1 / 26

Autisme en onderwijs, mogelijkheden en obstakels

Autisme en onderwijs, mogelijkheden en obstakels. Ouders vinden het belangrijk dat hun kind(eren) met autisme naar school kunnen (blijven) gaan. Maar waarom lukt dat niet altijd en hoe kun je daar als ouder en als school mee omgaan?. Een vereniging van en voor ouders,

sharlene
Télécharger la présentation

Autisme en onderwijs, mogelijkheden en obstakels

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Autisme en onderwijs, mogelijkheden en obstakels Ouders vinden het belangrijk dat hun kind(eren) met autisme naar school kunnen (blijven) gaan. Maar waarom lukt dat niet altijd en hoe kun je daar als ouder en als school mee omgaan?

 2. Een vereniging van en voor ouders, familieleden en mensen met autisme

 3. De kwaliteit van leven bevorderen door rechtstreekse beïnvloeding van de directe omgeving van mensen met autisme en hun betrokkenen.

 4. VVA Bondgenotenwerking • Autismetelefoon • Infohuis Autisme • VVA community • Ervaringsuitwisseling • Basiscursus autisme • Sociale netwerkgroepen • Sensibiliseren via inleefmodule, getuigenissen, familieavonden, contacten overheden allerlei • … • …

 5. Informatie + vorming • Veel op de markt • Toegankelijkheid • Doorstroming www.participate-autisme.be

 6. OnderzoekVVA: Jo Renty en Prof. Dr. H. Roeyers 2003 Aanbod ASS onderwijs in Vlaanderen • Beperkte toegankelijkheid van voorzieningen en scholen • Autismespecifieke ondersteuning impliceert niet noodzakelijk ondersteuning in een speciale omgeving zoals het buitengewoon onderwijs • Er is nood aan uitbreiding en een betere spreiding van scholen, zowel in het gewoon als buitengewoon onderwijs.

 7. Er is nog werk aan de winkel VVA bevraging 2008 (847) • Een aantal scholen maakt werk maakt van autisme • Er is verbetering nodig om van een degelijk en samenhangend autismebeleid te kunnen spreken. Hilde Meganck 2011 ‘ik ben er even niet’ (374) • Té veel leerlingen vallen tijdelijk of definitief uit • Piek uitval rond de 16 jaar VVA community 2013 (131 pagina’s over onderwijs)

 8. Onderwijs Momenteel geen wetenschappelijke gegevens over aantallen en redenen waarom leerlingen met Ass tijdelijk of definitief uitvallen

 9. Ouders investeren ontzettend veel in hun kind

 10. Er bestaan geen pasklare antwoorden en te volgen regeltjes.

 11. Elke leerling met autisme en zijn/haar gezin is anders: sterk individueel gerichte aanpak is noodzakelijk

 12. Aanzienlijk aantal gezinnen met: • meerdere kinderen met Ass en/of …… • ouder(s) en familieleden met Ass

 13. Volwassenen met autisme vind je in alle beroepen

 14. assistent-klusjesman in een school  koster electrotechnisch installateur  beschutte werkplaats ict-afdeling van een sociaal secretariaat  bewaking politiek  fabrieksarbeider video-verhuur universitair onderzoek  beeldend kunstenaar gemeentelijke groendienst  bejaardenzorg verzekeringswezen  leerkracht  bijzondere jeugdzorg  moreel consulent  landbouwer bakker  ambtenaar software-ontwikkelaarberoepsmilitair  onthaalmoeder  documentalist

 15. Een moeder • Gooi overboord wat je geleerd hebt over hoe je een kind moet opvoeden, onderwijzen, hoe iemand zou moeten leven, … • En begin opnieuw • Wie is mijn kind, deze leerling • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van dit kind en van onze situatie • Wat kunnen we van elkaar leren • …

 16. Een moeder Als mijn kinderen zich niet veilig voelen kunnen ze niet(s) leren…

 17. Een moeder U mag blij zijn om mijn zoon met autisme in uw school te hebben want hij legt alle zwakke (en ook wel sterke) kanten van het onderwijs bloot.

 18. Een moeder Is kennis overdragen niet het doel van het Onderwijs? Is het diploma niet te veel een doel op zich geworden i.p.v. en middel? Mijn kind heeft al stress genoeg. Zijn er andere manieren (dan examens) om zijn kennis te toetsen?

 19. Een moeder Mits de nodige aanpassingen is mijn kind soepeler dan het (school)systeem.

 20. Een moeder Is een diploma de enige zaligmakende weg om een zinvol leven te leiden en gelukkig te worden?

 21. Ouders dromen van • Alle scholen: een visie op diversiteit, stress -en pest beleid • Ouders, leerkracht(en), hulpverleners én leerlingen zijn één team • Leerkrachten, ouders en leerlingen leren van elkaar • Goede wil, luisterbereidheid, energie • Autismekennis + wat dat betekent bij elke leerling met autisme • Communicatie op maat van leerling en gezin • Individuele aanpassingen omgeving, leerstof, huiswerk, regeltjes allerlei… (VN verdrag) • Respect, warme betrokkenheid • (H)erkennen van mogelijkheden en beperkingen • Vertrekken vanuit het half volle glas • Goede wil, creativiteit en buiten de lijntjes durven kleuren • Aanvaarding van ASS denk en leerstijl • …

 22. DE RUBBEREN AUTISTLANDSCHIP Hoewel de autist bekend staat als een verwoed tegenstander van verandering, beschikt hij over een ongekende elasticiteit. Dat zit zo: je kan de autist in gelijk welke gietvorm proppen, dan zal hij (niet probleemloos) die vorm aannemen. Maar zodra je de gietvorm weer weghaalt neemt de autist onmiddellijk z’n eigen oorspronkelijke vorm weer aan.

 23. DE RUBBEREN AUTISTLANDSCHIP Voor alle duidelijkheid: dit is maar een metafoor, probeer het nooit in het echt uit, het gaat hier in feite over het psychische niveau. Fysiek is de autist niet meer of minder elastisch dan de niet autist. Het autisme van de autist is onveranderbaar. Da’s de essentie van de vergelijking. De acceptatie van die onveranderbaarheid van het autisme is belangrijk, voor de autist zowel als voor de niet-autisten die er mee te maken hebben. Die acceptatie bespaart beide partijen een berg frustraties en verhoogt in ’t algemeen de levenskwaliteit van alle betrokkenen.

 24. DE RUBBEREN AUTISTLANDSCHIP Wie gietvormen wil vullen moet maar gietgips gebruiken en geen autist. • Dit, ter informatie van iedereen • die met mensen met autisme te maken krijgt 

 25. VVA Congres25 mei 2013 Gentbrugge Autisme en onderwijs Eigen-zinnig en (on)zichtbaar Programma en inschrijvingen www.autismevlaanderen.be

 26. Dank voor uw aandacht + voor alles wat u doet voor leerlingen met autisme en hun gezinnen

More Related