'Rigid object objek tegar' presentation slideshows

Rigid object objek tegar - PowerPoint PPT Presentation


Chapter 10

Chapter 10

Chapter 10 . Rotation of a Rigid Object about a Fixed Axis Putaran Objek Tegar Terhadap Paksi Tetap. Subtopik-subtopik. Kedudukan sudut, halaju dan pecutan Kinematik putaran: pergerakan memutar dgn. Pecutan sudut malar Hubungan antara antara kuantiti sudut & linear

By tolla
(448 views)


View Rigid object objek tegar PowerPoint (PPT) presentations online in SlideServe. SlideServe has a very huge collection of Rigid object objek tegar PowerPoint presentations. You can view or download Rigid object objek tegar presentations for your school assignment or business presentation. Browse for the presentations on every topic that you want.

Related Searches for Rigid object objek tegar
EQUILIBRIUM OF RIGID BODIES KESETIMBANGAN BENDA TEGAR

EQUILIBRIUM OF RIGID BODIES KESETIMBANGAN BENDA TEGAR

EQUILIBRIUM OF RIGID BODIES KESETIMBANGAN BENDA TEGAR. Equilibrium Of POINT ( Kesetimbangan Titik). Base on object of Equilibrium. Equilibrium of Rigid Bodies ( Kesetm. Benda Tegar). Equilibrium Of POINT ( Kesetimbangan Titik). T 1. T 2. Syarat Setimbang: Σ F x = 0 Σ Fy = 0. Point.

By cili (161 views)

Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming)

Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming)

Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming). Oleh : Indra, S.Kom. Konsep Object-Oriented. Ide dasarnya adalah menggabungkan data dan fungsi menjadi satu kesatuan unit yang dikenal sebagai object. Analogi PBO (Object Oriented Programming).

By ailsa (255 views)

Chapter 10: Rigid Object Rotation

Chapter 10: Rigid Object Rotation

Chapter 10: Rigid Object Rotation. Topic of Chapter: Bodies rotating First, rotating, without translating. Then, rotating AND translating together. Assumption: Rigid Body Definite shape. Does not deform or change shape.

By ludiee (0 views)

Objek-objek Multimedia

Objek-objek Multimedia

Objek-objek Multimedia. Tujuan :. Mahasiswa mampu m emahami konsep dari objek - objek multimedia seperti teks, grafik, audio, video dan animasi . 6 Jenis Objek Multimedia T e k s G r a f i s B u n y i V i d e o A n i m a s i S o f t w a r e. Teks.

By abby (537 views)

Rolling Motion of a Rigid Object

Rolling Motion of a Rigid Object

Rolling Motion of a Rigid Object. AP Physics C. Rolling Motion: a combination of pure translation and pure rotation. For pure rolling motion there is “rolling without slipping”, so at point P v p =0.

By nguyet (107 views)

Rolling Motion of a Rigid Object

Rolling Motion of a Rigid Object

Rolling Motion of a Rigid Object. AP Physics C Mrs. Coyle. For pure rolling motion there is “rolling without slipping”, so at point P v p =0. All points instantaneously rotate about the point of contact between the object and the surface (P). v p’ = 2 v cm. Rolling Motion.

By kathyponce (0 views)

Rolling Motion of a Rigid Object

Rolling Motion of a Rigid Object

Rolling Motion of a Rigid Object. AP Physics C Mrs. Coyle. For pure rolling motion there is “rolling without slipping”, so at point P v p =0. All points instantaneously rotate about the point of contact between the object and the surface (P). v p’ = 2 v cm. Rolling Motion.

By elu (305 views)

ROTASI BENDA TEGAR

ROTASI BENDA TEGAR

ROTASI BENDA TEGAR. lintasan titik P. (10.1a). (10.1b). P. r. q. (10.2). (10.3). Q, t 2. (10.4). P, t 1. r. q 2. r. q 1. (10.5). KECEPATAN SUDUT DAN PERCEPATAN SUDUT. Panjang busur lintasan :. Posisi sudut :. Kecepatan sudut rata-rata :. Kecepatan sudut sesaat :.

By creola (401 views)

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) Object Oriented Programming (OOP)

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) Object Oriented Programming (OOP)

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) Object Oriented Programming (OOP). Pertemuan 1. Bahasa Pemrograman : JAVA Compiler : Eclipse. Sejarah.

By alaina (451 views)