r med individuell plan

10 r med individuell plan

Noen veivalg. Kan og skal - alle ansatte v

By faylinn (130 views)

INDIVIDUELL PLAN et levende dokument ???

INDIVIDUELL PLAN et levende dokument ???

INDIVIDUELL PLAN et levende dokument ???. KoRus- Ø st spesialr å dgiver Torhild Kielland Fylkesmannen i Hedmark Rusr å dgiver Arild B æ kkevold. Å NEI !. Mål for dagen. Litt om lovgrunnlaget Vår erfaring med IP tips om hvordan Identifisering av hindringer Snakke litt sammen.

By darrin (276 views)

INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet

INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet

INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet. Lovens ordlyd: ”Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren….”. Forskrift IP.

By ballari (400 views)

Individuell vurdering

Individuell vurdering

Individuell vurdering. Forskriftsendringen høst 2009. Endringer. Ny struktur Økt fokus på de læringsfremmende elementene i vurdering Kapittel om underveisvurdering Terminkarakter erstattet av halvårsvurdering Halvårsvurdering i hele grunnopplæringen

By cynara (129 views)

Individuell vurdering

Individuell vurdering

Individuell vurdering. Endret vurderingskultur – erfaringer fra en skole som ”har fått det til.” 1.-7. trinn. Torgeir Fjeld. torgeir.fjeld@gmail.com. Dagens skole tilhører det forrige århundret, mens elevene er på plass i det nye. Gudmund Hernes. 2. Målet for endringsarbeidet:

By jadyn (170 views)

Brukermedvirkning, Individuell Plan og andre enkle ting

Brukermedvirkning, Individuell Plan og andre enkle ting

Brukerorganisasjon for LARiNord. Brukermedvirkning, Individuell Plan og andre enkle ting. Alta 28. januar 2014.   . Hva skal vi snakke om?. 2. Brukermedvikning Individuell … Systemrettet … Brukerstyring … Bruker vi virkningene …?. Individuell Plan Brukerens rett til IP …

By mick (153 views)