Download
ro n kov pr ce vl da za posledn ch p emyslovc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ročníková práce: Vláda za posledních Přemyslovců PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ročníková práce: Vláda za posledních Přemyslovců

Ročníková práce: Vláda za posledních Přemyslovců

199 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ročníková práce: Vláda za posledních Přemyslovců

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ročníková práce:Vláda za posledních Přemyslovců Vypracovala: Ivana Strouhalová Třída: 7 Rok: 2011/2012

 2. Osnova : 1.Poslední Přemyslovci 2. Přemysl Otakar I. 3. Václav I. 4. Přemysl Otakar II. 5. Václav II. 6. Václav III. 7. Obrázky 8. Zdroje

 3. Mezi poslední Přemyslovce řadíme : • Přemysl Otakar I. (asi 1155-1230) • Václav I.(1205-1253) • Přemysl Otakar II (1233-1278) • Václav II. (1271-1305) • Václav III. (1289-1306)

 4. Přemysl Otakar I. • Zlatá Bula Sicilská • Syn Václav I.

 5. Václav I. • Syn P.O. II. • Jeho velká záliba byla lovení zvěře. • Vpád Tatarů. • Byl přinucen na čas opustit Českou zemi.

 6. Přemysl Otakar II. • Král železný a zlatý • Schopný a cílevědomý vladař. • 2x se pokusil získat Německou korunu • Říšská klatba • Zakládal města, hrady a kláštery.

 7. Václav II. • Za mlada uvězněn Otem Braniborským. • Vláda v Polsku. • Pro svého syna zajistil Uherskou korunu. • V pád do Čech Albrechta Habsburského. • Rozkvět země.

 8. Václav III. • Lehkomyslný mladík. • Vláda od svých 16. let. • V opilosti rozdával Královské výsady a majetky. • Vzdal se Uherské koruny. • V Olomouci byl zabit neznámým vrahem.

 9. Obrázky: P.O. I. V. II P.O. II. P.O. I. V. I.. V. III.

 10. Obrázky: Václav I. U svého dvora. Pečeť P.O. I.

 11. Obrázky: Zlatá Bula Sicilská Smrt Václava III.

 12. Obrázky : Pražský Groš Území Václava II.

 13. Zdroje: Internetové: www.wikipedia.com http//referaty-testy.webnode.cz www.google.com (obrázky z www.google.com ) Knižní: Dějepis pro 7. ročník Středověk, počátky novověku. Libor Vykoupil, Robert Antonín, Marie Fejfušová. Nakladatelství Nová škola 2008. České země za posledních Přemyslovců. Zdeněk Bígl. Nakladatelství Albatros 1993