Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Урок №1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Урок №1

Урок №1

332 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Урок №1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Урок №1 Гідроген. Місце в періодичній системі. Будова атома. Ізотопи. Поширеність Гідрогену в природі.

 2. План уроку • Місце Гідрогену в ПС. • Будову атома, ізотопи Гідрогену. • Поширення Гідрогену у природі. • Біологічну роль.

 3. І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII Н 1 Гідроген 1 Н 1 Гідроген Не 2 Гелій 2 Li3 Літій Be4 Берилій B5 Бор C6 Карбон N7 Нітроген O8 Оксиген F9 Флуор Ne10 Неон 3 Na11 Натрій Mg12 Магній Al13 Алюміній Si14 Силіцій P15 Фосфор S16 Сульфур Cl17 Хлор Ar18 Аргон 4 K19 Калій Ca20 Кальцій 21 Sc Скандій 22 Ti Титан 23 V Ванадій 24 Cr Хром 25 Mn Манган 26 Fe Ферум 27 Co Кобальт 28 Ni Нікель 29 Cu Купрум 30 Zn Цинк Ga31 Галій Ge32 Германій As33 Арсен Se34 Селен Br35 Бром Kr36 Криптон 5 Rb37 Рубідій Sr38 Стронцій 39 Y Ітрій 40 Zr Цирконій 41 Nb Ніобій 42 Mo Молібден 43 Tc Технецій 44 Ru Рутеній 45 Rh Родій 46 Pd Паладій 47 Ag Аргентум 48 Cd Кадмій In49 Індій Sn50 Станум Sb51 Стибій Te52 Телур I53 Йод Xe54 Ксенон 6 Cs55 Цезій Ba56 Барій 57 La* Лантан 72 Hf Гафній 73 Ta Тантал 74 W Вольфрам 75 Re Реній 76 Os Осмій 77 Ir Іридій 78 Pt Платина 79 Au Аурум 80 Hg Меркурій Tl 81 Талій Pb82 Плюмбум Bi83 Бісмут Po84 Полоній At85 Астат Rn86 Радон 7 Fr87 Францій Ra88 Радій 89 Ac** Актиній 104 Rf Резерфордій 105 Db Дубній 106 Sg Сиборгій 107 Bh Борій 108 Hs Гасій 109 Mt Майтнерій 110 Ds Дармштадтій 111 Rg Рентгеній 112 Cn Коперніцій Лантаноїди 58 Сe Церій 59 Pr Празеодим 60Nd Неодим 61Pm Прометій 62Sm Самарій 63Eu Європій 64Gd Гадоліній 65Tb Тербій 66Dy Диспрозій 67Ho Гольмій 68Er Ербій 69Tm Тулій 70Yb Ітербій 71Lu Лютецій Актиноїди 90Th Торій 91Pa Протактиній 92U Уран 93Np Нептуній 94Pu Плутоній 95Am Америцій 96Cm Кюрій 97Bk Берклій 98Cf Каліфорній 99Es Ейнштейній 100Fm Фермій 101Md Менделевій 102No Нобелій 103Lr Лоуренсій

 4. Будова атома Гідрогену Напишіть електронну формулу атома Гідрогену Валентність: Ступінь окиснення: Приклади речовин з різними ступенями окиснення атома Гідрогену:

 5. ІзотопиГідрогену Порівняйте будову атомів ізотопів Гідрогену

 6. Для кожної сполуки Гідрогену існує дейтерієвий аналог. Наприклад, Н2О – молекула води, до складу якої входить атоми Протію D2O - молекула води, до складу якої входить атоми Дейтерію (важка вода)

 7. ПоширенняГідрогену у природі Гідроген – основний елемент Космосу (92% усіх атомів) Сонце складається на 75 % з Гідрогену, Юпітер — на 80 %, Сатурн — на 60 %.

 8. На Землі Гідроген зустрічається переважно в зв’язаному стані. Входить до складу молекул води, органічних речовин. ВмістГідрогену у земнійкоріі гідросферідорівнює 1 % • У вільному стані, як водень, входить до складу вулканічних газів. Н2 Н2О

 9. Колообіг Гідрогену

 10. “Сонячний вітер” Н+ + О2 н2О Н2 Н2 Фотохімічні реакції в атмосфері Вулканічні викиди Світовий океан (Н2О)

 11. Біологічна роль Гідрогену

 12. Гідроген входить до складу всих живих організмів. Атоми Гідрогену беруть участь в утворенні водневого зв’язку. О – Н l Н О – Н l Н Водневий зв'язок

 13. Саме водневий зв’язок в живих організмах сприяє: • утворенню вторинної структури білка; • Гідроген у складі води бере участь у переміщенні речовин у живому організмі (рух крові, лімфи), у забезпеченні організму киснем.

 14. Перевірьсвоїзнання!

 15. Найпоширеніший ізотоп Гідрогену: (натисніть на відповідний шестикутник) Протій; Дейтерій; Тритій. 1 2 3

 16. 2. Ступінь окиснення Гідрогену в сполуках з металами: +1; -1; 0. 1 2 3

 17. 3. Гідроген – це: S- елемент; Р- елемент; d- елемент. 1 2 3

 18. 4. Гідроген виявляє властивості: тільки окисника; тільки відновника; і окисника і відновника. 1 2 3

 19. 5. Електронна формула частинки Н+ 1 1S0; 1S1; 1S2. 2 3

 20. 6. Масову частку Гідрогену у воді: 5,56%; 11,11%; 88,89%. 1 2 3

 21. 7. Масова частка Гідрогену в гідриді невідомого металу становить 2,5%. Визначте метал. Вкажіть молярну масу гідроксиду цього металу. 56; 112; 39. 1 2 3

 22. Домашнєзавдання §16 Впр. 6 с. 66 Підготуйте доповідь «Водень і майбутнє»