Oodi ja tutkinnonuudistus 14.3.2005 - PowerPoint PPT Presentation

oodi ja tutkinnonuudistus 14 3 2005 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oodi ja tutkinnonuudistus 14.3.2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oodi ja tutkinnonuudistus 14.3.2005

play fullscreen
1 / 16
Oodi ja tutkinnonuudistus 14.3.2005
77 Views
Download Presentation
shasta
Download Presentation

Oodi ja tutkinnonuudistus 14.3.2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oodi ja tutkinnonuudistus 14.3.2005 Opiskelijarekisteri / Sari Zitting

 2. Yleistä • Muutokset jaettu kahteen versioon, joista 1. versio käyttöön maaliskuun aikana ja toinen kesäkuussa (arvio) • 1. versio sisältää opintokohteiden ja opetustapahtumien syöttöön sekä opinto-oikeuksiin liittyvät muutokset • 2. versio sisältää opintojen rekisteröintiin, raportteihin ja tiedonsiirtoihin tarvittavat muutokset • Kaikkia muutoksia ei ehditä toteuttaa näiden kahden version puitteissa => tarvitaan lisäversio kesällä/syksyllä

 3. Uudet opinto-oikeudet • Uusille opiskelijoille tulee syksystä 2005 lähtien kaksi opinto-oikeutta: alemman tutkinnon suoritusoikeus ja ylemmän tutkinnon suoritusoikeus. • Alemman tutkinnon suoritusoikeus laitetaan asemaltaan ensisijaiseksi ja ylemmän tutkinnon suoritusoikeus ’optioksi’(?) • Uuden asetuksen mukaisen opinto-oikeuden erottaa vanhasta tavoitetutkinnon ja koulutusohjelman välissä näkyvästä ’Tutkintoasetus 2004’ -rivistä.

 4. Uudet opinto-oikeudet • Myös nykyisten asetusten mukaan opiskeleville lisätään yhdenmukaisuuden vuoksi ajolla opinto-oikeuteen tieto tutkintoasetuksesta(?) • Ylemmän tutkinnon suoritusoikeus muutetaan ensisijaiseksi (+lisätään opintojen aloituspvm) samalla, kun alempi tutkinto rekisteröidään(?) • Niissä ikkunoissa, joissa näytetään opiskelijan opinto-oikeus merkkijonona, näkyy optio -asemalla olevan ylemmän tutkinnon suoritusoikeuden edessä ’?’-merkki

 5. Siirtyjien opinto-oikeudet • Uusien vaatimusten mukaan opiskelemaan siirtyville päätetään nykyisen tutkintoasetuksen voimassaolo ja lisätään uusi tutkintoasetus (’Tutkintoasetus 2004’). Asetusrivin alkamispäiväksi laitetaan siirtymispäivä. Opiskelijalle lisätään myös alemman tutkinnon suoritusoikeus (mikäli opiskelija ei vielä ole suorittanut alempaa tutkintoa). Alemman tutkinnon suoritusoikeus laitetaan ensisijaiseksi ja ylemmän tutkinnon suoritusoikeus ’optioksi’(?)

 6. Opintokohteisiin liittyvät muutokset • Periaate: Kaikilla opintokohteilla, joille rekisteröidään opintoja 1.8.2005 jälkeen, tulee olla laajuus määriteltynä sekä opintopisteissä että opintoviikoissa • Opintokohteen käsittely –ikkunaan lisätty kentät minimi- ja maksimiopintopisteille. Huom. op ja ov-kenttien järjestys! • Suhde = min(op) / min(ov), ei-päivitettävä -kenttä • Ov-Op –kerroin = luku, jonka perusteella ohjelma generoi laajuuden toisessa yksikössä, kun käyttäjä muuttaa opintosuorituksia rekisteröidessään jomman kumman yksikön mukaista laajuutta.

 7. Opintokohteisiin liittyvät muutokset • Huom! Op-ov-kerroin -kenttä on sama kuin nykyinen ECTS-kerroin -kenttä, joten tämän kentän sisältöä ei saa muuttaa ennen 1.8.2005! Kertoimeksi päivitetään 1.8.2005 ajolla min(op) / min(ov)? • Alkup. yksikkö: Tähän laitetaan HY:llä arvo ’op/ov’. (Opinnoilla tulee myös olemaan vastaava kenttä. Opinnon alkuperä -kenttään on tarkoitus laittaa ajolla tieto ’ov’ ennen 1.8.2005 suoritetuille opinnoille ja 1.8.2005 alkaen suoritettaville opinnoille alkuperäksi tulee siis ’op/ov’.) • Yksikö valittavissa opinnolle: Tämä kenttä jätetään HY:llä tyhjäksi.

 8. Opintokohteisiin liittyvät muutokset • 1.8.2005 alkaen käytössä vain seuraavat arvosteluasteikot: • 0-5 • approbatur-laudatur (vain graduilla, miten väitökset?) • tt-ht (vain toisen kotimaisen kielen kurssilla) • hyväksytty-hylätty • Oikea arvosteluasteikko kannattaa viedä opintokohteelle samalla, kun uudet opintokohteet perustetaan/ lisätään olemassa oleville opintokohteille opintopistelaajuus. Huom. Oletusasteikko-ruksia ei saa laittaa vielä päälle olemassa oleville opintokohteille ja nykyasteikko tulee jättää täysin ennalleen.

 9. Opetustapahtumiin liittyvät muutokset • Opetustapahtumalle lisätty kenttä opintopisteitä varten. • Opetustapahtumalle lisätty kenttä ’Web.näyt.laaj.’ => Määrää sen miten opetustapahtuman laajuus näytetään (opiskelijalle) WebOodissa. (Oletusarvo tulee opintokohteen Alkup. Yksikkö -kentästä.)

 10. Opintosuoritusten rekisteröinti (2. versio) • Laajuus rekisteröidään opinnoille sekä opintoviikoissa että opintopisteissä. • Laajuuden oletusarvot tulevat opintokohteelta. Jos toinen laajuuksista on kohteella 0 ja opintokohteella on olemassa Ov-op-kerroin, generoi ohjelma toisen laajuuden oletusarvon Ov-op-kertoimen perusteella. • Mikäli käyttäjä muuttaa jompaakumpaa laajuutta, muuttuu toisen laajuuskentän arvo opintokohteen Ov-op-kertoimen perusteella. Tämän automaattisen laajuuden muunnon voi myös ottaa pois päältä, jolloin käyttäjä pystyy muuttamaan kumpaakin laajuuskenttää toisistaan riippumatta.

 11. Opintosuoritusten rekisteröinti (2. versio) • Hyväksilukemisten rekisteröinnissä tulee olemaan laajuuden osalta sama periaate kuin tavallisten suoritusten rekisteröinnissä. • Vanha Hyväksilukeminen –ikkuna poistetaan 2. version yhteydessä • Myös opetustapahtumien tulosten rekisteröintiä tulevat koskemaan samat periaatteet, laajuuden oletusarvot tulevat vaan opetustapahtumalta.

 12. Kokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti (2. versio) • Kokonaisuuden laajuus voidaan rekisteröidä samalla kertaa sekä opintoviikoissa että opintopisteissä. Ikkunaan tulee nykyisten Ov-kenttien vasemmalle puolelle Op-kentät. (Keskiarvon laskenta kummankin laajuuden perusteella.) • Tutkintojen laajuuden rekisteröinti (vain ov:t tai op:t vai molemmat)?

 13. Ennen 1.8.2005 suoritettujen opintojen laajuuksien muuntaminen • Rehtorin päätös: Helsingin yliopistossa ennen 1.8.2005 tehdyt opintosuoritukset muunnetaan opintoviikoista opintopisteiksi käyttämällä kerrointa 2. Poikkeuksena ovat lääketieteellinen ja farmasian tiedekunta, joissa kerroin on 1,5. Lisäksi mikäli opintosuorituksen työmäärään perustuva laajuus on merkittävästi suurempi kuin opintoviikot kertoimella 2 muunnettuna, tiedekunnan ja laitoksen on huolehdittava siitä, että opintopistemuunnos tehdään tarkoituksenmukaisella kertoimella. • Muunnokset tehdään ajolla suoraan Oodiin. Miten paljon tulee olemaan poikkeuksia (kerroin>2)?

 14. Ennen 1.8.2005 suoritettujen opintojen arvosanojen muuntaminen • Ennen 1.8.2005 suoritettujen opintojen arvosanojen muuntamisesta ei ole vielä päätöstä. • Jos ennen 1.8.2005 suoritetut arvosanat päätetään muuntaa 0-5 asteikolle ja muunnos pohjautuu yksinkertaiseen arvosanamuunnostaulukkoon, muunnos voidaan suorittaa ajolla. Vanhat arvosanat on tällöin tarkoitus jättää rekisteriin, jolloin vanha arvosana on tarvittaessa tarkastettavissa Oodista ja tulostettavissa opintosuoritusotteelle.

 15. Raportit • Periaate: Raporteille, joihin tulostetaan opinnon/opintotapahtuman laajuus, tulee uusi rajaustekijä, jolla voidaan valita tulostetaanko raportille opintopisteet vai opintoviikot vaiko molemmat • Opintosuoritusotteella on edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi vaihtoehto ’Tulostetaan laajuus opiskelijan ensisijaisen opinto-oikeuden tutkintoasetuksen mukaan’. Opintosuoritusote-raportilla tämä arvo rajaustekijän oletusarvoksi? Miten muilla raporteilla?

 16. Muuta • Kelalle pitää 1.8.2005 alkaen toimittaa tieto onko opiskelija maisteriohjelmassa • Tilastokeskukselle pitää syksystä 2005 alkaen toimittaa tieto onko opiskelija maisteriohjelmassa tai tutkijakoulussa