Download
mr sc sofija klarin hrvatski zavod za knji ni arstvo nacionalna i sveu ili na knji nica u zagrebu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mr. sc. Sofija Klarin PowerPoint Presentation
Download Presentation
mr. sc. Sofija Klarin

mr. sc. Sofija Klarin

182 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

mr. sc. Sofija Klarin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Trajna pohrana sadržaja zastarjelih digitalnih prijenosnih sredstava objavljivanja i pohrane u knjižnicama zaštita digitalne Croatice u NSKskraćena inačica prezentacije održane na seminaru: AKM, Poreč, 26. XI. 2008. mr. sc. Sofija Klarin Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 2. Najstarija elektronička građa na prijenosnim medijima u knjižnicama • Formati disketa • 8” (200 mm) od 1971. • 1976 - 5.25” (133 mm)niska cijena, objavljivanje prvih sadržaja • 1980. - 2”, nije puštena u prodaju • 1987. - 3.5” (90 mm) - najzastupljenija --------------------------------------- • prva elektronička građa u knjižnicama pohranjena na tvrdim diskovima računala

 3. Polazišta za zaštitu najstarije elektroničke građe u knjižnicama • prijenosni mediji – privremeno sredstvo pohrane • njihov je sadržaj potrebno prenijeti u sigurni sustav pohrane i omogućiti uporabu/čitljivost • najčešće ne postoji cjelovit uvid u fond – broj jedinica, stanje, čitljivost • fond može biti star i više od 20 godina • dio građe je često teško identificirati u potpunosti, uglavnom je riječ o popratnoj građi • kriteriji zaštite i ekonomski aspekt

 4. Diskete u katalozima nacionalnih knjižnica • Australija 1982(1983)-2003 • SAD 1983-2007 • UK 1983-2004 • Škotska 1986-2004 • Portugal 1988-2005 • Italija 1988-2004 • Finska 1988-2005 • Hrvatska ?

 5. Hrvatska • Zakon o knjižnicama (1997.) • obvezni primjerak elektroničke građe • cilj - osigurati zaštitu nacionalne intelektualne i kulturne baštine kroz vrijeme • uvjeti: • sveobuhvatnost • javno objavljivanje podataka o nakladničkoj produkciji • zaštita • pristup

 6. Pogled u literaturu • Vjesnik bibliotekara Hrvatske • 1969.– spominju se bušene kartice, ne kao medij pohrane građe već medij za “mehanizaciju” kataloga (Pavao Zelenka, prikaz) • 1971. govori se o primjeni računala u knjižnici – 1968. stavljeno je u rad računalo IBM 1130., a 1970. započela izradba programa za obradu bibliotečne građe na računalu (Velimir Cvitaš, Vladimir Obelić), spominju se magnetske trake, bubnjevi i diskovi – npr. “magnetski disk kapaciteta 512.000 riječi” • 1971. - Leo Budin i Aleksandar Szabo pišu o svojstvima suvremenih računala i njihovoj primjeni u knjižnicama, čitačima i bušačima kartica, magnetskim diskovima • 1972. Hicks, Tillin (prikaz) – korištenje novih medija u knjižnicama, magnetske vrpce -------------- • 1985. - sredinom osamdesetih godina tridesetak je škola u Hrvatskoj posjedovalo računala, a do 1990. planiralo se uvesti veći broj računala, informatički opismeniti nastavnike i knjižničare te osigurati odgovarajuće računalne programe vezane uz nastavne planove i programe (Ana Stojević) -------------- • Elektronička knjiga autorice Daniele Živković daje uvid u povijest hrvatskoga el. nakladništva od 1993. do 1998. - među prvim publikacijama objavljenim na disketama navodi se Biblija s interaktivnom konkordancijom za PC računala(na 4 diskete) iz 1996. godine • AKM – zaštita, trajna pohrana, autentičnost - Vesna Milčić Trajbar, Hrvoje Stančić

 7. Literatura (2)Diskete u fokusu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu • 1985. u NSK osnovana Programoteka za odgoj i obrazovanje • cilj: prikupljanje, prevođenje, raspačavanje i presnimavanje disketa s obrazovnim programima • programi su se čuvali u dva primjerka - na dvije diskete od kojih je jedna bila arhivski primjerak, a druga primjerak za korištenje • početni fond Programoteke sastojao se od 47 disketa s oko 400 programa

 8. Literatura (3)Bibliografski nadzor • Katalogizacija • 1986. godine izrađen je Prijedlog klasificiranja, signiranja i katalogiziranja neknjižne građe u bibliotekama osnovnih škola i dječjim odjelima narodnih knjižnica • izradila ga je Radna grupa za klasificiranje i signiranje i Radna grupa za katalogiziranje • sadrži i primjer kataložnog opisa diskete • Norme • ISBD(NBM) • ISBD(CF) • ISBD(ER) • Opis • nije se uvijek bilježio format diskete ni zahtjevi sustava

 9. Projekti zaštite • Kongresna knjižnica u Washingtonu • National digital information infrastructure and preservation program (NDIIPP) • “cjeloživotno” upravljanje digitalnim podacima • KB, Nizozemska • Nacionalna knjižnica Australije • 1996. -> • Analiza i migracija disketa • Izrada sustava za automatiziranje postupka migracije (svih prijenosnih medija pohrane)

 10. Nacionalna knjižnica Australije • 1996/1997 - Identifikacija/analiza elektroničke građe u katalogu • veličina i sadržaj zbirke • smještaj, stanje i prikladnost opisa • izrada smjernica za odabir građe za zaštitu (visoki/srednji/niski stupanj zaštite) • postupak migracije sadržaja – s disketa na CD-R (uzorak 64 jedinice) – razvoj procedure za migraciju • 2008. The Digital Preservation Workflow Project – cilj: “poluautomatiziranje” postupka prijenosa sadržaja prijenosnih medija

 11. Rezultati Digital Preservation Tool javno dostupan softver od lipnja 2008. Mediapedia–alat s tehničkim podacima o različitim medijima, moguće je preuzimanje podataka iz sustava, pomoć u određivanju prioriteta za zaštitu (lokalna upraba)

 12. Pilot-projekt Zaštita prijenosnih medija u NSK (2008.) • Problem prepoznat -2002., početak djelovanja - 2008. • Sudionici projekta: • Hrvatski zavod za knjižničarstvo • Odjel za pohranu i zaštitu • Odjel informacijskih tehnologija • Cilj: • utvrditi stanje fonda, okupiti i zaštiti najstariju digitalnu Croaticu • Analiza kataloga NSK • Revizija fonda • Pregled građe • Migracija sadržaja • Predmet prve faze zaštite: magnetni mediji/diskete

 13. obavljene 2 analize kataloga NSK 2003. i 2008. god. Kriteriji: Croatica* Omeđena građa* Pojmovi za pretraživanje: disketa, diskete, disket, disk, flopi, floppy ------------------------------------------------------------------------------------- * pregledani su i zapisi građe objavljene izvan Hrvatske * pregledani su i zapisi serijskih publikacija i elektroničke građe: Pixel : disk časopis za PC kompatibilna računala (1994-1995) Analiza kataloga NSK

 14. Rezultati • 1989-2000 • Ukupno 115 zapisa u katalogu NSK u kojima se diskete javljaju kao popratna građa uz tiskane publikacije (ukupno 124 disketa) • Utvrđeno je da 8 disketa ne predstavlja popratnu građu već matične elektroničke publikacije uz koje je objavljena popratna građa (tiskane upute za korištenje diskete)

 15. Pregled građe

 16. Dokumentiranje postupka • 4 vrste podataka • Opisni podaci • Tehnički • Podaci za zaštitu • Podaci o pravima

 17. Dodatna istraživanja • Proizvođači disketa • Nakladnici • Sadržaj (kategorija) publikacija • Autori

 18. Budući koraci • migracija se trenutno obavlja u IT odjelu NSK • osigurani su hardver i softveri potrebni za postupak • slijede se upute projekta NLA • koristit će se softver NLA

 19. sofija.klarin@nsk.hr