Download
24 05 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА” 24.05.2012.ГОД. PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА” 24.05.2012.ГОД.

“ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА” 24.05.2012.ГОД.

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

“ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА” 24.05.2012.ГОД.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА”24.05.2012.ГОД. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, ДОБОЈ

 2. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

 3. КУДА ДАЉЕ КАДА ЗАВРШИМ ОСНОВНУ ШКОЛУ? Сваком појединцу је потребна стручна помоћ у доношењу одлука о даљем професионалном путу,путу изградње властите личности и избора занимања.

 4. Професионална оријентација има двије основне компоненте: • професионално савјетовањe • професионално информисање

 5. Како се опредијелити за будуће занимање??? • Добрo се професионално информиши( којa занимања постоје ) ? • Који су психо-физички захтјеви занимања(каква интересовања, које способности су потребне и особине личности?) • Која су твоја интересовања, способности и особине личности? • Гдје постоји школа за изучавање одговарајућих занимања? • Какве су могућности запослења или наставка даљег школовања?

 6. УПОЗНАЈТЕ СЕБЕ!!! Упознати себе значи упознати своје интересовања, способности и ставове. Познавати себе значи познавати своје особине које су у вези са обављањем различитих занимања.

 7. Које грешке најчешће правимо при избору занимања? • Површно процијењујемо себе и своје могућности, • Не правимо разлику између интересовања и способности за одређено занимање, • Немамо довољно информација о свијету рада, занимања и школа гдје се образују занимања, • Допуштамо да други доносе одлуке умјесто нас, • Незаинтересовани смо (одлуку доносимо у последњи тренутак, препуштамо све случају).

 8. ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ НЕОПХОДНО, АЛИ НИЈЕ ДОВОЉНО ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ БУДУЋЕГ ЗАНИМАЊА!!!

 9. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ДОБОЈ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ДОБОЈ

 10. Медицинска школа ДобојПоп Љубина 103 Тел: 053/242-204(директор) 053/242-205 (секретар) 053/208-271 (педагошко-психолошка служба) E-mail: medskola@doboj.net www.medicinska-doboj.com

 11. У школској 2011/2012. години Медицинска школа Добој има: • 22 одјељењa • 640 ученика, а који се образују и васпитају у занимањима: • медицински техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничари зубно – стоматолошки техничар

 12. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: • САВЈЕТ УЧЕНИКА, • СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРОСВЈЕЋИВАЊА, • СЕКЦИЈЕ ПРВE ПОМОЋИ, • ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА, • CIVITAS СЕКЦИЈА, • ДРАМСКА СЕКЦИЈА, • ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА, • СЕКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА, • ХУМАНИТАРНА СЕКЦИЈА, • СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА, • ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА, • СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ

 13. ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ

 14. ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ

 15. Свјетски Дан борбе против Сиде1.децембарСавјет ученика

 16. Драмска секција

 17. Изложбе на тему болести овисностиСваки дан без цигарете

 18. Свјетски дан борбе против дијабетеса

 19. У школској 2012./2013.години Медицинска школа Добој ће образовати следећа занимања у струци здравство : • Медицински техничар ( 3 одјељења) • Физиотерапеутски техничар ( 2 одјељење) • Зубно - стоматолошки техничар ( 1 одјељење )

 20. Струка: Здравство Назив занимања: МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР Ниво сложености: IV степен, четверогодишња стручнашкола

 21. СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ • Успјешно пружа здравствену његу у општим и специјалистичким болницама, поликлиникама и клиничким установама, • Оспособљен је за рад у клубовима за хроничне болести и болести зависности(наркоманија), • Оспособљен за рад у домовима за напуштену дјецу и дјецу са посебним потребама, • Оспособљен за рад у домовима за стара и изнемогла лица • Успјешан у раду у хуманитарним организацијама(Црвени крст), • Успјешно асистира љекару у припреми и извођењу једноставнијих медицинско – техничких радњи, • Учествује у тимовима за психичку, физичку, социјалну и професионалну рехабилитацију болесника

 22. Оспособљен је за рад у тиму породичне медицине, • Планира и проводи (самостално и у тиму) активности усмјерене ка ријешавању здравствених проблема • Посматра стање болесника • Проводи личну хигијену болесника и врши храњење по потреби • Брине о прибору за његу за медицинско – техничке захвате, • Припрема инструменте, апарате и документацију за медицинско – техничке захвате које изводи љекар.

 23. ОПИС ПОСЛОВА • Посао обављају самостално или као чланови здравственог тима. • Највише сестара ради у болницама. • Данас има све више установа за његу и рехабилитацију у кући. • Патронажне сестре посјећују своје болеснике у њиховој кући. • Мањи број сестара ради у службама за хитну помоћ, а неке изван здравства ( домови пензионера и дјечија обданишта ).

 24. РАДНИ УСЛОВИ • Зависе од врсте посла, мјесту запослења и мјесту у којој је особа запослена. • Сестре раде у дневним и ноћним смјенама, те викендом и празником. • Патронажне сестре и сестре у установама за његу и рехабилитацију у кући се морају прилагодити условима које затекну.

 25. ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ • Емоционално зрела и стабилна особа, • Добре комуникацијске вјештине, стрпљивост и осјетљивост за људске проблеме, • Особа која је спремна прихватити одговорност, • Особа које је спремна радити самостално и у тиму.

 26. ЗАПОШЉАВАЊЕ Медицински техничар се може запослити у: • Болницама • Домовима здравља • Домовима за збрињавање старијих лица • Разним установама за његу и рехабилитацију болесника...

 27. Струка: ЗдравствоНазив занимања:ЗУБНО-СТОМАТОЛОШКИТЕХНИЧАРНиво сложености: IV степен, четворогодишња стручнашкола

 28. СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ • Израђује протезе, крунице, мостове ортодонске апарате • Припрема стоматолошке ординације за рад • Комуницира са пацијентима и припрема их за стоматолошке интервенције • Прирема и користи све од стоматолошких материјала и медикамената • Спроводи здравствено-васпитни рад • Асистира стоматологу при раду

 29. ОПИС ПОСЛОВА • Под надзором доктора стоматологије израђују се протетска помагала, и вршепоправке протеза, надоградње и помагала за исправљање зуба • Воде бригу о стоматолошкој опреми и инструментима • Праве моделе за израду модела и протеза нпр.ливење, лемљење, печење, брушење, полирање...

 30. РАДНИ УСЛОВИ • Раде у зуботехничким лабораторијама и као стоматолошке сестре у ординацијама • Носе бијеле мантиле • Потребно је бити спретан и мануелно способан • Могу оснивати и приватне зуботехничке лабораторије • Понекад се ради са заштитним рукавицама и наочарима

 31. ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ • Имати добар вид • Имати добро развијену стручну спретност и спретност прстију • Тачност и уредност у раду

 32. СРОДНА ЗАНИМАЊА • Зубно-стоматолошки техничари у свом раду најуже сарађује са стоматологом. • Сродна су сва занимања у којима се израђују различите медицинске направе и протезе нпр. ортопедске и оптичке. Једно од таквих занимања је техничар за наочалну оптику.

 33. Струка: Здравство Назив занимања: ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР Ниво сложености: IV степен, четверогодишња стручнашкола

 34. СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ • Оспособљен за рад у амбулантно-поликлиничким пословима у служби физијатрије на пословима:електротерапије, парафинотерапије, криотерапије, свјетлосне терапије, хидротерапије, кинезитерапије и мануелне масаже • Оспособљен за тимски рад на професионалној рехабилитацији инвалида и хендикепираних особа • Ради у патронажној служби као дио тима патронажног физиотерапеута (кућне вјежбе и њега, те едукација) • Оспособљен за рад у болничким установама • Води евиденцију и контролу пацијената

 35. ОПИС ПОСЛОВА • Помаже пацијенту у повећању покретности, ублажавању боли и спречавању и ублажавању трајних посљедица болести и озљеда • Подучава оправилном држању и кретању • Помаже пацијенту при промјени положаја, устајању, кретању и употреби помагала • Утврђује покрете, мјери снагу и одређује функционалне способности пацијента • Примјењује лијечење у превентивне сврхе

 36. РАДНИ УСЛОВИ • Зависе од врсте посла, мјеста запослења те услова рада • Раде у здравственим установама на добро опремљеним рехабилитацијским одјељењима • Проводе терапију и у болесниковом дому • Посао захтијева добро здравље и кондицију јер укључује стајање, чучање и пружање физичке помоћи пацијентима при терапији

 37. ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ • Стрпљивост • Пружа подршку и потиче активно учествовање пацијента • Издржљивост и добра кондиција • Способност уочавања пацијентових потреба • Комуникативност