'Ut ver detta ing' diaporamas de présentation

Ut ver detta ing - PowerPoint PPT Presentation


Äldresatsningen

Äldresatsningen

Äldresatsningen. 2012-04-25. Äldresatsningen. Läkemedel Olämpliga läkemedel D-interaktioner Utsättning av neuroleptika Återinläggningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård Brytpunktssamtal Demensregister. Äldre och läkemedel.

By luna
(148 views)


View Ut ver detta ing PowerPoint (PPT) presentations online in SlideServe. SlideServe has a very huge collection of Ut ver detta ing PowerPoint presentations. You can view or download Ut ver detta ing presentations for your school assignment or business presentation. Browse for the presentations on every topic that you want.

Recherches associées pour Ut ver detta ing
Instruktion: Skriv ut detta dokument Klipp ut de olika delarna av huset längs linjerna.

Instruktion: Skriv ut detta dokument Klipp ut de olika delarna av huset längs linjerna.

Instruktion: Skriv ut detta dokument Klipp ut de olika delarna av huset längs linjerna. Klipp bort de områden som det står på att de ska klippas bort. Lägg mallarna ovanpå pepparkaksdegen och skär längs med kanterna. Långvägg 1. Klipp bort för fönster. Klipp bort för fönster.

By lali (125 views)

Detta är gymnasieskolan

Detta är gymnasieskolan

Detta är gymnasieskolan. 18 nationella program – 60 inriktningar 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2 500 p. Gemensamt för alla nationella program. Svenska 100/300 p ( Sv 1, Sv 2, Sv 3 ) Engelska 100/200 p (Eng 5, Eng 6)

By casey (117 views)

Detta är MMI

Detta är MMI

Detta är MMI . Den här föreläsningen handlar om MMI, Människa-Maskin -Interaktion. MMI handlar vulgärt uttryckt om hur man gör teknik lättanvänd. . Vardagsteknik: Tvättmaskin och mikrovågsugn.

By kaemon (219 views)

b- ut b ut c - ut c ut

b- ut b ut c - ut c ut

ut. b- ut b ut c - ut c ut. h- ut h ut n - ut n ut. g - ut g ut sh- ut sh ut. r - ut r ut p- ut p ut. b ut c ut h ut n ut g ut sh ut r ut p ut. ut. Find the word with ut. bet but can cut ut. hut h at nut not ut. r ut rap shut ship

By redell (73 views)

Detta är FN

Detta är FN

Detta är FN. Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta med fred på våran jord. Organisationen bildades den 24oktober 1945. Från början hade FN51 medlemsländer, idag är det 193 medlemsländer. Vad är FN?.

By baeddan-williams (161 views)

Detta är Socialstyrelsen

Detta är Socialstyrelsen

Detta är Socialstyrelsen. Socialstyrelsen verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen genom kunskapsförmedling normering tillsyn övriga myndighetsuppgifter. Ansökan om legitimation.

By astra-briggs (123 views)

Detta är våld

Detta är våld

Detta är våld. ”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.” FN:s deklaration.

By kim-sherman (210 views)

DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA

DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA

DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA. Inrättades 1998 22 000 studenter 1 300 medarbetare 44% av lärarna har disputerat Fyra flervetenskapliga område för utbildning och forskning, samt ett centrum Omsättning: 1 miljard kronor Mitt i Öresundsregionen med 3,5 miljoner invånare.

By banyan (147 views)

Detta är ett bildspel.

Detta är ett bildspel.

Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar. Hav tålamod… Vill du bläddra själv så finns det pilar i nedre högra hörnet att klicka på. Brf. Hej medlemmar

By jael-elliott (111 views)

Detta är ett bildspel.

Detta är ett bildspel.

Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar. Hav tålamod… Vill du bläddra själv så finns det pilar i nedre högra hörnet att klicka på. Brf. Hej medlemmar Sommaren är här! Åtminstone vädermässigt!

By greg (108 views)