Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ההסתדרות הרפואית בישראל PowerPoint Presentation
Download Presentation
ההסתדרות הרפואית בישראל

ההסתדרות הרפואית בישראל

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ההסתדרות הרפואית בישראל

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ההסתדרות הרפואית בישראל המקצוע והרופאים במציאות משתנה כנס יו"ר איגודים וחברות מדעיות ד"ר יורם בלשר ינואר2006, ים המלח

 2. המקצוע והרופאים במציאות משתנה • ניסיונות הולכים וגוברים לפגיעה במעמד הפרופסיה כמוביל ברפואה - הנחיות אדמניסטרטיביות, בירוקרטיה, הנחיות טיפוליות • ניסיונות הולכים וגוברים לטשטש את תפקיד הרופא בטיפול בחולים - מרשם רוקח, פרה רפואיים • ניסיונות ל"קריעת" הקשר הבנוי בין הרופא והמטופל-רשלנות רפואית, קשר בין רופאים לחב' תרופות

 3. המציאות המשתנה עמה התמודדה השנה הפרופסיה • "כל אחד נהיה רופא" - פורומי בריאות ומוספי בריאות צצים כפטריות לאחר הגשם, מומחים להשכרה בכל תחום...

 4. המקצוע והרופאים במציאות משתנה • אוטונומית הרופאים - המעוז האחרון של המטופלים לקבלת רפואה איכותית של מדינה מפותחת. • אוטונומיה מגיעה עם אחריות – אחריות למטופל, למקצוענות, לאתיקה, לעקרונות שיווין ולנכונות להתמודד עם עמיתים החורגים מהנורמה. • אוטונומיה מגיעה עם מחויבות חברתית – יש בכך מסר לציבור המטופלים.

 5. המקצוע והרופאים במציאות משתנה • עלינו לחזק ולבסס את מעמד הרופאים כגורם מוביל בטיפול הרפואי במערכת הבריאות • לקבע את מעמד האיגוד המדעי כמוביל ומנחה המקצוע • לחזק ולטפח מחדש את הדיאלוג בינינו לבין המטופלים • להגדיר כל פעם מחדש את יחסי הגומלין בינינו לבין משרד הבריאות, רשויות ממשלתיות, המעסיקים • על הר"י ואיגודיה לעסוק בבריאות במובן הרחב של המילה

 6. המקצוע והרופאים במציאות משתנה כל תחום אשר אנו הרופאים לא נמצאים בו גורמים אחרים יכנסו אליו ו"יתפרו" את החבילה ובכך ישפיעו במישרין או בעקיפין על הרפואה ולעיתים על החולה הבודד

 7. ביסוס המקצוע בשנת 2005 • בשנת 2005, פעילות משותפת בתחום המקצועי - קליני, בכדי להוביל ולחזק את מעמד ועמדת האיגודים. • חיזוק עמדתנו בוועדת הסל: • עמדת האיגודים מיוצגת בועדה ומשתקפת במודל התעדוף, ואכן מקבלת תשומת לב משמעותית. • גידול בהיקף פניות הוועדה לקבלת עמדת האיגודים באשר לקריטריונים ולפרוטוקולים של השימוש בטכנולוגיות (דוג' – נפרולוגיה, משאפי אסתמה, אינסולינים) • הוצאת הנחיות קליניות של מקבצי איגודים "קווים מנחים לבירור וטיפול בעייפות ברפואה ראשונית"

 8. ביסוס הפרופסיה בשנת 2005 • מרבית חוזרי מינהל רפואה וחוזרי מנכ"ל רבים, מגיעים להר"י, קודם להוצאתם, לצורך קבלת חוות דעתה (אם כי לא תמיד ממתינים לחוות הדעת – דוג' חוזר פעילות גופנית, קובץ נהלים)- הר"י מעבירה לאיגודים הנוגעים לעניין את טיוטת החוזר להתייחסות וכך מוטמעת בחוזרים רבים גם עמדות האיגודים. • הערכות לפנדמיית שפעת העופות

 9. ביסוס הפרופסיה בשנת 2005 • מאבקים פרופסיונליים משותפים לשמירת, קידום וחיזוק מקצועות ברפואה. (פרוט בהמשך) . • בריאות הציבור • טיפול נמרץ כללי • רדיותרפיה

 10. מבחר מהפעילות המשותפת ב- 2005

 11. קידום איכות ומקצוענות • CME – ועדת חינוך, כנס עם מומחים מחו"ל, מהלכים לקידום מודל • מב"ט – הוכנה תשתית וגובשו עקרונות הקמתה של המועצה לבטיחות הטיפול עליה דווח בכנס זה • סדנאות הערכת טכנולוגיות - הוחל בסבב הכנה למעריכים של טכנולוגיות

 12. קידום איכות ומקצוענות • רשומה לאומית – שילוב בוועדות מרכזיות, הצגת עמדת הר"י שגובשה הובילה לחשיבה מחודשת על התהליך ואופיו בקרב הועדה. • אתיקה – כנס פרסום ופרסומת, פורום חברות התרופות לקשר עם חב' תרופות. • מועצה מדעית – קידום התמחויות משולבות, מהלכים להתמחות בקהילה.

 13. קידום איכות ומקצוענות • פרסומים מדעיים - חיזוק תפוצת ומעמד כתבי העת המדעיים בארץ ובעולם, הפקת כתבי עת נושאיים (חלקית) עם איגודים. (עיניים, אורולוגיה, אימונולוגיה ואלרגולוגיה) • הכשרה והעשרה מקצועית – קורס חוו"ד מומחה (מחזור שני מסתיים), קורס ניהול למנהלי מחלקות ומרפאות, קורסי גישור.

 14. פעילות לחיזוק מקצועות • ועדת אשפוז 2025 – הגשת נייר עמדה משותף לאיגודי פנימית, גריאטריה, ילדים וטנ"כ לצורך הכנת תוכנית משה"בר בנושא. • טנ"כ – לובינג מקיף, ייזום ישיבות ועדות כנסת, הגעה להסכם על הקצאת תקציב לפתיחת מיטות קיימות לא פעילות בשלב ראשון.

 15. פעילות לחיזוק מקצועות • בריאות הציבור –פעילות משותפת עם האיגוד לבריאות הציבור, לובינג מאסיבי גרר שכנוע בעמדת האיגוד והר"י מקיר לקיר בבית המחוקקים (למעט באוצר...), כנס, תקשורת, קמפיין. • תוצאה בשלב זה – • עצירת ההפרטה המתוכננת • אך המאבק עדין נמשך.

 16. פעילות לחיזוק מקצועות • רדיותרפיה – מאבק ציבורי, כנס תקשורתי, קמפיין, לובינג. צפוי תקציב ייעודי ב-06 • מחלות יתומות - כנס והעלאת הנושא לתודעה תקשורתית בכדי להשיג תקציבים ייעודיים לנושא, בשיתוף האיגוד לגנטיקה והחברה למחלות מטבוליות

 17. בזירה הבינלאומית • שילוב איגודים בארגונים בינלאומיים - הר"י והמועצה המדעית משתתפות בפעילות הדיונים של ה-CPME ו- UEMS, שם התקבלנו כחברה משקיפה ב-2003. • WHO- לבקשת ה-WHO ובמימונה, הגישה הר"י דו"ח מקיף המפרט את הניסיון הישראלי בקליטת רופאים, זאת בהקשר לפעילות נרחבת ב-WHO השנה בנושא כוח אדם ברפואה והגירת רופאים. הדו"ח אמור להתפרסם כמונוגרף של .WHO

 18. בזירה הבינלאומית • השגת מלגות השתלמות ולימודים בחו"ל (קליבלנד קליניק) • המח"ח מעניק כמדי שנה מלגות לימודים למומחים ישראלים צעירים • קורסים והכשרות לרופאים היוצאים לפעילות בארגונים בינלאומיים • קורס "להיות רופא ישראלי בארגונים ובאיגודים בין-לאומיים" • סיור וסמינר בז'נבה לחשיפה “hands-on”לארגונים הבינלאומיים • פרסום ואיתור משרות בחו"ל (כנסו לאתר הר"י)

 19. בזירה הבינלאומית • פרויקט רפואי בקמפלה שבאוגנדה - הר"י מסייעת בשותפות ובסיוע הארגון האמריקני “Global Youth Partnership for Africa" רופאים ישראלים יצאו ל-2 חודשי עבודה במרפאה המקומית, בבית החולים האזורי ובהוראת חינוך לבריאות. ביקור מושל איי שלמה ופמליתו בבית החולים עש רבין

 20. בזירה הבינלאומית • בהמשך להתפרצות שפעת העופות בטורקיה הענות הר"י לבקשת הסתדרות הבריאות בטורקיה אורגנה משלחת רופאים ישראלים דרך הר"י. • באפריל 2007 יתקיים הכינוס הבינלאומי של המח"ח בירושלים. זו הזדמנות ליצור ולהדק קשרים. • אנא שריינו את התאריך ועדכנו את חבריכם בארץ ובעולם

 21. חברתי • החלטה אסטרטגית על פעילות להחזרת אמון הציבור ברופא ולעידוד דיאלוג חיובי עם הציבור. • שבוע הרפואה ה-2 עם עמותת האקדמאים "בשער" • מרשם לחיים – בנק תרופות (בשיתוף ארגונים חברתיים, צ.ב.י והקופות) • סיוע להקמת מכון להתפתחות הילד בשיתוף וראייטי בירושלים. • שותפות במועצה ציבורית לתרופות – החברה לישראל.

 22. סיכום • תפקידי האיגודים והר"י להוביל, לחזק ולקדם הבריאות והרפואה בישראל ולדאוג למטופלים. • אם אנו לא נהיה שם בכדי לבצע העבודה – אף אחד לא יעשה זאת במקומנו, בוודאי לא באופן שאנו הרופאים חושבים שהוא המיטבי לטובת מטופלינו.

 23. סיכום • לצורך כך, מתחייבת עליית מדרגה בפעילות האיגודים והחברות המדעיים ! • הר"י תיתן את כל הסיוע והבמה בכדי לאפשר פעילות זו במיטבה. תודה !